Styret vårt

Fremhevet

Siden vi ikke har fått gjennomført et vanlig årsmøte, og vårt styre ikke har fått anledning til «å vise seg frem», tenkte jeg at det kunne være greit med et bilde av styrets medlemmer slik at folk både med kort og lang fartstid som amfiboere kan se hvem våre syv folkevalgte er.

Nestleder Rolf Kulseth (t.v.) og styremedlem Einar Sørensen.
Styremedlem Eva Kinn (t.v.) og sekretær Karin Enodd.
Styreleder Trond Heimdal.
Varamedlemmene Karin Letnes og Frode Grindvold.

Også vårdugnaden blir spesiell…

Fremhevet

Heller ikke vårdugnaden 2020 slipper unna en form for korona-preg. Men dugnad blir det og container er bestilt.

Dugnadsutstyr vil være tilgjengelig fra mandag 4. mai.

Og for å ta det siste først; rask-containeren vil være på plass i løpet av tidlig mandag 4. mai og blir stående frem til torsdag formiddag 7. mai.

Når det gjelder dugnad, så blir det ikke én felles vårrengjøring av uterommet vårt, men det blir absolutt adgang til å ta et tak for den som ønsker det i perioden når containeren står på parkeringsplassen.

Container er på plass fra førstkommende mandag morgen.

– På grunn av den spesielle situasjonen med korona-pandemien har Styret besluttet at det denne våren ikke blir en felles dugnads-ettermiddag, men at det er opp til hver enkelt å ta et tak, sier vaktmester og styreleder Trond Heimdal.

– Det som trengs å bli gjort er ting som vi kjenner til fra tidligere vårdugnader; raking av plen, rensing av kantsteiner og luking av bed, fortsetter Heimdal og legger til at det ikke vil bli kaffe- og vaffel-servering i den fire dagers lange dugnadsperioden…

Ingen vaffelservering på årets vårdugnad – dessverre…

Vaktmester Trond vil sørge for at det blir satt ut nødvendig utstyr – river, spader, koster og trillebårer – på plenområdet på fremsiden av lavblokka.

Ifølge en værmelder jeg har sjekket i morres, så er det gode muligheter for at vi slipper unna nedbør i dugnadsperioden. 

Og til slutt, ikke glem å ha de generelle smittevern-anbefalingene i bakhodet; hold avstand, ta hensyn både til deg selv og alle andre rundt deg…

Tekst og foto:
TORE SÆTHER

Ha gode vårdager – med litt dugnadsarbeid på fellesarealene våre…

Leilighet til leie

Fremhevet

   I forbindelse med at en av beboerne i Bergheim Amfi har flyttet på sykehjem, ønsker familien nå å leie ut leiligheten. 
   
Boligen er en toroms leilighet på 65 kvm og ligger i 5 etasje med balkong – øverste etasje i overgangen mellom lav- og høyblokk. (se bildet)

Til leiligheten hører også parkeringsplass, men den er for tiden utleid. Boligen gjøres klar i disse dager. Visning etter behov.

Leiligheten leies ut for 11 000 kroner i måneden. Depositum: 33 000 kroner.
Strøm kommer i tillegg.

Interessert? Ta kontakt med Marianne Danielsen – mobil 950 70 845

  

Et annerledes årsmøte…

Fremhevet

Årsmøter i Bergheim Amfi har de siste årene trukket et 60-talls deltagere. Årets ordinære årsmøte ble alt annet enn ordinært!

Bildet forteller det meste: I det vanlige årsmøte-rommet, i mesaninen i 2. etasje, der er det i år mer enn godt om plass.

Med god avstand til hverandre sitter fra venstre Karin Enodd, Einar Sørensen, Trond Heimdal, Rolf Kulseth og Eva Kinn.

De fem fra styret blir sittende et par timer – for å være tilgjengelige for eventuelle spørsmål fra oss amfiboere. 

Når klokken viser 20:00, vil de trekke seg tilbake og se gjennom alle «utkryssede» skjema som er lagt i de foreviste postboksene. I likhet med oss alle vil de sikkert se frem til en snarlig fremtid hvor korona ikke lenger styrer vår hverdag i så stor grad som nå, slik at det blir mulig å avvikle et ordinært årsmøte, som altså i 2020 ble i høyeste grad ekstraordinært…

PS!
Om det er noen som leser dette før klokken 20:00, som ønsker å levere sine skjema, men som av en eller annen god – eller kanskje til og med mindre god – grunn ikke har fått levert skjemaene, så er det mulig å levere til styrefolkene våre på mesaninen – men altså før klokken 20:00.

Årsmøte – uvisst når

Fremhevet

Som kjent er det usikkert om årsmøtet blir avholdt som annonsert, 15. april.

Styret skal ha et telefonmøte mandag 13. april kl.18:00. Da blir det gjort en endelig beslutning om årsmøtet skal utsettes eller ikke. SMS kommer om utfallet, skriver Styret i en mail som er sendt til amfiboerne.

