Trond takket for seg – Rolf overtar som leder

Det skjedde på gårsdagens årsmøte på mesaninen i 2. etasje. Etter å ha sittet i styret helt fra starten i 2002 og vært leder i 16 av de 20 årene, takket Trond Heimdal for seg og fikk stående applaus fra de drøyt 50 som deltok på årsmøtet. 

Blomster og rosende ord fra påtroppende styreleder Rolf Kulseth til avtroppende Trond Heimdal.

Trond og Amfi-styret har vært nesten som tvillinger å regne – om enn ikke eneggede… 

Årsmøtet applauderte inn Rolf Kulseth som ny leder – på linje med de øvrige som var på valg. Avtroppende Heimdal forsvinner ikke helt fra valgte organer i sameiet vårt all den stund han nå blir medlem av valgkomiteen. Ved avslutningen av årsmøtet ga den påtroppende lederen blomster, både verbale og ekte, til avtroppende. 

Også Rita Mørch, mangeårig leder av utsmykningskomiteen, fikk velfortjent applaus for sitt mangeårige engasjement som bidrag til å gjøre sameiet vårt et ekstra trivelig sted å bo.

Trond Heimdal fikk stående applaus fra årsmøtet for sin mangeårige ledelse av Bergheim Amfi-styret

Årsmøtet ble som vanlig ledet av styrelederen, og like vanlig, det gikk fort og greit unna på drøyt tre kvarter. Det eneste som skapte litt diskusjon var arbeidet med å innføre et forbedret brannvarslingsanlegg. Det endte med at årsmøtet ga styret (mot tre stemmer) fullmakt til å jobbe videre med et alternativ som NTE Elektro har presentert for oss. Ender vi med dette, betyr det at hver eierseksjon får en månedlig økt «husleie» på 98 kroner over en periode på syv år. Da er investeringskostnaden på drøyt én million kroner nedbetalt.


Vår nye leder – et sosialt styremenneske

Vår nyvalgte styreleder må i høyeste grad kunne omtales som et styremenneske. Han kan se tilbake på fartstid i styrer i flere borettslag/ sameier i tillegg til styreverv og lederjobber i næringslivet. Hva er det som gjør at Rolf gjerne sitter rundt styrebord?

– Når det gjelder styret i sameier som her i Bergheim Amfi, så er det mye godt på grunn av interessen jeg har for systemene der jeg bor. Så er jeg i tillegg en sosial type som både tar og liker kontakt med folk.

– Beskriv deg selv som leder?

– Jeg er en utadvendt type som har fokus på fremtid. Å være leder i et sameie som vårt sammenlignet med leder i næringslivet byr både likheter og mange ulikheter. Her på Bergheim er det tross alt 128 andre eiere i tillegg til meg. Lederjobben i Bergheim Amfi handler om å tilfredsstille ønskene til flest mulig. De siste fire-fem årene har jeg som nestleder samarbeidet tett og godt med Trond (Heimdal), blant annet i forskjellige arbeidsgrupper som styret har nedsatt. 

Trengte betenkningstid

– Hvor lang betenkningstid trengte du da valgkomiteen banket på døren med ønske om å innstille deg som ny styreleder?

– Jeg hadde flere samtaler med Trond. Hans nei til videre styreleder-tid var mot min vilje. Selv om jeg i utgangspunktet var skeptisk til at Trond skulle være både vaktmester og styreleder da vaktmesterjobben skulle innføres, så har tiden etter ansettelsen vist at det har gått veldig bra. Trond hadde tatt sin beslutning om at nå var det nok, og han fortalte at han til valgkomiteen ville foreslå meg som etterfølger. Jeg trengte likevel ei drøy ukes tid hvor jeg gikk noen runder med meg selv om jeg ville dette. Til slutt sa jeg altså «ja» til å bli innstilt som ny leder.

– Hvordan blir det å overta etter Trond, er kar som har vært styreleder nesten like lenge som amfiet har eksistert?

– Det blir spennende. Noen vil sikkert huske uttrykke om å hoppe etter Wirkola, smiler Rolf og legger til:

– Nå er det ikke slik at Trond og all hans erfaring og kunnskap forsvinner. Han er fortsatt vaktmester, og jeg vil absolutt bruke han som den ressursen han er når det er aktuelt.

Styrejobb uten pandemi-tiltak…

– Det er vel en fordel å ta over styreleder-klubba nå som pandemien har sluppet taket i oss – den har tross alt hatt innvirkning både på oss vanlige amfiboere og for dere i styret?

– Ja, det stemmer. Jeg sa tidlig i pandemien at jeg syntes vi klarte oss bra med for eksempel håndspritdispensere, vasking av dørhåndtak og etasjetrykk-knappene i heisene. Her bidro flere av beboerne i tillegg til vaktmesteren. Jeg tror det går an å si at pandemien også hadde noe positivt i seg; den bidro til at beboere fikk et tettere forhold. Mange ble kjent med flere.

