Sameiet og Sameieren

Styret har nedsatt en arbeidsgruppe, bestående av Asbjørn Flatås, Rolf Kulseth og Trond Heimdal som over lengre tid og fem møter har jobbet frem dokumentet som viser ansvarsfordelingen mellom Sameiet og hver enkelt sameier. Dokumentet viser grensesnittet mellom ansvarsfordelingen og skal kunne være et oppslagsverk, hvis/når det oppstår saker som må utbedres og eller vedlikeholdes.
Dette blir å betrakte som Sameiets «blåbok».

Dette dokumentet er oppdatert per september 2017.

Dokumentet leveres også ut til den enkeltes postkasse.

Ansvarsdeling mellom Sameiet og seksjonseier

 

 

Bygget