Årsmøte-dato kan bli utsatt

Fremhevet

Som kjent har corona-viruset hatt utstrakt innvirkning på alt av møter og sammenkomster. Det gjelder også årsmøtet i Bergheim Amfi.

Ifølge info-skrivet fra siste styremøte (dere finner det under fanen «styret» og «styremøter») blir endelig bestemmelse om utsettelse av møtet tatt mandag 13. april. Styret skal da ta en beslutning via et telefonmøte som er bestemt til klokken 18:00 denne mandagen.

Som kjent er årsmøtedato satt til 15. april, men denne kan altså bli forskjøvet, alt avhengig av helsemyndighetenes oppdaterte krav og retningslinjer i forbindelse med større forsamlinger.

Info fra styret om korona-situasjonen

Fremhevet

Til beboere i sameiet Bergheim Amfi:
Info om hvordan styret forholder seg til den situasjonen vi alle er i, i forbindelse med koronaviruset.

Vaktmesteren i sameiet pålegges følgende restriksjoner

  • Vaktmesteren bistår med hjelp i den enkelte leiligheten kun når det er påtrengende behov. Hva er påtrengende behov?
  • Bistand i forbindelse med TV eller internettproblemer. Viktig at dette fungerer i en tid med sterkt behov for informasjon.
  • Akutte hendelser som krever akutte tiltak. Vannlekkasje er ett eksempel.
  • Ved behov, ta kontakt med vaktmesteren, så avklares fort nødvendigheten av et besøk.
  • Ved besøk i en leilighet, pålegges vaktmesteren å bruke engangshansker og sko-overtrekk.

Det generelle renholdet i fellesarealene er veldig godt. I den situasjonen vi er i nå oppfordrer vi alle også i Bergheim Amfi, til å følge det som sies fra helseministeren, statsministeren, Folkehelseinstituttet, Røde Kors og våre lokale helseansvarlige politikere og kommunaldirektører om å passe på personlig håndhygiene, bruke antibac og eventuelt engangshansker ved spesiell kontakt, nyse/hoste i armhulen og ikke i fri luft, respektere karanteneforskrifter, og la disse tiltakene være vårt bidrag til den nasjonale dugnaden for å dempe spredning av koronaviruset.

Hva hvis vi opplever at noen i sameiet blir pålagt hjemmekarantene, eller i verste fall får koronasmitten? 

Har styret noen informasjonsplikt til resten av sameiet i så måte?

Dette er et veldig vanskelig spørsmål. Personvernet står sterkt i Norge, og dette er en «unntakstilstand». Derfor har styret sendt henvendelse til noen instanser for å forhøre seg om hva vi kan informere om, såfremt styret blir kjent med slike forhold. Noen konkrete svar har vi ennå ikke mottatt.

Skulle det etter hvert dukke opp slik informasjon fra styret, vi tenker ikke på navngitte personer, men opplysninger om hjemmekarantene eller smittede i amfiet, har riktig instans gitt styret tillatelse til slik info, på generelt grunnlag.

Vi håper på forståelse for oss i et styre, er dette en meget stor utfordring på hvordan vi skal forholde oss til og hva vi bør gjøre av tiltak. Men vi følger med og innhenter råd der det er mulig å innhente råd.

Vi vil avslutningsvis komme med en oppfordring til den enkelte beboer:

  • Ha respekt for at noen i sameiet har større bekymringer enn andre rundt den situasjonen vi alle er i.
  • Styret kan ikke forholde seg til den enkeltes personlig syn på hva bør gjøres av tiltak i sameiet. 

Styret må forholde seg til hva helsemyndigheten sier, råd fra Tobb og oppfordringer fra Trondheim kommune.

Med vennlig hilsen
Styret i sameiet Bergheim Amfi.

Get – noen hyppig stilte spørsmål

Fremhevet

Vi er nå inne i vår andre uke med Get som leverandør av tv- og internett-tjenester. For de aller fleste av amfiboerne har overgangen fra Telenor (Canal Digital) gått smertefritt.

Men det er selvsagt i en slik overgang en del spørsmål som melder seg og som behøver svar for at tjenesten skal fungere slik den er ment å gjøre.

Vi har stilt styreleder Trond (Heimdal) noen av de mest stilte spørsmålene som vi har fanget opp.

Her kommer spørsmål og svar. 

Er det app’er jeg trenger og hvorfor?

TROND: For den som har smart-telefoner kan kanalvalg gjøres fra telefonen dersom du har lastet ned appen «min get», kan du bytte på de kanalene du ønsker. Med appen «get tv», kan du hente inn alle tv-kanaler som du også har på din stasjonære tv. Du kan også se eventuelle opptak du har gjort. For å laste ned app; hvis du har iPhone, last ned fra App Store. Har du en annen type smarttelefon (android), last ned app fra «google play store».

Hvordan velge inn fra valgfrie kanaler-listen?

