Vi får ny garasjeport

Førstkommende tirsdag, 19. februar, fra ca. klokken 08:00 og ut dagen, vil det bli begrensede muligheter for å passere inn i og utkjøring fra parkeringskjelleren.

Da blir garasjeporten, som pr. i dag lever godt på overtid, byttet i sin helhet. Alt skal byttes; motor, skinner og selve porten.

Portåpnere og andre åpningsmuligheter videreføres. Ingen trenger å bytte ut noe som helst, i så måte.

Med litt smidighet skal det i perioder være mulig å passere, men i enkelte tidsrom på tirsdag vil det bli helt stengt for passeringer. Det er uvisst når nevnte stengetidspunkt blir i løpet av dagen.

Smidighet og godt humør vil prege oss alle den dagen, ikke sant?

Med vennlig hilsen,
Trond Heimdal
(vaktmester)

Ny parkeringsavtale – vinn-vinn

I referat fra siste styremøte ble det vist til tre saker som definitivt kan berøre hver enkelt av oss amfiboere i hverdagen. Én av sakene var parkeringsplassen vår.

Avtale om «barnehage-parkering» på plassen vår, blir ikke til sjenanse for oss amfiboere, forsikrer styreleder Trond Heimdal.

Styret har inngått avtale med Bergheim Barnehage om bruk av vår parkeringsplass. Skeptisk? Ikke så rart. Det var jeg også – før jeg fikk intervjuet styreleder om detaljene.

Så hvorfor har dere inngått denne avtalen, Trond Heimdal?

– Utgangspunktet var parkeringene på Bergheimsveien (fra vår P-plass og nedover mot lyskrysset) i forbindelse med levering og henting av barn. Det reduserer oversikten for biler som skal passere. Vi har hatt noen nestenulykker med barn ut i veien, noe som har aktualisert dette.

– Avtalen vi har inngått med barnehagen – styret i Bergheim Terrasse er innstilt på å gjøre det samme – er at foresatte kan parkere bilen på vår parkeringsplass under levering om morgenen og henting av barn på ettermiddagen. Disse to tidspunktene er ikke tider på døgnet hvor vårt behov for p-plasser er som størst. Det er gjerne senere på dagen/kvelden med gjesteparkering ikke minst.

Redd for misbruk av avtalen?

– Ser dere for dere utfordringer her, for eksempel at barnehage-foreldre parkerer hos oss, setter igjen bilen og tar buss eller sykkel til jobb?

– Vi tror ikke det vil være noe problem. Om det skulle vise seg at noen misbruker avtalen på den måten du antyder, ja, så blir avtalen opphevet. Så enkelt er det, sier Heimdal og legger til et forhold som gjør avtalen med barnehagen til en vinn-vinn-situasjon:

– Vi får nå lov til å bruke barnehagens p-plasser fra klokken 17 til klokken 07 – altså i timene når barnehagen er stengt, og når det erfaringsmessig kan være bruk for ekstra plasser for våre beboere.

Parkering forbudt?

Styreleder Trond kan for øvrig fortelle at Trondheim Parkering har innstilt overfor kommunen at Bergheimsveien skal få parkering forbudt-merking. Foreløpig er det ikke gjort vedtak om forbud om å parkere på veien.

 

Her er komfyrvakten vi kan bestille til «amfiboer-pris», 5090 kroner, ferdig montert. Veil. pris på nettet er 5490 kroner.

Komfyr-vakt – tilbud innhentet

Det andre forholdet som nettopp er styrebehandlet, er en anbefaling om å installere såkalt komfyr-vakt.

– Dette kom opp som en sak etter et initiativ fra en beboer. Vi kan ikke pålegge noen å installere en komfyr-vakt, men vi anbefaler det på det sterkeste. Så er det også slik at i 2010 ble det påbudt å ha komfyr-vakt i bokompleks som vårt, uten at det har tilbakevirkende kraft.

– Er det mange som allerede har det blant amfiboerne?

– Det har jeg ingen formening om.

– I styremøte-referatet heter det at dere skal innhente tilbud på installering.

– Og det har vi gjort. NTE elektro tilbyr å installere en komfyrvakt som heter Garo SR 3. Den har batterisensor. Komplett med installering og som spesialtilbud til våre beboere blir prisen 5090 kroner. Tilbudet gjelder fra i dag.

– Alle står selvsagt fritt til å velge installatør hvis man ønsker å få satt inn en komfyrvakt. Men å få på plass et slikt sikkerhetstiltak, det anbefaler vi.

 

Trond Heimdal og hans styre har ingen betenkeligheter med å «slippe inn» strømselgere fra NTE i amfiet.

