Beboer-tavla godt mottatt

Fremhevet

– Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger om den nye elektroniske beboertavla som vi nå har fått montert. Et par har vært litt skeptiske til lysstyrken, forteller styreleder Trond Heimdal og fortsetter:

– Et par beboere har gitt uttrykk for at lyset i tavlen er for sterkt. Til det er å si at vi har valgt en slik løsning for at tavlen skal være lesbar selv midt på sommerdagene når sola skinner rett på. Vi har vel de fleste av oss opplevd at vi må trekke for gardiner når vi skal se på tv og sola skinner rett på skjermen. I foajeen vår har vi ingen gardiner å trekke for, men den nye skjermen er av så god kvalitet at teksten er lesbar selv i den sterkeste trønderske sommersol.

Overgangen fra «papir» til elektronikk på beboertavlen ble trigget av at den gamle oversikten ble skjemmet av gulnede papir/adresselapper. Det skjedde etter bare et par-tre måneder, forteller Trond som syntes det rett og slett var mindre pent. 

– Med den nye tavla slipper vi det, og nytavla er vel også et tegn på at den digitale delen av vår hverdag blir stadig mer omfattende, sier styrelederen vår.

Trond kan også fortelle at man så vidt var innom tanken på å montere en beboeroversikt på ei tavle med touch-funksjonalitet. Det stoppet fort på grunn av prisen, som var altfor heftig. Tavla vi nå har kostet ca. 60 000 kroner, og da er også utgiften til en oppgradering av infoskjermen vår inkludert – faktisk er den en dyrere del av pakken enn beboeroversikten.

Info-tavla i foajeen har fått nytt utseende med blant annet klokke, og dag-info, været akkurat nå og en løpende nyhetsoppdatering fra NRK nederst på skjermen.

Den nye beboeroversikten er veldig enkel å oppdatere og redigere, som i og for seg er et viktig element. Så snart styret mottar fra TOBB informasjon om eier-overdragelser, så blir tavla oppdatert. Et viktig moment er også installering av en såkalt UPS-boks som er plassert under beboertavla. Denne gir skjermen strøm i minimum én time ved eventuelle strømbrudd. Viktig for ambulanse etc. hvis de tilfeldigvis skulle ankomme når strømmen er borte, noe som heldigvis er meget sjeldent.

TEKST og FOTO:
Tore Sæther

Testpilot for TOBB

Fremhevet

TOBB har lenge ønsket å gå i kompaniskap med en tilbyder av elektroniske dørlås. Nå har TOBB innledet et samarbeid med firmaet UNLOC og som en følge av det spurt blant annet Bergheim Amfi om å være testpilot av systemet.

Styret i amfiet har svart ja på TOBB-utspillet, og derfor fikk vi amfiboere mulighet til å laste ned en app som gir oss tilgang til elektronisk nøkkel som går til hovedinngangsdøren og porten til parkeringskjelleren.

Men hvorfor skal vi vurdere en slik løsning når vi har et system med åpning av de samme to inngangene med våre mobiltelefoner?

– Godt spørsmål. Vi syntes likefullt det kan være greit å være med på et slikt prøveprosjekt. En eller annen gang i ikke veldig fjern fremtid, så vil vi helt sikkert gå inn for et totalt nøkkelfritt låssystem. Vi er slett ikke der i dag, men det kommer, sier styreleder Trond Heimdal.

– Hvordan har beboerne reagert på nyheten?

– I det store og hele positivt, men tommelen opp. Men det er også noen som har stilt det samme spørsmålet som du gjorde; hvorfor – vi har jo et godt fungerende system på mobiltelefon.

En svakhet selv i en testperiode er at bare den som står som eier av leilighetene får anledning til å teste ut systemet. Et annet moment når vi skal inn eller ut av garasjen, er at vi med Unloc må kjøre bilen helt frem til porten for å få kontakt med systemet. Dette skyldes at Unloc-løsningen er basert på blåtann-teknologi. Mobiltelefon-løsningen vi har i dag gjør at vi «når frem» med vårt «åpne-signal» mange meter fra garasjeporten.

Styret vil ikke ta stilling til Unloc før på sitt neste møte som holdes i slutten av januar.

