Dugnad

Dugnad to ganger i året
Dugnadsånden er stor blant beboerne på Bergheim Amfi. Vi tar et
felles tak for å ordne opp både innen- og utendørs én gang både vår
og høst. På begge de årvisse dugnadene blir det innleid en container som
amfiboerne kan bruke til å kaste avfall som ikke går inn under restavfall,
plast og papir.

Det er viktig å huske at heller ikke containerne er landingsplass for
elektriske artikler, batterier og annet som defineres som spesialavfall.
Ansvar for å bli kvitt den typen avfall påhviler hver enkelt beboer.
Deltakerviljen på dugnadene er upåklagelig. Vi får arbeidet unnagjort
ganske så raskt. Godvær bestilles, og som regel blir vi ”bønnhørt”…
På vårdugnadene blir det sosiale aspektet understreket ved at det
serveres vafler og kaffe.

Litt om hva vi felles må gjøre:
Om våren: Opprydning etter vinteren, stelle busker, hekker, trær
og blomster. Sette ut sommermøbler (bord og benker). Spyle
parkeringsplass og øvrig asfaltert område hvis det er behov for det.

Om høsten: Sette inn hagemøblene, rydde opp i uteområdene, rake løv
blant annet og gjøre eventuelt annet forefallende arbeid.