TROND: Er du på internett, logg inn på «get.no», øverst til høyre finner du «min get». Førstegangs pålogging, «send meg passord», enten som sms eller som lenke på e-post. Jeg anbefaler å bruke sms-løsningen. Husk at det må være på mobilnummer som er registrert på kundeforholdet. Når mottatt sms, legg inn koden (firesifret tall), og lag ditt eget passord. Da er du inne på «min get». Til høyre finner du «gå til valgmenyen». Trykk på ønsket kanal og velg. Hvis du overstiger 50 poeng-grensen og ikke vil betale for ytterligere poeng, fjern kanal(er) som du ikke ønsker. Husk å trykke «bekreft valg» (gul knapp» nå kanalbytte(r) er gjort. Min erfaring er at det tar tre til fem minutter før de nye kanalene er på din tv.
Hvis du ikke er på internett, ring Get kundeservice – tlf 21 54 54 54 – og be om hjelp til å endre ditt kanalvalg siden du ikke har hverken pc, nettbrett eller smart mobiltelefon.

Kanallisten vises ikke under «guide» – hva gjør jeg?

TROND: Jeg foreslår; la tv og dekoder stå på, ta ut strømkabel til dekoder og tell til fem; plugg inn igjen, da vil dekoder bli restartet, og kanallisten vil dukke opp etter noen få minutter. Jeg har hjulpet flere beboere med dette, og så langt har jeg ikke opplevd at dette problemet har dukket opp mer enn én gang.

På fjernkontrollen øverst til venstre, står det «Boks» og «TV» på samme knapp. Hva betyr det?

TROND: Trykker du på knappen, vil det lyse hvitt enten ut for «boks» eller «TV». Lyser den på «boks», slås dekoder av eller på. Lyser det ved «tv», slås tv’en på eller av. Men ikke alle tv’er har koblet seg opp mot fjernkontrollen. Det jobbes med saken for å finne en løsning. 

Får jeg inn Nettflix ved å trykke på Nettflix-knappen?

TROND: Ja, du kommer rett inn til Nettflix-området, men du må ha eget abonnement.

Hvordan tar jeg opp et program?

TROND: Velg guide-knappen, manøvrer deg med piltastene frem til ønsket program. Trykk OK. Velg «ta opp-knappen» og trykk OK. Du får tre valg; enten ta opp «denne episoden», eller ta opp «hele serien» (om det er en serie), også et valg om at du likevel ikke vil ta opp programmet. For å komme ut av denne menyen, har du to valg; bruk enten pil tilbake (ligger rett over volum-knappene) – da kommer du ett steg tilbake – eller trykk på «direkte-knappen». Da kommer du tilbake til den siste kanalen du så på.

Hvordan fungerer «direkte-knappen»?

TROND: Denne knappen fungerer slik at uansett hvor du er på meny- eller guide-siden, så vil den alltid ta deg tilbake til den kanalen du så sist på. 

Jeg ser på program med norsk tale, men vil også ha teksting på skjermen. Hvordan får jeg det?

TROND: Når du står på den aktuelle kanalen, trykk OK-knappen, trykk pil ned én gang, og pil til høyre helt til du får frem «undertekst» (tre trykk). Trykk OK, velg pil ned ett klikk til «norsk (SHD)».

Get skal være billigere enn Canal Digital / Telenor fikk vi høre. Hvordan skjer reduksjonen og hvor mye sparer vi hver måned?

TROND: Vi sparer 86 kroner per måned, og alt dette styres gjennom felleskostnadene. Altså trenger den enkelte ikke gjøre noe.

For øvrig et lite tips; 
under hjemknappen (med hus-symbolet på fjernkontrollen) ligger mye «snacks» – ikke minst filmer som du kan se gratis
.

Trenger du ytterligere hjelp, har Trond sagt at han kan bistå, eller du kan ringe Get sitt kundeservice-nummer, 21 54 54 54.

Tekst: TORE SÆTHER

Vaktmester Trond syk

Fremhevet

Vaktmester Trond Heimdal er rammet av det samme som «alle andre» har fått smake på, forkjølelse eller influensa.

Det har sendt vaktmesteren ut i liggende stilling, naturligvis ikke i stand til å utføre sine daglige plikter.

Dersom det oppstår akutte behov, som i normaltilstand har betydd å ta vaktmester-kontakt, da er det mulig å kontakte nestleder Rolf Kulseth – 930 03 970 – eller et annet av styrets medlemmer.

Vi kan bare ønske Trond god og snarlig bedring!

Vår nye digitale hverdag med Get

Fremhevet

Amfi-boerne er tydelig spente på hva vår nye digitale hverdag vil bringe når Get overtar leveransen til oss med internett og tv. 63 leiligheter var representert, 85 personer var til stede på kveldens times lange informasjonsmøte på mesaninen (2. etasje).

Godt oppmøte og stor interesse for kveldens Get-møte

Nå gikk nok ikke alle beboere fra møtet med full klarhet i hva overgangen fra CanalDigital/Telenor vil bety for oss alle. Men de to Get-representantene, Hans Petter Thangstad og Roger Berntsen, gjorde sitt beste for å forklare og også ufarliggjøre overgangen. 

