Vedlikeholdsplan 2018 – 2028

Styret gjorde våren 2017 ferdig arbeidet med en vedlikeholdsplan for Bergheim Amfi, en plan som gjelder for tiårsperioden 2018 til 2028.

I tillegg til vedlikeholdsplanen finner dere også en planskisse for fellesarealene.

Vedlikeholdsplan 2018 – 2028

Planskisser fellesarealer med mål