Om hjertesukk og smekklås

Forleden dag ble vaktmester Tronds hjertesukk sendt oss alle. For den som ikke har lest mailen; det handler om å låse døren til de arealene som inneholder flere boder.

Vaktmesteren minnet oss om en avis-sak som omhandlet innbrudd i flere bodareal i bygninger rundt omkring i byen. Vi har ikke vært rammet av slike ting de siste årene. Et viktig grep for å bidra til at det holder seg like innbruddsfritt hos oss i Bergheim Amfi, er i alle fall å låse døren – og slukke lysene også – når vi som ikke har egen bod med dør direkte inn til boden. Det er det tydeligvis ikke alle som er like nøye med. Trond skrev:

– I forrige uke avdekket vaktmesteren at tre dører inn til forskjellige bodareal sto ulåst. Det er ikke veldig lurt! Husk at det helt sikkert er noen av beboerne i bygget som oppbevarer ting i sine boder som de helst ikke vil skal komme bort. 

– Vi trenger ikke gjøre det enkelt for eventuelle uønskede gjester, så derfor: 
Lås boddørene etter dere!

En betimelig påminnelse, herr vaktmester, som vel egentlig skulle være unødvendig all den stund vi får en påminnelse om både å slukke lys og låse dør «midt i fleisen» (i lesehøyde på innsiden av boddøren) når vi forlater bodarealet. Når det nå en gang er slik, hva med smekklås på disse dørene?

– Det har kommet spørsmål fra beboere om det, men vi i styret har ikke funnet grunn til å gå videre med det. Det har med rømningssikkerhet dersom strømmen går og det blir stupmørkt i bodene, i tillegg til at det er et økonomisk aspekt her. Det er i sameiet totalt 15 slike felles «ytterdører» til bodearealene. Bytte av lås vil koste ca. 2000 kroner, altså totalt 30 000 kroner. Å dele et slikt utlegg på alle enheter i amfiet, vil bli feil all den stund det er mellom 25 og 30 andeler som har direkte inngang til egen bod, boder som er plassert enten i p-kjelleren eller oppover i etasjene. 

– I tillegg vil det vel heller ikke være verken populært eller riktig at alle som har bod i felles bodareal skal bli belastet med kostnadene fra låsbytter når de aller, aller fleste gjør som det står på plakaten på døren – låser og slukker og det er bare noen få «slendrianer»…

– Det er selvsagt også et moment som taler for ikke å bytte til smekklåser, konkluderer vaktmester Trond Heimdal.

TEKST og FOTO:
Tore Sæther / webmaster