Skiltene virker

Etter en tid med rikelig parkering forbudt-skilt nedover Bergheimsveien, kan vi slå fast at forbudsskiltene fungerer. Noen få dager med én feilparkert bil var det jeg la merke til. De siste dagene har det vært bilfritt langs veien fra p-plassen vår og ned til lyskrysset.

– Nå håper vi bare at Trondheim Bydrift også kommer og kutter ned noen av trærne som vokser langs veien og mot Bergheim Barnehage, sier styreleder Trond Heimdal. 

Han kan fortelle at man har bedt Statens Vegvesen om å vurdere og gjøre Bergheimsveien til forkjørsvei. I den snø- og isfrie delen av året, er det for så vidt uproblematisk. Men når det blir glatt og til tider vanskelig å måtte stoppe midt i Bergheimsveien for å overholde vikeplikt til trafikk som kommer ut i Brit Grytbaks vei, da kan det oppstå uønskede situasjoner.

Jeg har for øvrig registrert noen skepsis blant Amfi-boerne om at parkeringsforbudet vil medføre økt – og ulovlig – parkering på vår p-plass. Jeg tror skepsisen er ubegrunnet fordi vaktmesteren / styrelederen vår har ganske så god oversikt over biler som hører hjemme hos oss. Er Heimdal usikker på om det dreier seg om feilparkering, så får bilen en lapp på frontruten (se bildet under). Er det en feilparkert bil og dette gjentar seg, vil styret rekvirere borttauing på eiers bekostning. La oss håpe at det blir minimalt av slike aksjoner.

I skrivet taes det forbehold om at hvis det er en bil som har all mulig rett til å benytte p-plassen vår (Amfi-gjester for eksempel), så bes bilføreren ta kontakt med styreleder Heimdal.

TEKST OG FOTO:
Tore Sæther

Nå kommer hjertestarter

Skal vi gå til innkjøp av hjertestarter eller skal vi la det være?

Hjertestarter har vært tema i Bergheim Amfi i lang tid. Nå er det kommet til endelig avklaring; styret har besluttet at det skal kjøpes inn en hjertestarter.

– Vi vurderer også om vi skal tilby opplæring i bruken av hjertestarteren, selv om den er meget enkel i bruk. Den er rett og slett selvforklarende med norsk stemme, forteller styreleder Trond Heimdal. 

Hjertestarteren vil koste ca. 10 000 kroner.

Når vår hjertestarter er på plass, vil den også inngå i registeret til AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral). 

I utgangspunktet er det planlagt å henge hjertestarteren på veggen i mesaninen (2. etasje).

Tekst: TORE SÆTHER

 

Styret går i forhandlingsmøte med Get

Et enstemmig styre i Sameiet har besluttet å gå i forhandlingsmøte med Get om levering av signaler til tv og internett.

– Vi har innhentet tilbud fra Telenor (vår nåværende leverandør) og NTE Altibox i tillegg til Get, sier styreleder Trond Heimdal (bildet).

– Hvilke momenter er det som gjør Get til «vinner» slik styret ser det?

– Det er flere ting, pris ikke minst. Get sitt tilbud er 149 kroner rimeligere per måned for hver «leilighet»/enhet enn det dagens leverandør, Telenor, tilbyr. Per år betyr det 1788 kroner spart.

Som det fremgår av tabellen som ligger som vedlegg til info-skrivet fra siste styremøte og også nederst i denne saken, så er Altibox det dyreste alternativet.

Flere argumenter for et bytte av leverandør?

– Get sin dekoder (bildet over) er ikke bare mye mindre enn Telenor sitt utstyr – på størrelse med en Apple tv-boks, for den som er kjent med den. Systemet er også veldig fleksibelt på den måten at Get-boksen kan tas med til hytta, enten den ligger i Trøndelag, øvrige Norge eller i Syden. Forutsetningen er at «hytta» har internett-forbindelse. Er den biten på plass, er det bare å ta med dekoder, kabel og fjernkontroll så har man samme tv-tilbud på «hytta» som hjemme. Dette er naturligvis veldig positivt dersom man er borte i lengre perioder, og det er det jo stadig flere «godt voksne» som er, også blant oss på Bergheim Amfi, sier styreleder Trond.

