Styret

Sameiet drives av et styre som velges årsmøtet.

Sittende styre (2019-2020) består av følgende:

Trond Heimdal (leder)

Rolf Kulseth (nestleder)

Karin Enodd (sekretær)

Eva Kinn  (medlem)

Einar Sørensen (medlem)

Karin Letnes (vara)

Frode Grindvold (vara)