Avtaleforhold vaktmester /driftsleder

Arbeidsinstruks for vaktmester i Sameiet Bergheim Amfi per 14. desember 2017 oppdatert i styremøte 19. april 2022 som «Avtaleforhold vaktmester/driftsleder i Sameiet Bergheim Amfi». 

1. Arbeidsbetingelser

Egen, skriftlig arbeidsavtale siden 2011. Oppdateres etter ansettelsesbetingelser, tariffavtaler og lovverk.

2. Arbeidsoppgaver

Generelt renhold (mopping, vasking, støvsuging) i alle fellesarealene. Ulike periodiske tiltak i foajé, heiser, heisrom, alle trapper og rekkverk, vindusfelt.

Plenklipping etter behov av våre felles gressplener. Høst- vår-dugnad
Snømåking og strøing på utvendige fellesområder etter behov. 

På felles bilvei og parkeringsområder (utenom nedkjøring og hovedinngang med oppvarmet område) benyttes eksterne avtaler (f.eks. Din Vaktmester).

Rensing av sluk.

Sikre lys i fellesområder – installasjonsavtale med eksterne firma, f.eks. NTE Elektro.

Renhold og sikring av p-kjelleren og felles bod i kjelleren. Større vedlikehold ved dugnad/ eksterne entreprenører.

Sikring og vedlikehold av dører i fellesarealer og byggets felles vedlikehold ihht. sameiets instruks om deling av vedlikeholdsansvar mellom seksjonseiere og felles for sameiet.

Informere seksjonseiere om vedlikeholdsløsninger for den enkelte seksjonseiers eget ansvar på forespørsel, med henvisning til dokumentet «Ansvarsdeling mellom sameiet og seksjonseier – generelle retningslinjer.» (Se vedlegget nederst)

Utemøbler
Vedlikehold og oppdatering av utemøblene etter behov.

Dagens felles nøkkelsystem og digitale nøkkelløsninger.

Egen HMS avtale. 

Nødvendige kontoroppgaver fra telefon eller digitalt fra styrerommet.

Brannleder sammen med styret og kontaktperson til brannvesenet ved brannalarm.

3. Driftsansvar

– Vaktmester/driftsleder skal drifte og ha oppfølging av eksterne driftsavtaler og leverandører vedrørende strøm, vann, ventilasjon, TV, internett, brøyting, strøing, bygningsvedlikehold, byggsikkerhet, el-bil lading, med rapportering til styret ved styreleder. Avtalefornyelser, nye avtaler skal avtales med styret ved styreleder.

– Vaktmester/driftsleder skal drifte alle digitale løsninger tilhørende fellesområder som informasjonstavle, leilighetsoversikt, inngående signalgiving/mottak via kabel, fiber eller andre løsninger, og også utføre/legge inn informasjoner og nyheter på Bergheim Amfi´s facebook-side. Systemendringer avtales/rapporteres til Styret ved styreleder.

– Vaktmester/driftsleder skal etter avtale med Styret delta i møter/konferanser/kurs og oppdatering med forretningsfører TOBB.

– Vaktmester/driftsleder kan bli innkalt i styremøter ved behov. Vaktmester/driftsleder har talerett, men ikke stemmerett i styremøter.

Styret i Sameiet Bergheim Amfi
19. april 2022