TEKST og FOTO:
Tore Sæther / webmaster

Om hjertesukk og smekklås

Fremhevet

Forleden dag ble vaktmester Tronds hjertesukk sendt oss alle. For den som ikke har lest mailen; det handler om å låse døren til de arealene som inneholder flere boder.

Vaktmesteren minnet oss om en avis-sak som omhandlet innbrudd i flere bodareal i bygninger rundt omkring i byen. Vi har ikke vært rammet av slike ting de siste årene. Et viktig grep for å bidra til at det holder seg like innbruddsfritt hos oss i Bergheim Amfi, er i alle fall å låse døren – og slukke lysene også – når vi som ikke har egen bod med dør direkte inn til boden. Det er det tydeligvis ikke alle som er like nøye med. Trond skrev:

– I forrige uke avdekket vaktmesteren at tre dører inn til forskjellige bodareal sto ulåst. Det er ikke veldig lurt! Husk at det helt sikkert er noen av beboerne i bygget som oppbevarer ting i sine boder som de helst ikke vil skal komme bort. 

– Vi trenger ikke gjøre det enkelt for eventuelle uønskede gjester, så derfor: 
Lås boddørene etter dere!

En betimelig påminnelse, herr vaktmester, som vel egentlig skulle være unødvendig all den stund vi får en påminnelse om både å slukke lys og låse dør «midt i fleisen» (i lesehøyde på innsiden av boddøren) når vi forlater bodarealet. Når det nå en gang er slik, hva med smekklås på disse dørene?

– Det har kommet spørsmål fra beboere om det, men vi i styret har ikke funnet grunn til å gå videre med det. Det har med rømningssikkerhet dersom strømmen går og det blir stupmørkt i bodene, i tillegg til at det er et økonomisk aspekt her. Det er i sameiet totalt 15 slike felles «ytterdører» til bodearealene. Bytte av lås vil koste ca. 2000 kroner, altså totalt 30 000 kroner. Å dele et slikt utlegg på alle enheter i amfiet, vil bli feil all den stund det er mellom 25 og 30 andeler som har direkte inngang til egen bod, boder som er plassert enten i p-kjelleren eller oppover i etasjene. 

– I tillegg vil det vel heller ikke være verken populært eller riktig at alle som har bod i felles bodareal skal bli belastet med kostnadene fra låsbytter når de aller, aller fleste gjør som det står på plakaten på døren – låser og slukker og det er bare noen få «slendrianer»…

– Det er selvsagt også et moment som taler for ikke å bytte til smekklåser, konkluderer vaktmester Trond Heimdal.

TEKST og FOTO:
Tore Sæther / webmaster

Vil du være med på 20-årsjubileum

Fremhevet


I desember neste år er det 20 år siden de første beboerne startet å flytte inn her på Bergheim Amfi. Vi runder altså neste år 20, og det er naturligvis et jubileum vi ikke bør la gå upåaktet hen.

Vi i Styret synes rett og slett av vi bør markere runddagen, eller rundåret, med en jubileumsfest.
Spørsmålet er om det er interesse stor nok blant Amfi-boerne.


Siden desember er en helt spesiell måned med tanke på uteliv og festligheter, er det viktig at vi tar en beslutning ganske raskt. Det kan kanskje synes i overkant tidlig ut å bringe dette på bane nå, et drøyt år før en eventuell fest, men vi tror det er lurt med tanke på bestilling av lokale.


Og apropos lokale; er det noen av Amfi-boerne som har tips om egnet sted, tar Styret mer enn gjerne imot forslag.
Så, det vi nå først og fremst gjerne vil ha respons på; hvem kan tenke seg å delta på en slik fest. Et «ja» er naturligvis ikke bindende.


Vi ser frem til svar fra dere og ønsker å danne oss et bilde av interessen innen utgangen av oktober.


Vennligst,
STYRET

Styret har satt sammen en jubileumskomité med Karin Letnes (bildet) som leder. Har du forslag til innspill i tillegg til at du signaliserer interesse for å delta på en eventuell jubileumsmarkering, mail det til Karin. 