– Flere gode «Get-meldinger»?

– Når man gjør opptak av tv-program, blir det med Get lagret i skyen. Kapasiteten er veldig stor – 500 timer – og man kan i prinsippet gjøre opptak i alle kanaler samtidig. Og så er det også muligheter til individuelle tilpasninger. Det betyr for eksempel at hvis man ikke ønsker internett-tilgang, men bare tv, så får man en utvidet tv-pakke, forteller Trond Heimdal.

– Noen minuser i forhold til dagens opplegg er det vel…?

– Det eneste er at vi ikke får den såkalte «alltid på nett-garantien» som Telenor har. Men det er i praksis ikke noe stort minus. I løpet av de to siste årene har det skjedd én(!) gang at hele nettverket har vært nede.

– Tilbud om telefon-avtale har Get også?

– Det stemmer, men i første omgang er ikke det noe vi har brukt tid på. Først gjelder det å se om vi kan forhandle oss til enighet med Get. Dessuten er jo også en mobil-avtale noe som må avtales av hver enkelt.

Dersom det blir en avtale med Get, så vil skifte skje til våren 2020. For å få installert et Get-system, kreves det en del graving – fra området nede ved Startbo-husene og opp til oss i Amfiet. Det blir i så fall trukket en fiberkabel inn til «hovedtavla» i kjelleren her på Bergheim Amfi.

– Beboere som ikke har mobil-abonnement som fungerer på Telenor-plattform, kan i dag ikke fjernstyre hoveddør og garasjeport via sin mobiltelefon – enten i hånden eller montert i bilen. Get opererer på Telia-«sokkel». Betyr det at det blir som i dag om vi blir Get-kunde?

– Nei, da vil det bli langt flere som kan åpne garasjeport og hoveddør med mobil. Get monterer uten kostnad for oss et trådløst nett som gjør det mulig for «alle» å åpne med mobil. Det er dog en forutsetning at man har mobil som støtter wifi-tale, sier Heimdal og avslutter med nok et godt Get-moment:

– Dersom det er leiligheter hvor det er ujevnt og stedvis dårlig trådløst signal, vil Get ta en befaring og eventuelt levere en forsterker til trådløsnettet som vil gi god dekning i hele leiligheten.

Tabell TV_Internett tilbydere 2019

Tekst og foto: 
TORE SÆTHER

Ringetablå ved hoveddør ødelagt

Som sikkert mange allerede har registrert, så er det blitt en feil på ringetablået (apparatet) ved hoveddøren (bildet).

Hva som er årsaken, er ikke avklart.

Det har også tidligere vært mindre feil på tablået som umiddelbart er blitt reparert. Denne gangen dreier det seg tydeligvis om en større feil. Apparat-enheten må byttes, og det er vi lovet skal skje tidlig i neste uke.

– Det er klart at en slik feil kan skape problem for enkelte beboere, men slik er situasjonen. Ringe-enheten er tross alt snart 17 år og må altså nå skiftes, sier Rolf Kulseth, styrets nestleder, og legger til følgende råd for at man skal bli minst mulig hemmet av den oppståtte feilen:

– For den som venter besøk, er det jo bare å be vedkommende ringe på mobilen for å melde sin ankomst. Har man ikke installert hoveddøråpner på mobilen slik at man fra leiligheten kan bruke den til å åpne døren, kan man ringe vaktmester Trond (918 42 655) å få etablert en slik «ringe fra mobilen»-kontakt.

Å åpne døren på «vanlig vis», fra hustelefonen i leiligheten, lar seg ikke gjøre, siden man må ringe på fra det nå ødelagte tablået for at det kan svares med døråpning fra leiligheten.

For øvrig kan vi legge til at hjemmesykepleien er kjent med situasjonen.

Og så får vi håpe at vi er «ringbare» så snart som mulig over helgen.