På facebook-siden vår finner dere innkallingen til årsmøtet (i PDF-format).

Styret benytter også anledningen til å ønske alle en riktig

Ingen vaktmesterbesøk

Fremhevet

Korona har så mange konsekvenser. Én av dem er at vi enn så lenge ikke kan regne med å få besøk eller hjelp i leiligheten vår av vaktmester Trond.

Trond Heimdal er i full virksomhet, men vaktmesteren vår må «nøye seg med» arbeidsoppgaver i fellesarealene. (ARKIVFOTO: Tore Sæther)

Vedlagt skriv fra styret som forklarer hvorfor det må være slik en tid fremover.

Årsmøte-dato kan bli utsatt

Fremhevet

Som kjent har corona-viruset hatt utstrakt innvirkning på alt av møter og sammenkomster. Det gjelder også årsmøtet i Bergheim Amfi.

Ifølge info-skrivet fra siste styremøte (dere finner det under fanen «styret» og «styremøter») blir endelig bestemmelse om utsettelse av møtet tatt mandag 13. april. Styret skal da ta en beslutning via et telefonmøte som er bestemt til klokken 18:00 denne mandagen.

Som kjent er årsmøtedato satt til 15. april, men denne kan altså bli forskjøvet, alt avhengig av helsemyndighetenes oppdaterte krav og retningslinjer i forbindelse med større forsamlinger.

Info fra styret om korona-situasjonen

Fremhevet

Til beboere i sameiet Bergheim Amfi:
Info om hvordan styret forholder seg til den situasjonen vi alle er i, i forbindelse med koronaviruset.

Vaktmesteren i sameiet pålegges følgende restriksjoner

  • Vaktmesteren bistår med hjelp i den enkelte leiligheten kun når det er påtrengende behov. Hva er påtrengende behov?
  • Bistand i forbindelse med TV eller internettproblemer. Viktig at dette fungerer i en tid med sterkt behov for informasjon.
  • Akutte hendelser som krever akutte tiltak. Vannlekkasje er ett eksempel.
  • Ved behov, ta kontakt med vaktmesteren, så avklares fort nødvendigheten av et besøk.
  • Ved besøk i en leilighet, pålegges vaktmesteren å bruke engangshansker og sko-overtrekk.

Det generelle renholdet i fellesarealene er veldig godt. I den situasjonen vi er i nå oppfordrer vi alle også i Bergheim Amfi, til å følge det som sies fra helseministeren, statsministeren, Folkehelseinstituttet, Røde Kors og våre lokale helseansvarlige politikere og kommunaldirektører om å passe på personlig håndhygiene, bruke antibac og eventuelt engangshansker ved spesiell kontakt, nyse/hoste i armhulen og ikke i fri luft, respektere karanteneforskrifter, og la disse tiltakene være vårt bidrag til den nasjonale dugnaden for å dempe spredning av koronaviruset.

Hva hvis vi opplever at noen i sameiet blir pålagt hjemmekarantene, eller i verste fall får koronasmitten? 

Har styret noen informasjonsplikt til resten av sameiet i så måte?

Dette er et veldig vanskelig spørsmål. Personvernet står sterkt i Norge, og dette er en «unntakstilstand». Derfor har styret sendt henvendelse til noen instanser for å forhøre seg om hva vi kan informere om, såfremt styret blir kjent med slike forhold. Noen konkrete svar har vi ennå ikke mottatt.

Skulle det etter hvert dukke opp slik informasjon fra styret, vi tenker ikke på navngitte personer, men opplysninger om hjemmekarantene eller smittede i amfiet, har riktig instans gitt styret tillatelse til slik info, på generelt grunnlag.

Vi håper på forståelse for oss i et styre, er dette en meget stor utfordring på hvordan vi skal forholde oss til og hva vi bør gjøre av tiltak. Men vi følger med og innhenter råd der det er mulig å innhente råd.

Vi vil avslutningsvis komme med en oppfordring til den enkelte beboer:

  • Ha respekt for at noen i sameiet har større bekymringer enn andre rundt den situasjonen vi alle er i.
  • Styret kan ikke forholde seg til den enkeltes personlig syn på hva bør gjøres av tiltak i sameiet. 

Styret må forholde seg til hva helsemyndigheten sier, råd fra Tobb og oppfordringer fra Trondheim kommune.

Med vennlig hilsen
Styret i sameiet Bergheim Amfi.

Get – noen hyppig stilte spørsmål

Fremhevet

Vi er nå inne i vår andre uke med Get som leverandør av tv- og internett-tjenester. For de aller fleste av amfiboerne har overgangen fra Telenor (Canal Digital) gått smertefritt.

Men det er selvsagt i en slik overgang en del spørsmål som melder seg og som behøver svar for at tjenesten skal fungere slik den er ment å gjøre.

Vi har stilt styreleder Trond (Heimdal) noen av de mest stilte spørsmålene som vi har fanget opp.

Her kommer spørsmål og svar. 

Er det app’er jeg trenger og hvorfor?