Her er hele komiteen med kontaktpunkter:

Karin Letnes (leder)
Mob. 47662952
E.post: fletnes@online.no

Tove Tronvold
Mob.:97509724
E.post: tove1943@gmail.com

Turid Hegglund Hansen
Mob.: 40676255
E.post: Turidheggh@gmail.com

Karsten Skarphol

Mob.: 90973345
E.post: karskar@online.no

Einar Sørensen

Mob.:91760018
E.post: eisø@online.no

Karin Enodd
Mob: 41583268 
E.post:karin.enodd@broadpark.no

Nye naboer i nytt leilighetsbygg

Fremhevet

Som vi amfiboere er blitt gjort kjent med både via info fra vårt styre og i informasjonsmøte holdt 25. august, ligger det an til at vi får nye naboer i et nytt leilighetsbygg på nedsiden av enden av vår lavblokk.

Utbygger er Tobb og planarbeidet utføres av PKA Arkitekter. Bygget kommer på tomten hvor det i dag står en enebolig, et hus som ble ødelagt av brann 28. mai i år.

– Men det er ikke brannen som er årsak til at vi nå etter alle solemerker får nye naboer i et nytt leilighetsbygg, sier vår styreleder Trond Heimdal og tilføyer:

– Arbeidet med dette prosjektet ble igangsatt allerede i februar.

Det nye bygget et tenkt å inneholde 18 leiligheter og over 4 etasjer. 

Så hvordan vil dette berøre oss i Bergheim Amfi? Vil det få negative konsekvenser, vil vi bare i svært liten grad bli berørt, eller vil dette kanskje til og med være positivt for oss amfiboere? 

Hva skjer?

Det største spørsmålet er hvordan adkomsten til det nye bygget blir. Utbygger har skissert en løsning med en noe utvidet og forbedret utgave av veien som i dag allerede går bort til eksisterende bolig. Denne løsningen er barnehagen imot fordi det vil føre til økt trafikk og redusert trafikksikkerhet.

Barnehagens ledelse peker på en løsning med vei på nedsiden av barnehagen. Dette vil i så fall bety en svært mye dyrere og mer komplisert løsning all den stund hovedvannledning vil bli berørt. Likevel har vi i sameiet sagt at vi støtter et fremlegg fra barnehagen om en slik løsning av adkomst til det nye bygget.

Dersom man likefullt lander på adkomst med den allerede eksisterende veien, blir vi i amfiet bare i liten grad berørt. Trond Heimdal sier:

– Veien blir litt utvidet, inklusive fortau, på bekostning av nedsiden av vår tomt. Veien vil bli oppgradert med asfalt, og utvidelsen vil bare i liten grad ta noe av vår eiendom. Parkeringsplassen vår blir ikke berørt. Så er det klart at våre beboere som bor ytterst i lavblokk vil merke økt trafikk. Men økt fortetting av boliger er noe vi må akseptere i en by som vår.

– Hva med utsikten for amfiboerne som bor i endeleilighetene  i lavblokk?

– Her viser skissene at toppen på det nye bygget ikke skal komme høyere enn taket på dagens hus. Videre vil noen svært høye furutrær som i dag skygger for utsikt bli fjernet. 

I sum kan det se ut som om beboerne i disse leilighetene, opp til og med fjerde etasje, kan komme positivt ut av dette med hensyn til utsikt og solforhold.

– Felles renovasjonsløsning for barnehage, Bergheim Amfi og Bergheimsveien 26 er også et viktig moment. Hvordan kan det bli?

– Det er laget et forslag med åtte nedsenkede «søppel-containere» plassert på samme område som vår plast- og papir-container i dag står. Dette vil på flere måter være positivt for oss. For det første blir det økt kapasitet. For det andre vil en nedsenket løsning være en oppgradert løsning, som også vil hindre at utenforstående svinger innom og kaster sitt avfall i våre containere. En nedsenket løsning betyr låste containere. Vi vil få en «nøkkel» til å låse opp.

– Vil økt antall søppelcontainere bety færre parkeringsplasser for oss?

– Nei, faktisk kan det bety én plass mer – der hvor dagens to restavfallscontainere står.

– Vi er gitt en frist til 8. september med å komme med tilbakemeldinger til prosjektledelsen. Når kan vi se for oss at byggearbeidet starter?