TEKST:
Tore Sæther (webmaster)

Maler-arbeid litt forsinket

Det var nok enkelte amfiboere som stusset over at det for noen dager siden ble satt opp et stillas på området mellom lav- og høyblokk i 6. etasje, men som ble plukket ned like fort som det kom opp – uten at noe annet skjedde.

Viseleder i Amfi-styret, Rolf Kulseth (bildet), kan forklare det hele:

– Da malerne var i gang med å sette opp stillaset, oppdaget de at det var panelbord som trengte å bli skiftet ut. Derfor ble stillas nedmontere uten at noe ble gjort. Nødvendig tremateriale er nå bestilt, og så snart de defekte bordene er skiftet, vil stillaset igjen bli montert og malejobben utført.

Om vi må vente litt på at denne treveggen blir frisket opp, så er noe malearbeid allerede utført:

– Det gjelder innvendig vegg i oppgangen fra femte etasje og til sjette – glassrommet som er del av ytre vegg i sjette etasje høyblokk. Videre har den lille treveggen ved inngangen til 1.etasje ved klescontaineren (bildet under) – mot naboene i Bergheim Terrasse, forteller Kulseth.

Nye benker

Styret har besluttet å gå til innkjøp av tre nye benker på fellesarealene i 4. (én benk) og 6. etasje (to benker).

Det skyldes at materialet i benkene bærer tydelig preg av tidens tann. Materialet i benkene er ikke en gang impregnert, og dimensjonen er heller ikke «standard», noe som gjør det lite aktuelt å flikke på.

Tilfeldigvis kom vaktmester og styreleder Trond Heimdal over tilsvarende benker som er laget av en snekker i Lånke. Kvaliteten og finishen så veldig bra ut. Brukere som Heimdal var i kontakt med var godt fornøyde, og prisen var hyggelig. 3000 kroner per benk, er godt under det som flere produsenter tar.

Dagens benker er for øvrig 1,7 meter lange, mens de nye vi får er litt lenger – to meter; altså plass til flere som vil nyte fellesarealene…

Går alt som planlagt, blir de kortreiste benkene levert allerede i neste uke.

 

 

 

Vi kjøper hjertestarter

Styret har besluttet at det skal anskaffes en hjertestarter. Den blir plassert på mesaninen (i 2. etasje).

Hjertestarter har vært tema også tidligere, men konklusjonen den gang var at sameietikke skulle kjøpe hjertestarter. Hvorfor har dere kommet til motsatt konklusjon nå, styreleder Trond Heimdal?

– Da dette var tema forrige gang, hadde vi en instruktør på besøk som gikk gjennom bruken av hjertestarter og fortalte om plusser og minuser. Vi landet på et «nei» etter å ha lyttet til råd fra Norsk Luftambulanse. Det gikk ut på at vi ligger så nært St. Olavs hospital at det ville være lite å hente av tid ved å ha en hjertestarter her kontra å ringe 113 og få helsehjelp fra St. Olav / helikopter.

– Når vi nå har landet på at vi skal gå til innkjøp av hjertestarter, er det fordi vi vektlegger følelsen av trygghet hos beboerne av å ha en slik hjertestarter tilgjengelig, sier Trond.

Styret har også diskutert om man skal arrangere et førstehjelpskurs inklusive informasjon om bruken av hjertestarteren. Det siste er veldig enkelt; det kan rett og slett ikke gjøres noe feil.

Når vi i løpet av høsten får installert hjertestarteren, skal den også registreres hos AMK-sentralen (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral). Grunnen til det er at vi er pliktig til å låne ut hjertestarteren dersom det er noen i nabolaget som trenger den. AMK har oversikt hvor nært en som ringer inn behov det vil befinne seg en hjertestarter.

Forøvrig kan vi nevne at styret har ansvar for vedlikehold av starteren. Men dersom noen får bruk for apparatet, er det ikke styrets ansvar å sørge for at starteren blir hentet.

Styreleder Trond Heimdal håper å få hjertestarteren på plass i løpet av høsten.
Prisen er ca. 10 000 kroner.

Tekst: Tore Sæther