Lading av bilen: Her er noen gode råd og tips

Jeg registrerer at det blir stadig flere amfiboere som kjører el. eller hybrid-bil, og jeg regner med at de aller fleste både er godt i gang med lading og har satt seg inn i bruk av hjemmesiden til Ohmia charging, vår bilstrømleverandør. Men det er noen praktiske og smarte løsninger som hvert fall ikke jeg var klar over. Vaktmester Trond (Heimdal) har selvsagt full kontroll på det meste. 

Derfor avtalte jeg et møte med Trond for å få ham til å forklare noen av de ikke umiddelbart synlige tekniske «tilbudene» som vi faktisk kan benytte oss av. Så her kommer et par tre gode tips.

Ohmia charging har foreløpig ingen app-løsning. Vi må derfor benytte oss av hjemmesiden (se figur rett under her) for å kunne nå frem til tipsene vi serverer her.

Steg én er å opprette en profil («min side») inne på Ohmia. Ohmias hjemmeside laster du inn via: www.ohmiacharging.no.

Her fyller du inn navn, mobilnummer, e.post og betalingskortet du vil Ohmia skal trekke månedsleien fra.

Når du har laget en profil (se over som Trond har gjort), kan du også her endre hvor stort abonnement du ønsker å ha – se eksemplet «hjemmelading 200» over.

Dersom det er noen som sliter med å få til dette, så har vaktmester Trond sagt seg villig til å være behjelpelig. 

Når du har opprettet «min side» med passord finner du nederst på siden et symbol med tekst «lader», og nå kommer de smarte tingene.

Her ser du «lås ladekabelen.» Trykk på teksten og ladekabelen blir låst; det vil si det er bare du som via din hjemmeside kan trekke ut kabelen fra ladestasjonen.

Nå er vi så heldige at vi bor i et meget trygt sameie hvor det er minimalt med ubudne gjester. Men det kan altså skje at noen kommer seg inn i garasjeanlegget og ser seg lysten på en kabel til 3000 kroner. Hvis bilen ikke står på lading og kabelen ikke er låst fast til stasjonen, er det bare å trekke den ut og forsvinne.

I den samme skjermdumpen over står det også en felt med teksten «aktiver bruk av ladebrikke.»  En slik brikke (se under) er ikke noe vi automatisk har fått med oss da vi gikk over til å bli kunder hos Ohmia charging. Men fortvil ikke. Trond har fått noen håndfuller med brikker (se under) som du kan få – gratis – om du er interessert.

Så hvorfor en slik brikke? Vel, også her gjelder poenget med vårt fredelige og trygge bomiljø: Men det kan jo skje noe som vi ikke ønsker – som for eksempel at noen «låner» plassen din mens du er lenge borte og fyller batteriet med sin lader og til din kostnad – hvis du altså ikke har tatt i bruk en ladebrikke.

Når den er aktivert (Trond kan også her være «lærer»), er du sikret at ingen kan «stjele» strøm av deg mens du er borte. 

Så skal du huske at så lenge brikken er aktivert, kan du bare sette i gang lading ved å bruke brikken (se under). Brikken holdes mot ladestasjonen, under lyssøylen. Søylen blir grønn etter en kort stund, som er et bevis på at lading er i gang. Rød lyssøyle betyr at lading er stoppet.
Finner du ut at bruken v brikke er noe du ikke ser særlig nytte i, så er det altså bare å gå inn på «min side» og deaktivere brikken.

Ha gode elektriske dager, uker, måneder og år.

TEKST og FOTO: Tore Sæther
SKJERMDUMP: Ohmia charging