Lena Pedersen (vara)

Alder: 49 år
Når flyttet inn i Amfiet: 
Mai 2016
Kontaktpunkter:
Leilighetsnummer: 71  
mobil: 997 12 655
e.post: lena.pedersen3@gmail.com