Vaktmesterinstruksen

Arbeidsinstruks for vaktmester i Sameiet Bergheim Amfi

1. Arbeidsbetingelser

– Arbeidstiden er 08:00 – 16:00 med muligheten for forskyvninger ved behov.
– 7,5 timer. Lunsjpausen er ikke betalt.
– Det utbetales ikke overtid. Arbeid utover 7,5 timer føres som plusstid og kan tas ut som avspasering.
– Ferie ihht til ferieloven.
– Vaktmesteren rapporter til det til en hver tid sittende styre. Kontaktperson styreleder eller nestleder.
– Vaktmester plikter selv å stille med toalett, dusj og spiserom.

2. Arbeidsoppgaver

Renhold i fellesarealene
* Vasking i fellesarealene to ganger i uken. Foajeén, heisene, heisrommene, og hovedtrappen.
* Støvsuging i korridorene to ganger i måneden.
* Rømningstrapp i lavblokk og høyblokk, en gang i måneden.
* Rekkverk og vindusfelt i hovedtrappen holdes rene.
* Vindusfelt i foajeén holdes rene.
* Generelt renhold.

Plenklipping
* Plenene foran bygget, 4.etg og 6. etg klippes ved behov.

Snømåking og strøing
* Sameiet har egen brøyteavtale med Tobb Service.
* Snømåking utover dette, der det måtte være behov.
* Svalgangene i 6. 7. og 8. etg lavblokk skal holdes fremkommelig.
* Dør inn til glasshus 6. etg skal holdes fremkommelig.
* Sandstrøing ved behov utover avtalen med Tobb Service.

Kosting
* Uteområdene holdes vedlike.

Rensing av sluk
* Slukene foran bygningen holdes vedlike ved behov.
* Slukene på tak lavblokk og høyblokk holdes vedlike.
* Slukene på svalgangene holdes vedlike.

Renhold av avfallsdunker og avfallsrom
* Gulvet i avfallsrommet spyles ved behov.
* Avfallsdunkene spyles og rengjøres ved behov.

Lyspærer i fellesarealene
* Lyspærene i fellesarealene byttes ved behov. Beboerne melder inn mørke lyspærer til vaktmesteren.

Renhold i p-kjelleren
* Spyling av p-kjelleren ved behov.
* Kosting og eller støvsuging i p-kjelleren ved behov.
* Generelt renhold/vedlikehold i p-kjelleren.

Vedlikehold av dørene i fellearealene
* Smøring av dørhengsler.
* Ettersyn og justering av dørpumpene ved behov.
* Smøring av låssylindere ved behov.
* Reparasjon av døråpnere levert av hjelpemiddelsentralen meldes inn ihht gjeldende rutiner

Fellesbod i p-kjelleren
* Vedlikehold og rengjøring av utstyr i boden

Utemøbler
* Renhold og vedlikehold av utemøblene ved behov.

Slukkemidler i fellesarealene
* Utføre egenkontroll av slukkemidlene i fellesarealene to ganger i året. Visuell kontroll og risting av pulverapparatene

Nøkkelsystemet
* Ansvarlig for nøkkelsystem i bygget.
* Bestilling av nye nøkler.
* Kontroll på alle servicenøkler.

HMS
* Etterleve kravene i HMS avtalen.
* Ettersyn av lekeplassen.
* Etablere og vedlikeholde Sameiets system.

Kontoroppgaver
* Utføre nødvendige kontoroppgaver i arbeidstiden.
* Rapportering til styret etter avtale.
* Opprettholde kontakt med samarbeidspartnere og følge opp at alle serviceavtalene blir gjennomført og fulgt opp i ettertid, hvis behov.

Daglig oppsyn av bygget
* Utføre daglig/jevnlig ettersyn av bygget.
* Utføre tiltak ved behov som kan hindre unødvendige kostnader for Sameiet.

Egenkontroll av pulverapparater i leilighetene
* Årlig kontroll av pulverapparatene i leilighetene.
* Kontroll av slange og risting av apparatene.
* Pliktig kontroll av pulverapparatene hvert 5. år utføres av fagfolk.

3. Bistå beboere ved behov

I utgangspunktet er alle beboerne selvhjulpen i sine leiligheter, men ved noen tilfeller er det behov for bistand. Så i tillegg til de daglige oppgavene skal vaktmesteren bistå beboerne som har behov for hjelp rundt forskjellige gjøremål i leilighetene, innen følgende områder:

– Problemer med TV.
– Internett tilkobling.
– Filterskifte
– Batteriskifte i røykvarslere.
– Lyspæreskifte i downlights.
– Renhold av sluk på altaner.
– Forskjellig saker som kan vurderes før fagfolk eventuelt kontaktes.

4. Arbeidsoppgaver som vurderes underveis.

Det kan utføres enkle kontrolloppgaver av uautorisert personell. Dette vil øke sikkerheten for hele bygget. Slik kontroll utføres årlig og kan utføres i lag med andre oppdrag. Les kontroll av pulverapparater.

– Visuell el-kontroll i leilighetene.
– Sjekke om det er løse kontakter.
– Sjekke overdreven bruk av skjøteledninger.
– Kontrollere varmgang i utsatte kontakter. (oppvaskmaskin og varmvannsbereder)
– Kontroll av jordfeilbryter.

5. Forefallende vaktmesterarbeid