Et annerledes årsmøte…

Årsmøter i Bergheim Amfi har de siste årene trukket et 60-talls deltagere. Årets ordinære årsmøte ble alt annet enn ordinært!

Bildet forteller det meste: I det vanlige årsmøte-rommet, i mesaninen i 2. etasje, der er det i år mer enn godt om plass.

Med god avstand til hverandre sitter fra venstre Karin Enodd, Einar Sørensen, Trond Heimdal, Rolf Kulseth og Eva Kinn.

De fem fra styret blir sittende et par timer – for å være tilgjengelige for eventuelle spørsmål fra oss amfiboere. 

Når klokken viser 20:00, vil de trekke seg tilbake og se gjennom alle «utkryssede» skjema som er lagt i de foreviste postboksene. I likhet med oss alle vil de sikkert se frem til en snarlig fremtid hvor korona ikke lenger styrer vår hverdag i så stor grad som nå, slik at det blir mulig å avvikle et ordinært årsmøte, som altså i 2020 ble i høyeste grad ekstraordinært…

PS!
Om det er noen som leser dette før klokken 20:00, som ønsker å levere sine skjema, men som av en eller annen god – eller kanskje til og med mindre god – grunn ikke har fått levert skjemaene, så er det mulig å levere til styrefolkene våre på mesaninen – men altså før klokken 20:00.