Detektorer til brannmannhjelp

 

Det er sikkert mange som har registrert plakater i alle etasjer med «detektor», piler og tall. Noen har kanskje lurt på om det har skjedd noe nytt, om det er noe vi som beboere skal befatte oss med. Svaret er «nei».

Vaktmester Trond (Heimdal) har kartlagt posisjon til alle 98 detektorer som finnes i bygget. Denne registreringen vil kunne være til stor hjelp for brannmannskap dersom det går brannalarm og det på grunn av en «skarp» situasjon, det vil si at det er en reell brannsituasjon.

Skulle dette altså skje, vil brannfolkene ha et viktig hjelpemiddel for raskt som mulig å finne frem til detektoren som har utløst alarmen.

«Detektorplakatene» er altså noe vi beboere ikke trenger å bekymre oss for overhodet, tvert imot, vi kan vite at denne registreringen gjør amfiet et enda tryggere sted å bo.