Vår nye digitale hverdag med Get

Amfi-boerne er tydelig spente på hva vår nye digitale hverdag vil bringe når Get overtar leveransen til oss med internett og tv. 63 leiligheter var representert, 85 personer var til stede på kveldens times lange informasjonsmøte på mesaninen (2. etasje).

Godt oppmøte og stor interesse for kveldens Get-møte

Nå gikk nok ikke alle beboere fra møtet med full klarhet i hva overgangen fra CanalDigital/Telenor vil bety for oss alle. Men de to Get-representantene, Hans Petter Thangstad og Roger Berntsen, gjorde sitt beste for å forklare og også ufarliggjøre overgangen. 

Når det gjelder utstyret som skal returneres til Telenor, så vil det komme informasjon om dette. Styret vil også sende ut ytterligere og meget detaljert informasjon om alle sider ved overgangen fra Telenor til Get.

Det vi ikke skjønner per i dag, det får vi god hjelp til å forstå når Get sender sitt «crew» for å montere de nye dekoderne. Det skjer i løpet av tre dager – 3., 4. og 5. mars. De som er borte disse dagene, kan enten hente dekoder hos Get på Brattøra  (Brattørgata 17B, vis à vis hurtigbåt-terminalen) – det kan gjøres allerede nå – eller man kan utstyre vaktmester/styrerepresentant med nøkkel og fullmakt slik at et crew-medlem til å gå inn i leilighet å installere dekoder.

For meg er det umiddelbare reaksjonen at skiftet av digital leverandør først og fremst byr på store fordeler med hensyn fleksibilitet og at noenlunde tilsvarende pakke med det vi har per i dag, vil bli billigere.

Get sin Hans Petter Thangstad viste og forklarte, og styreleder og testpilot Trond supplerte.

Men hva sier styreleder Trond, som har vært testpilot i Get-verdenen; hva er de fremste fordelene for hver av oss?

– For oss i styret, men som per i dag ikke har noen praktisk betydning for hver enkelt amfiboer, så har det vært et viktig moment i langsiktig perspektiv at Get har lagt fiber inn i bygget. 

– For hver enkelt av oss, vil jeg trekke frem følgende fordeler med i bli Get-kunde:
 * valget av tv-kanaler blir mer fleksibelt* tjenesten blir rimeligere per måned
 * opptak vi gjør blir lagret i skyen 
* internett-hastigheten blir mer enn fordoblet
* defekte dekodere eller annet utstyr blir byttet på dagen (ved Get-kontoret på Brattøra) og
* kundeservice inklusive Get-crew virker å være meget bra

Det ble på møtet blant annet anbefalt at man både laster ned Get-appen og også gjør seg litt nærmere kjent med Get-verdenen på selskapets hjemmeside, www.get.no

TEKST OG FOTO:
Tore Sæther