Fast rundskriv

VIKTIGE TING Å HUSKE PÅ FOR ALLE PÅ BERGHEIM AMFI:

Ting som skal utføres:

 • Slukene på verandaene. Disse må renses for løv og lignende hver høst. Meget viktig.
 • Filtrene byttes hver vår. Men det er viktig at de i tillegg støvsuges to ganger i året.

Husk at ventilasjonsanlegget ALDRI skal slåes av.

Påminnelser:

page1image36278976

 • Restavfall, plastavfall og papp/papir containerne. Fyll godt ut til sidene, slik at vi får utnyttet plassen i dem best mulig.
 • Pakk søppelet forsvarlig. Bruk helst doble poser, da drypper det ikke fra posene

i heisene eller gangene.

 • Dørene inn til heisrommene holdes lukket. Det er viktig for både temperatur og renhold.
 • Reklame fra postkassene. Ikke legg reklame dere ikke ønsker, oppe på postkassene. Ta det med og kast det selv.
 • Røykeforbud. Det er røykeforbud i alle fellesareal.
 • Hundeurin. Hundeeiere må hindre at hunden tisser i fellesarealene – foajeen, heisene,

  gangene, sykkelboden, garasjekjeller. Skulle uhellet være ute, må hundeeier straks

  gjøre rent etter hunden.

 • Katter og hunder skal ikke slippes ut for å gjøre sitt fornødne på plenområdene på vår

  eiendom og i sanden rundt lekeapparatet. Det er nulltoleranse på slikt; de samme

  områdene benyttes også av barn. Katteeiere og hundeeiere; TA ANSVAR.

 • Mudin avløpsåpner. Husk Mudin i avløpsrørene, minst to ganger i året.

Styret sørger for innkjøp, vår og høst.

Info:

 • Lyspærer i fellesarealer som må byttes. Legg lapp i postkasse 130, om hvor.
 • P-plassene i kjelleren holdes ryddig. Ikke oppbevar unødige ting der.

  Vi er pålagt av branntilsynet om ikke å bruke p-plassene til oppbevaring av brennbare ting. Gjelder skap og reoler etc. Parkeringsplassen er ikke en lagringsplass.

Ta ansvar, tenk brannsikkerhet.

 • Dekoder, modem og trådløs ruter fra Canal Digital, følger leiligheten ved salg.
 • Parkeringsplassen ute, er primært forbeholdt våre besøkende. Beboere oppfordres til

  å bruke sin p-plass i p-kjelleren, sommer som vinter.

Unntaket er selvfølgelig korttidsparkering på dagtid.

• Røykvarslere i leilighetene er beboers eget ansvar. Bør byttes hvert 8 – 10 år.

Styret kjøper inn batterier, som har holdbarhet på 10 år. Men blir byttet hvert 5 år.

• Nye beboere melder eierskifte inn til Canal Digital. Ring kundeservice: 915 09000

Mvh Styret.