Eva Kinn (medlem)

EVA KINN

Alder: 71 år.
Når flyttet inn i Amfiet:
2005
Kontaktpunkter:
Leilighet 125 –
mobil: 413 16 760 – e.post: eva.kinn@gmail.com