– Så langt har vi ikke fått noen tidsplan utover at det er antydet byggestart en eller annen gang i løpet av neste år, sier Trond Heimdal.

TEKST: TORE SÆTHER

Sammendrag fra informasjonsmøtet 25. august

Tema:
Varsel om igangsetting av arbeid med detaljert reguleringsplan av Bergheimsvegen 26, gnr./br.nr. 62/69

Styreleder redegjorde for tidlig informasjon fra Tobb, møter med ulike aktører (barnehagen, utbygger etc.) og mottatte papirer om detaljregulering av eiendommen 52/69 fra arkitektfirmaet PKA i Trondheim.

Det ble redegjort for ulike alternativer for adkomst til tomta og utbygging av en mindre leilighetsblokk med opp til 18 leiligheter.

Adkomsten kunne gjøres på forskjellig måter; 

  • Vei nedenfor barnehagen, men som på grunn av hovedvannledning i området vil vanskeliggjøre en slik løsning og av den grunn også vil bli betraktelig dyrere enn andre løsninger. (Dette er heller ikke tatt inn i forslag til detaljert reguleringsplan). Dette er den foretrukne løsningen for barnehagen.)
  • Øvrige alternativer innebærer innkjørsel via eksisterende vei inn til barnehagen samt bruk av noen mindre tomteområder i overkant av barnehagen og av tomta til Bergheim Amfi. 
  • Disse valgene er mulig å kombinere med felles avfallssystemer for Bergheim Amfi, barnehagen og Bergheimsvegen 26.
  • I den påfølgende debatten var det mange spørsmål og synspunkter som kan oppsummeres slik:


– Nybygget må ikke overstige 4 etasjer og at det trekkes mot skogen slik at utsikt og solgang ikke forringes.

– Vei forbi vår eiendom er vanskelig, men barnehagen har pga. trafikksikkerhet tunge argumenter for å gå imot en slik løsning.

– Viktig for oss å opprettholde antall parkeringsplasser.

– Det er viktig å støtte barnehagens innspill til reguleringsplanen.

– Viktig at det sendes innspill til forslag til detaljert reguleringsplan for når detaljert reguleringsplan er vedtatt, gir den tyngde til utbyggers argumenter ved valg av løsninger innenfor planens avgrensning.

– Følge opp sprengningsarbeider på byggetomta slik at eventuelle sprengnings- og setningsskader oppdages.

– Følge med på belastninger i byggeperioden.

– Arbeide for at utbygger tar kostnadene ved eventuelt felles søppelanlegg.

Styreleder oppfordret sameierne til å sende inn forslag og synspunkter til arkitektfirmaet og kopi til styret.

Synspunkter sendes til:          hilde.nessa@pka.no / pka@pka.no

Alternativt telefon:    959 63 122

Kopi til styret:             styret@bergheimamfi.no

Ytterligere info:                      www.pka.no/aktuelt

Fristen er satt til 8. september 2021. 

Til stede på møtet:
46 beboere, inklusive fem styremedlemmer.

Kreativiteten blomstrer i 10ende

Fremhevet

Bergheim Amfi skal ikke ta æren for at kreativiteten blomstrer – året rundt – i leilighet 117 i tiende etasje. Men i alle fall er det der Karsten Skarphol har bodd siden mars 2018. Han har ikke angret en halv dag på at han og kone Anita byttet enebolig på Stubban med leilighet i det vi amfiboere liker å kalle Trondheims beste boligsameie.

Men tilbake til kreativiteten. Karsten (60) har mange kreative strenger han spiller på: Revy, teater, musikk, forfatter, komponist. I tillegg er han også buss-sjåfør – med meget godt humør, har jeg en mistanke om.

Det som opptar mye av multikunstnerens tid nå, er «dyreord» og tilhørende tekster. Det startet for 12-13 år siden:

– Jeg satt og så på et tv-program som handlet om Alaskas villmark. Og da slo det meg; vi har jo masse ord som vi bruker i dagligtalen, men som får en helt annen betydning dersom vi snur ordet litt på hodet. Og slik startet det lille eventyret, forteller Karsten.

Han tok kontakt med Kjetil Strand, en tidligere arbeidskollega i Posten, og en mer enn dugelig tegner.

