Karin Letnes (vara)

Alder: 76 år
Når flyttet inn i Amfiet: 
Februar 2003
Kontaktpunkter:
Leilighetsnummer: 102   – mobil: 476 62 952  – e.post: fletnes@online.no