Vi kjøper hjertestarter

Styret har besluttet at det skal anskaffes en hjertestarter. Den blir plassert på mesaninen (i 2. etasje).

Hjertestarter har vært tema også tidligere, men konklusjonen den gang var at sameietikke skulle kjøpe hjertestarter. Hvorfor har dere kommet til motsatt konklusjon nå, styreleder Trond Heimdal?

– Da dette var tema forrige gang, hadde vi en instruktør på besøk som gikk gjennom bruken av hjertestarter og fortalte om plusser og minuser. Vi landet på et «nei» etter å ha lyttet til råd fra Norsk Luftambulanse. Det gikk ut på at vi ligger så nært St. Olavs hospital at det ville være lite å hente av tid ved å ha en hjertestarter her kontra å ringe 113 og få helsehjelp fra St. Olav / helikopter.

– Når vi nå har landet på at vi skal gå til innkjøp av hjertestarter, er det fordi vi vektlegger følelsen av trygghet hos beboerne av å ha en slik hjertestarter tilgjengelig, sier Trond.

Styret har også diskutert om man skal arrangere et førstehjelpskurs inklusive informasjon om bruken av hjertestarteren. Det siste er veldig enkelt; det kan rett og slett ikke gjøres noe feil.

Når vi i løpet av høsten får installert hjertestarteren, skal den også registreres hos AMK-sentralen (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral). Grunnen til det er at vi er pliktig til å låne ut hjertestarteren dersom det er noen i nabolaget som trenger den. AMK har oversikt hvor nært en som ringer inn behov det vil befinne seg en hjertestarter.

Forøvrig kan vi nevne at styret har ansvar for vedlikehold av starteren. Men dersom noen får bruk for apparatet, er det ikke styrets ansvar å sørge for at starteren blir hentet.

Styreleder Trond Heimdal håper å få hjertestarteren på plass i løpet av høsten.
Prisen er ca. 10 000 kroner.

Tekst: Tore Sæther