TROND: For den som har smart-telefoner kan kanalvalg gjøres fra telefonen dersom du har lastet ned appen «min get», kan du bytte på de kanalene du ønsker. Med appen «get tv», kan du hente inn alle tv-kanaler som du også har på din stasjonære tv. Du kan også se eventuelle opptak du har gjort. For å laste ned app; hvis du har iPhone, last ned fra App Store. Har du en annen type smarttelefon (android), last ned app fra «google play store».

Hvordan velge inn fra valgfrie kanaler-listen?

TROND: Er du på internett, logg inn på «get.no», øverst til høyre finner du «min get». Førstegangs pålogging, «send meg passord», enten som sms eller som lenke på e-post. Jeg anbefaler å bruke sms-løsningen. Husk at det må være på mobilnummer som er registrert på kundeforholdet. Når mottatt sms, legg inn koden (firesifret tall), og lag ditt eget passord. Da er du inne på «min get». Til høyre finner du «gå til valgmenyen». Trykk på ønsket kanal og velg. Hvis du overstiger 50 poeng-grensen og ikke vil betale for ytterligere poeng, fjern kanal(er) som du ikke ønsker. Husk å trykke «bekreft valg» (gul knapp» nå kanalbytte(r) er gjort. Min erfaring er at det tar tre til fem minutter før de nye kanalene er på din tv.
Hvis du ikke er på internett, ring Get kundeservice – tlf 21 54 54 54 – og be om hjelp til å endre ditt kanalvalg siden du ikke har hverken pc, nettbrett eller smart mobiltelefon.

Kanallisten vises ikke under «guide» – hva gjør jeg?

TROND: Jeg foreslår; la tv og dekoder stå på, ta ut strømkabel til dekoder og tell til fem; plugg inn igjen, da vil dekoder bli restartet, og kanallisten vil dukke opp etter noen få minutter. Jeg har hjulpet flere beboere med dette, og så langt har jeg ikke opplevd at dette problemet har dukket opp mer enn én gang.

På fjernkontrollen øverst til venstre, står det «Boks» og «TV» på samme knapp. Hva betyr det?

TROND: Trykker du på knappen, vil det lyse hvitt enten ut for «boks» eller «TV». Lyser den på «boks», slås dekoder av eller på. Lyser det ved «tv», slås tv’en på eller av. Men ikke alle tv’er har koblet seg opp mot fjernkontrollen. Det jobbes med saken for å finne en løsning. 

Får jeg inn Nettflix ved å trykke på Nettflix-knappen?

TROND: Ja, du kommer rett inn til Nettflix-området, men du må ha eget abonnement.

Hvordan tar jeg opp et program?

TROND: Velg guide-knappen, manøvrer deg med piltastene frem til ønsket program. Trykk OK. Velg «ta opp-knappen» og trykk OK. Du får tre valg; enten ta opp «denne episoden», eller ta opp «hele serien» (om det er en serie), også et valg om at du likevel ikke vil ta opp programmet. For å komme ut av denne menyen, har du to valg; bruk enten pil tilbake (ligger rett over volum-knappene) – da kommer du ett steg tilbake – eller trykk på «direkte-knappen». Da kommer du tilbake til den siste kanalen du så på.

Hvordan fungerer «direkte-knappen»?

TROND: Denne knappen fungerer slik at uansett hvor du er på meny- eller guide-siden, så vil den alltid ta deg tilbake til den kanalen du så sist på. 

Jeg ser på program med norsk tale, men vil også ha teksting på skjermen. Hvordan får jeg det?

TROND: Når du står på den aktuelle kanalen, trykk OK-knappen, trykk pil ned én gang, og pil til høyre helt til du får frem «undertekst» (tre trykk). Trykk OK, velg pil ned ett klikk til «norsk (SHD)».

Get skal være billigere enn Canal Digital / Telenor fikk vi høre. Hvordan skjer reduksjonen og hvor mye sparer vi hver måned?

TROND: Vi sparer 86 kroner per måned, og alt dette styres gjennom felleskostnadene. Altså trenger den enkelte ikke gjøre noe.

For øvrig et lite tips; 
under hjemknappen (med hus-symbolet på fjernkontrollen) ligger mye «snacks» – ikke minst filmer som du kan se gratis
.

Trenger du ytterligere hjelp, har Trond sagt at han kan bistå, eller du kan ringe Get sitt kundeservice-nummer, 21 54 54 54.

Tekst: TORE SÆTHER

Vaktmester Trond syk

Fremhevet

Vaktmester Trond Heimdal er rammet av det samme som «alle andre» har fått smake på, forkjølelse eller influensa.

Det har sendt vaktmesteren ut i liggende stilling, naturligvis ikke i stand til å utføre sine daglige plikter.

Dersom det oppstår akutte behov, som i normaltilstand har betydd å ta vaktmester-kontakt, da er det mulig å kontakte nestleder Rolf Kulseth – 930 03 970 – eller et annet av styrets medlemmer.

Vi kan bare ønske Trond god og snarlig bedring!