– Nevn noen av de viktigste oppgavene styret står overfor?

– Vedlikehold av boligmassen, og der har vi bra kontroll – også når de gjelder all slags sikring av hus og beboere. Det handler om gode løsninger for strøm, vann, tv og brann. Et forbedret og fremtidsrettet brannsikringssystem var som kjent også en årsmøte-sak. Videre er det selvsagt viktig å ha god økonomisk kontroll, og det mener jeg vi har selv om egenkapitalen er litt lavere enn for ett år siden.

– Hvor viktig er det for styret å ha en god dialog med amfi-beboerne?

– Kjempeviktig, og jo bedre dialogen er, blir det lettere å finne de riktige løsningene for flest mulig, sier Rolf Kulseth, vår nye styreleder

Det nye styret

Etter gårsdagens årsmøte, ser styret det kommende året slik ut:

Leder: 
Rolf Kulseth (ny)
Styremedlemmer:
Karin Enodd (gjenvalgt)
Frode Grindvold (ny)
Karin Letnes (ikke på valg)
Einar Sørensen (ikke på valg)
Varamedlemmer:
Unni Rande (ny)
Venche Johnsen (ny)

Nyvalgte styremedlemmer og styreleder for to år. Varamedlemmene for ett år.
Styret velger selv sin nestleder og sekretær.

I tillegg ble «avtroppende» Trond Heimdal valgt inn i valgkomiteen, for to år. I komiteen sitter fra før Haldis Dahl og Grethe Nergård, som ikke var på valg.

Utsmykningskomiteen fikk også en ny leder; Haldis Dahl. Grete Nergård var ikke på valg og fortsetter i komiteen.

Tema på beboermøtet

Som vanlig ble det holdt et beboermøte i bakkant av årsmøtet Et par håndfuller med saker ble luftet av beboerne. Her er noen:

* Busker utenfor 6. etasje (høyblokk) som ikke trives spesielt godt.
Avtroppende leder – og fortsatt veldig vaktmester, Trond Heimdal – lovet både en befaring og å konferere med «husgartneren» vår, Lars Nypan, for å se hva som kan gjøres.

* Appen «unluck» som forsvant.
Denne ble som kjent gjort tilgjengelig i en prøveperiode. Erfaringene var ikke gode nok til at styret valgte å gå videre med en slik løsning, i alle fall på nåværende tidspunkt.

* Nybyggingen i Bergheimsveien 26.
Her er det ikke mye å fortelle annet enn at det nå ser ut til å gå mot et bygg med 15 i stedet for 18 leiligheter. Ny styreleder Rolf Kulseth understreket at vi som sameie ikke er en del av prosjektet, men at vi følger med og ber om oppdateringer fra utbygger. Kulseth fortalte for øvrig at ledelsen i barnehagen «står på», er ikke minst bekymret for økt trafikk både under utbyggingsperioden og etter. 

* Parkering, den «ville», altså av bilister som ikke har rett til å parkere på vår p-plass. 
Det har vært og er stadig litt til hodebry. Vi har likefullt gode uformelle avtaler både med Bergheim Terrasse og Bergheim barnehage som gjør at «parkeringstoppene» kan håndteres.

* Lukt-problemer i korridor
Det er sjenerende lukt i 3. etasje lavblokk, noe beboer tror skyldes for sjelden rensing av tepper på gulvet i korridor. Heimdal mente at lukten sannsynligvis har en annen årsak, nemlig for dårlig/lite bruk av ventilasjonssystemet/viften i forbindelse med matlaging.

* Parkering av sykler.
Vi har for få plasser, og det er kanskje mager trøst at det var enda verre før. Men når det er fullt i «sykkelrommet» (gamle avfallsrommet ved hovedinngangen) og heller ikke plass i stativet i p-kjeller, da går det an å parkere sykkel i bergrommet med inngang i enden av høyblokka (mot Bergheim Terrasse). For jevnlig bruk av sykkelen er det helt ok, men for langtidsparkering uten bruk, er det på grunn av fukt ikke spesielt egnet.

* Waterguard og vedlikehold / testing. 
Det er noe som bør gjøres minimum én gang i året. Det var en dialog om dette på facebook-siden vår for kort tid siden. 

* 20-årsfest.
Styremedlem Karin Letnes er leder i arrangementskomiteen. Hun kunne fortelle at det har meldt seg 53 som er interessert i å delta på festen for å feire vår egen 20-årsdag. Det er reservert lokale, i det gamle Fjellanger-bygget i Sorgenfriveien. Toastmaster er engasjert (hemmelig! ) Én beboer har påtatt seg å lage en sang i anledning jubileet, og det blir naturligvis levende musikk og dans. Dato for festen er satt til 2. desember. Bindende påmelding vil skje etter sommerferien.

Og da var det dags for å takke for oppmøtet, på begge møtene – akkurat tidsnok til å rekke andreomgangen av fotball-landskampen mot Armenia 

TEKST og FOTO:
Tore Sæther (webmaster)