Årsmøte på «gammelmåten»?

Dato for årsmøtet 2021 er fastsatt til 25. mars, men det er enn så lenge ikke avklart i hvilken form møtet vil bli holdt.

Såfremt smittevernhensyn tilsier at årsmøtet ikke kan gjennomføres på vanlig vis, vil kun lovpålagte saker bli gjennomført – på samme måte som avviklingen av ordinært årsmøte 2020.

Frist for innkomne saker til årsmøtet er 1. mars.

Eventuelle innkomne saker vil bli utsatt til ekstraordinært årsmøte, og ekstraordinært årsmøte vil bli holdt når smittevernhensyn «tillater» det.

Mer informasjon fra styremøtet avholdt 26. januar, finner du under fanen «Styret»