– Jeg ba Kjetil tegne en villmark. Det gjorde han, og så begynte det å rulle.

Karsten hentet frem en rekke «dyre-ord» og ba Kjetil tegne. Tekst og tegning prydet t-skjorter, handlenett og kokkeforklær. Jo flere ord som ble hentet frem, jo flere produkt ble laget – ikke minst kalendere. («2022-kalenderen er ferdig tegnet og klar for salg.»)

Handlenett – fantasifullt det også…

Det kreative radarparet fant det også gunstig å opprette en nettbutikk, fantasimakeriet.no, og der finner du mange forskjellige produkter med fantasifulle tegninger av «dyr du ikke finner i naturen, men som er der likevel», som Karsten formulerer det.

– Foredrag tilbyr jeg også med utgangspunkt i disse ordene, egentlig reinspikket tull og tøys, smiler ord-kreatøren.

I boka som Karsten og Kjetil har laget, er det 118 tegninger og tekster. Imponerende mange, men dyreord-verdenen inneholder sikkert enda mange flere eksempler. Og Karsten er absolutt mottakelig for tips:

– Vi har fått mange innspill. Ikke alle er helt på linje med humoren vår, men uansett; får vi tips og som vi bruker, så vanker det også en liten gave fra oss.

Og for den som ønsker å kjøpe boka – enten til egen fornøyelse eller som gave, ja, så kan man slå på tråden til Karsten (90973345) eller sende ham en mail – karsskar@online.no

Boka koster 250 kroner; bestilt via Fantasimakeriets nettside og inklusiv frakt, er prisen 319 kroner.

PS!
Etter å ha bladd litt i boka, kan jeg slå fast at her er det mye dyrebar underholdning…

TEKST OG FOTO:
Tore Sæther

Her er noen av de 118 tegningene som du finner i boka:

Spyling av gulv i p-kjelleren

Fremhevet

Følgende informasjon er et forvarsel på gjennomføring av full rengjøring av parkeringskjelleren. Din Vaktmester AS er innleid med profesjonelt og egnet utstyr for en grundig rengjøring av asfaltdekket i p-kjelleren.

Gulvet i øverste plan i p-kjelleren – merket A og B – skal spyles første dag.

Alle biler, MC, scooter, sykler, bilhengere og andre ting som er i berøring av bakken må bort de to dagene arbeidet pågår. Merk at dette også gjelder sykler som står i sykkelstativene i p-kjelleren. Arbeidet i p-kjelleren deles i to.

P-kjeller del A og B må tømmes fullstendig onsdag 9/6 fra morgenen av kl. 07:30. (øverste platå)

P-kjeller del C og D må tømmes fullstendig torsdag 10/6 fra morgenen av kl. 07:30. (nederste platå)

Er noen usikker på hvilken del dere parkerer i, spør undertegnede i god tid i forkant.

Når arbeidsdag én (onsdag 9. juni) er ferdig, er det uhyre viktig at alle kjører inn sine biler og andre ting som er kjørt ut, tilbake til del A og B, slik at plassene ute blir frigjort så fort som mulig til de som skal kjøre ut innen torsdag morgen.

På «spyledag» to er det del C og D i parkeringskjelleren som skal rengjøres.

Ja, det vil bli trangt og i verste fall ikke parkering å oppdrive ute mens arbeidet pågår! 

Vi har avtale med Bergheim Terrasse om at vi kan benytte deres plasser som eventuelt er ledige disse to dagene. 

Vaskeplassen vår kan benyttes, derfor blir det ikke anledning til bilvasking de to dagene spylingen av P-kjelleren pågår.

Det er meget viktig at det ikke parkeres rundt omkring, type «høl i hodet» parkering. Husk at adkomstveien til hovedinngangen må være tilgjengelig.


Bergheim Barnehage får beskjed om at vår løpende avtale ikke gjelder disse to dagene.

Ytterligere påminnelse om utkjøring/innkjøring/utkjøring kommer på vårt felles sms-system når aktiviteten nærmer seg.

Med smidighet og kreativitet fra oss alle, er jeg helt sikker på at dette blir meget bra. 

Med vennlig hilsen
Trond Heimdal
(Vaktmester´n)