Når det gjelder utstyret som skal returneres til Telenor, så vil det komme informasjon om dette. Styret vil også sende ut ytterligere og meget detaljert informasjon om alle sider ved overgangen fra Telenor til Get.

Det vi ikke skjønner per i dag, det får vi god hjelp til å forstå når Get sender sitt «crew» for å montere de nye dekoderne. Det skjer i løpet av tre dager – 3., 4. og 5. mars. De som er borte disse dagene, kan enten hente dekoder hos Get på Brattøra  (Brattørgata 17B, vis à vis hurtigbåt-terminalen) – det kan gjøres allerede nå – eller man kan utstyre vaktmester/styrerepresentant med nøkkel og fullmakt slik at et crew-medlem til å gå inn i leilighet å installere dekoder.

For meg er det umiddelbare reaksjonen at skiftet av digital leverandør først og fremst byr på store fordeler med hensyn fleksibilitet og at noenlunde tilsvarende pakke med det vi har per i dag, vil bli billigere.

Get sin Hans Petter Thangstad viste og forklarte, og styreleder og testpilot Trond supplerte.

Men hva sier styreleder Trond, som har vært testpilot i Get-verdenen; hva er de fremste fordelene for hver av oss?

– For oss i styret, men som per i dag ikke har noen praktisk betydning for hver enkelt amfiboer, så har det vært et viktig moment i langsiktig perspektiv at Get har lagt fiber inn i bygget. 

– For hver enkelt av oss, vil jeg trekke frem følgende fordeler med i bli Get-kunde:
 * valget av tv-kanaler blir mer fleksibelt* tjenesten blir rimeligere per måned
 * opptak vi gjør blir lagret i skyen 
* internett-hastigheten blir mer enn fordoblet
* defekte dekodere eller annet utstyr blir byttet på dagen (ved Get-kontoret på Brattøra) og
* kundeservice inklusive Get-crew virker å være meget bra

Det ble på møtet blant annet anbefalt at man både laster ned Get-appen og også gjør seg litt nærmere kjent med Get-verdenen på selskapets hjemmeside, www.get.no

TEKST OG FOTO:
Tore Sæther

Detektorer til brannmannhjelp

 

Det er sikkert mange som har registrert plakater i alle etasjer med «detektor», piler og tall. Noen har kanskje lurt på om det har skjedd noe nytt, om det er noe vi som beboere skal befatte oss med. Svaret er «nei».

Vaktmester Trond (Heimdal) har kartlagt posisjon til alle 98 detektorer som finnes i bygget. Denne registreringen vil kunne være til stor hjelp for brannmannskap dersom det går brannalarm og det på grunn av en «skarp» situasjon, det vil si at det er en reell brannsituasjon.

Skulle dette altså skje, vil brannfolkene ha et viktig hjelpemiddel for raskt som mulig å finne frem til detektoren som har utløst alarmen.

«Detektorplakatene» er altså noe vi beboere ikke trenger å bekymre oss for overhodet, tvert imot, vi kan vite at denne registreringen gjør amfiet et enda tryggere sted å bo.

 

El-bil-eiere kan vente

 

Som kjent skal vi i løpet av to-tre måneder skifte ut ladestasjoner for el-biler. Den nye leverandøren, Ohmia Charging, kommer til å ta kontakt med alle som ha ladestasjoner og tilby et kundeforhold. Når det er i orden, vil de lovede 25 000 kronene for nåværende ladestasjon bli utbetalt til hver enkelt.

Altså er bare å «sitte stille i båten», som det heter nå til dags, og vente på en henvendelse fra Ohmia.

 

Radar – men ikke UP sin…

I løpet av det siste året har det vært tre episoder i nedkjørselen til garasjen, alle tre av samme karakter; sameiere på vei ned i garasjen har sett blinkende lys, men i stedet for å stoppe og trykke fjernkontroll for sikker åpning, har de tatt sjansen på å rekke og komme seg inn før porten går ned.

Det har altså endt med port på taket i tre tilfeller.

Vaktmester Trond Heimdal peker på den ny-
monterte radaren.

For å unngå at slike episoder skal skje igjen, har styret i sameiet sørget for å få installert en radar i taket et par meter foran porten, på utsiden av garasjen. Radaren registrerer biler på vei ned til parkering i området fra porten og ti meter opp i nedkjørselen.

Med denne radaren skulle det ikke være fare for at biler får porten på taket – selv om fører neglisjerer blinkende lys og håper å komme seg velberget inn. Radaren stopper nemlig en nedadgående port og sender den opp igjen når den registrerer bil i bevegelse ned mot porten.

Det nye systemet er stål-sikkert. Vi er forøvrig blant de aller første sameie-garasjene som har installert dette.

Så er det også grunn til å nevne at de tre uhellene som vi har hatt, slett ikke skyldes feil på porten. Vi skiftet port for en tid tilbake, og den beveget seg dobbelt så raskt som den første porten. Da kan det hende at noen har blir værende i gammelt kjøremønster og tatt sjanser som det ikke var så smart å ta…