Info fra styret om korona-situasjonen

Til beboere i sameiet Bergheim Amfi:
Info om hvordan styret forholder seg til den situasjonen vi alle er i, i forbindelse med koronaviruset.

Vaktmesteren i sameiet pålegges følgende restriksjoner

  • Vaktmesteren bistår med hjelp i den enkelte leiligheten kun når det er påtrengende behov. Hva er påtrengende behov?
  • Bistand i forbindelse med TV eller internettproblemer. Viktig at dette fungerer i en tid med sterkt behov for informasjon.
  • Akutte hendelser som krever akutte tiltak. Vannlekkasje er ett eksempel.
  • Ved behov, ta kontakt med vaktmesteren, så avklares fort nødvendigheten av et besøk.
  • Ved besøk i en leilighet, pålegges vaktmesteren å bruke engangshansker og sko-overtrekk.

Det generelle renholdet i fellesarealene er veldig godt. I den situasjonen vi er i nå oppfordrer vi alle også i Bergheim Amfi, til å følge det som sies fra helseministeren, statsministeren, Folkehelseinstituttet, Røde Kors og våre lokale helseansvarlige politikere og kommunaldirektører om å passe på personlig håndhygiene, bruke antibac og eventuelt engangshansker ved spesiell kontakt, nyse/hoste i armhulen og ikke i fri luft, respektere karanteneforskrifter, og la disse tiltakene være vårt bidrag til den nasjonale dugnaden for å dempe spredning av koronaviruset.

Hva hvis vi opplever at noen i sameiet blir pålagt hjemmekarantene, eller i verste fall får koronasmitten? 

Har styret noen informasjonsplikt til resten av sameiet i så måte?

Dette er et veldig vanskelig spørsmål. Personvernet står sterkt i Norge, og dette er en «unntakstilstand». Derfor har styret sendt henvendelse til noen instanser for å forhøre seg om hva vi kan informere om, såfremt styret blir kjent med slike forhold. Noen konkrete svar har vi ennå ikke mottatt.

Skulle det etter hvert dukke opp slik informasjon fra styret, vi tenker ikke på navngitte personer, men opplysninger om hjemmekarantene eller smittede i amfiet, har riktig instans gitt styret tillatelse til slik info, på generelt grunnlag.

Vi håper på forståelse for oss i et styre, er dette en meget stor utfordring på hvordan vi skal forholde oss til og hva vi bør gjøre av tiltak. Men vi følger med og innhenter råd der det er mulig å innhente råd.

Vi vil avslutningsvis komme med en oppfordring til den enkelte beboer:

  • Ha respekt for at noen i sameiet har større bekymringer enn andre rundt den situasjonen vi alle er i.
  • Styret kan ikke forholde seg til den enkeltes personlig syn på hva bør gjøres av tiltak i sameiet. 

Styret må forholde seg til hva helsemyndigheten sier, råd fra Tobb og oppfordringer fra Trondheim kommune.

Med vennlig hilsen
Styret i sameiet Bergheim Amfi.