 

– Men likefullt, dørsalg er dørsalg…

– Viktig for oss er at NTE spurte om tillatelse. Nå skal selskapet sette sammen et team som kommer til å ta kontakt med oss amfiboere. Vi i styret vet naturligvis ikke hvilke avtaler hver enkelt har. Men om denne tillatelsen kan føre til at noen får bedre strømavtale, så er jo det fint.
– Tilbudet NTE kommer med til oss er for øvrig prisuavhengig. Det er altså det samme enten én eller 129 vil inngå avtale med selskapet, sier Trond Heimdal.

PS!
Og så benytter jeg anledningen til også å minne om dato for årsmøtet; tirsdag 9. april.

 

Tekst og foto:
TORE SÆTHER

 

 

Bruk av avløpsåpner – hvor ofte?

Å skifte ut ødelagte og tette avløpsrør er noe av det dyreste du kan gjøre i en bolig. Innsiden av avløpsrørene er det skitneste stedet i boligen, uten at det synes. Avløpsåpner kan du ikke bruke ofte nok.

I vedlegget finner du en artikkel med gode råd. Artikkelen omhandler avløpsåpner-typen Mudin. Vi amfiboere bruker Latona (bildet), som er av samme kvalitet som Mudin.

Avløpsåpner-tekst

 

 

En trivelig gløgg-tradisjon

– og den er nesten like gammel som Amfiet.
Vaktmester og styreleder Trond (Heimdal) har ikke helt kontroll på hvor lenge amfiboerne har hatt gløgg-samling på mesaninen i 2. etasje. Det nærmeste vi kom en antydning til historikk er at denne gode tradisjonen startet i 2006, fire år etter at bygget sto ferdig.
Okke som, her er bilder fra årets gløgg-fest.

og så et par bilder fra julepynten i bygget og en
takk til Rita Mørk og hennes kolleger i 
utsmykningskomiteen som gjør det førjuls-
trivelig i sameiet 

og helt til slutt ønskes alle amfiboere
en trivelig førjulstid og en hyggelig
julefeiring
Hilsen julenissen &
webredaktøren

 

 

 

 

 

Minst mulig «byggestøy» – det heier jeg på

 

Jeg vet ikke nøyaktig hvor mange det er av oss. Men vi er en hel del – «innlosjert» i 129 leiligheter fra første og helt opp til 11./12. etasje.

Noen Amfi-boere har faktisk bodd like lenge i sameiet som sameiet har bestått – siden desember i 2002. Både veteraner og oss mer nylig innflyttede har gjerne ønske og behov for å fornye oss – ja, ikke «oss» direkte, men leilighetene våre.

Slike endringer går ikke upåaktet hen i to store bygg i betong – jeg tenker på uunngåelig byggestøy. Men vi «ombyggere» må hele tiden huske at vi ikke bor i enebolig. Vi deler hus med noen hundre, et hus hvor lyden forflytter seg både nedover og oppover og bortover, mange meter.

Til poenget; vi har faktisk et ansvar for at våre naboer blir minst mulig sjenert når vi er i gang med hammer eller bór eller andre støyende verktøy. Eller som Styret så godt formulerer det:

Vi er hverandres bomiljø.

I praksis betyr det at det må være svært, svært spesielle årsaker til at vi skal lage «bråk» tidlig eller sent på dagen, uansett om det er helg eller hverdag. Og det samme gjelder på høytidsdagene. På røddagene klarer vi sannsynligvis å ta oss fri fra støyende arbeid i leilighetene våre…

Hvorfor dette innlegget nå? Vel, både fordi jeg selv har reagert litt på, la meg kalle det, brudd på uskrevne husregler – med bråk fra bormaskiner og hammer/slegge, sent på kvelden og grytidlig på lørdagsmorgen.

Nå er dette ikke noe stort problem, i alle fall ikke for meg, og jeg tror at de tilfellene jeg har registrert mest av alt skyldes ubetenksomhet.
Om jeg har rett i det, så handler dette først og fremst om å tenke seg litt om og huske at lyd forplanter seg lett og ganske langt i boligmassen vår.

Og bare for at det også skal være nevnt; Styret har mottatt brev fra Amfi-boer(e) som en reaksjon på sjenerende byggestøy på ugunstige tidspunkt.

Tore Sæther
(webredaktør)

 

 

Personvernerklæring og julegløgg

Styret har i ekstraordinært styremøte den 22. november utarbeidet og enstemmig vedtatt Personvernerklæring for Bergheim Amfi. Dokumentet finner du her på hjemmesiden under fanen «personvernerklæring».

 

 

Julegløggsamling
Den årlige julegløggen nyter vi tirsdag 11. desember fra klokken 17:00, på vanlig sted  -i mesaninen, 2. etasje.
Alle beboere er hjertelig velkommen til en hyggelig førjulssamling.