Nå kommer hjertestarter

Skal vi gå til innkjøp av hjertestarter eller skal vi la det være?

Hjertestarter har vært tema i Bergheim Amfi i lang tid. Nå er det kommet til endelig avklaring; styret har besluttet at det skal kjøpes inn en hjertestarter.

– Vi vurderer også om vi skal tilby opplæring i bruken av hjertestarteren, selv om den er meget enkel i bruk. Den er rett og slett selvforklarende med norsk stemme, forteller styreleder Trond Heimdal. 

Hjertestarteren vil koste ca. 10 000 kroner.

Når vår hjertestarter er på plass, vil den også inngå i registeret til AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral). 

I utgangspunktet er det planlagt å henge hjertestarteren på veggen i mesaninen (2. etasje).

Tekst: TORE SÆTHER