Vårens beboermøte

Referat fra vårens beboermøte, 9. april, ligger nå ute på hjemmesiden – under fanen «Om sameiet».

Styret vil på førstkommende styremøte gjennomgå referatet og gjøre en vurdering om noen av sakene som kom opp på beboermøtet skal følges opp som styresaker. Dette ihht vanlig rutine.