Testpilot for TOBB

TOBB har lenge ønsket å gå i kompaniskap med en tilbyder av elektroniske dørlås. Nå har TOBB innledet et samarbeid med firmaet UNLOC og som en følge av det spurt blant annet Bergheim Amfi om å være testpilot av systemet.

Styret i amfiet har svart ja på TOBB-utspillet, og derfor fikk vi amfiboere mulighet til å laste ned en app som gir oss tilgang til elektronisk nøkkel som går til hovedinngangsdøren og porten til parkeringskjelleren.

Men hvorfor skal vi vurdere en slik løsning når vi har et system med åpning av de samme to inngangene med våre mobiltelefoner?

– Godt spørsmål. Vi syntes likefullt det kan være greit å være med på et slikt prøveprosjekt. En eller annen gang i ikke veldig fjern fremtid, så vil vi helt sikkert gå inn for et totalt nøkkelfritt låssystem. Vi er slett ikke der i dag, men det kommer, sier styreleder Trond Heimdal.

– Hvordan har beboerne reagert på nyheten?

– I det store og hele positivt, men tommelen opp. Men det er også noen som har stilt det samme spørsmålet som du gjorde; hvorfor – vi har jo et godt fungerende system på mobiltelefon.

En svakhet selv i en testperiode er at bare den som står som eier av leilighetene får anledning til å teste ut systemet. Et annet moment når vi skal inn eller ut av garasjen, er at vi med Unloc må kjøre bilen helt frem til porten for å få kontakt med systemet. Dette skyldes at Unloc-løsningen er basert på blåtann-teknologi. Mobiltelefon-løsningen vi har i dag gjør at vi «når frem» med vårt «åpne-signal» mange meter fra garasjeporten.

Styret vil ikke ta stilling til Unloc før på sitt neste møte som holdes i slutten av januar.

TEKST og FOTO:
Tore Sæther / webmaster