Frode Grindvold (vara)

Alder: 50 år
Når flyttet inn i Amfiet:
Desember 2002
Kontaktpunkter:
Leilighetsnummer: 100   – mobil: 412 00 497  – e.post: fro-gri@online.no