Venche Johnsen (varamedlem)

Alder: 69 år
Når flyttet inn i Amfiet: 
Desember 2002
Kontaktpunkter:
Leilighetsnummer: 82  
mobil: 913 20 761
e.post: venchejohnsen@gmail.com