Årsmøtet: Historisk avstemning

Det har aldri før skjedd at man har måttet gå til en skriftlig avstemning over forslag på sameiets årsmøte. Og når Trond Heimdal sier det, så stemmer det ganske sikkert. Vaktmesteren har tross bodd her på «bruket» helt siden det var innflyttingsklart og vært styreleder i Bergheim Amfi nesten like lenge…

Stemmesedlene er samlet inn…

– og det telles og det telles…

Hva var det som forårsaket denne historiske begivenheten? Jo, et forslag fra beboer Jan Pedersen, og tema var dørselgere.

Litt om bakgrunnen:

For to år siden fattet styret et vedtak om at man ikke under noen omstendighet vil godkjenne eksterne selgere på «huset».

I februar i år opplyste styret om at man hadde gitt NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) tillatelse til å kontakte beboerne med hensikt å selge strømavtale.

Dette fikk Jan Pedersen til å spørre om hvorfor det er tydeligvis ikke var likhet for loven. Han synes ikke det var grunn til å slippe NTE-selgerne inn i huset selv om selskapet har en avtale med Bergheim Amfi om levering av strøm til fellesarealer i sameiet.

Forslagsstilleren fikk støtte fra flere beboere for sitt syn om at heller ikke NTE-selgere skal ha tillatelse til å drive dørsalg, om selskapet aldri så mye er en «samarbeidspartner» med sameiet vårt.

Avstemning med «forviklinger»

Det ble etterhvert klart for avstemning, som skulle foregå på sedvanlig vis, med håndsopprekning og manuell stemmetelling. Det var da ting begynte å gå skeis:

Til tross for et par-tre forsøk på å telle stemmer, fikk man ikke riktig «svar». I et par omganger var stemmetallene nesten like jevne som i et israelsk statsministervalg, men tallene stemte ikke.

Det viste seg etterhvert at noen faktisk hadde funnet det for godt å stemme både på Jan Pedersens forslag og på styrets forslag om å la NTE slippe inn.

Dermed var det ingen vei utenom; her måtte avstemningen gjøres skriftlig. Enden på visa ble at Pedersens forslag falt; fikk 23 stemmer, mens 30 stemte for styrets holdning om å la NTE-strømtilbyderne få lov til å ringe på hos hver enkelt av oss.

Raskt og effektivt

Om resten av årsmøtet er å si at det ble meget raskt gjennomført; konstituering uten kommentarer (52 stemmeberettigede, to fullmakter og totalt 64 fremmøtte da møtet ble satt). Regnskapet, disponering av resultat og revisjonsberetning ble banket gjennom. Det samme ble styrets årsmelding og satsene for godtgjørelse til styrets medlemmer. Årsmøtet kom i mål på én time «blank» J

Valgene

Valgene gikk forøvrig meget kjapt for seg; alle kandidatene ble klappet enstemmig inn, som betyr at Amfiets styre nå ser slik ut:

Leder: Trond Heimdal (ikke på valg)
Styremedlemmer: Karin Enodd (ikke på valg), Rolf Kulseth, Eva Kinn og Einar Sørensen – alle valgt for to år.
Vararepresentanter, begge valgt for ett år: Karin Letnes og Frode Grindvold.

Øvrige valg:

Valgkomiteen: Geir Sæther (ikke på valg), Halldis Dahl og Grethe Nergård (begge valgt for to år.
Revisor: BDO AS

Tre styremedlemmer, nestleder Asbjørn Flatås og vara-representantene Bente Malm og Jonny Gellein, ble takket av for sine bidrag til det som jeg innbiller meg må være noe av det aller beste på sameie-fronten i hele Trondheim! Flatås har for øvrig vært litt av en kontinuitetsbærer (sammen med styrelederen). Han har sittet i styret i ti(!) år.

 

BEBOERMØTET

Her kom det opp flere tema:

* Bord og stoler
Trond Heimdal minnet oss om at begge deler er til låns for den som måtte ha behov. Eneste krav er at det settes tilbake der det hentes – i sykkelboden.

* Parkeringsforbud
Innen skolestart til høsten vil det komme skilt som viser at det er parkering forbudt nedover Bergheimsveien – altså fra parkeringsplassen vår og ned til lyskrysset.

* Betydningen av dugnad
I fjor satte ufyselige værguder en stopper for høstdugnaden. Det ble understreket hvor viktig det er å ha dugnad både vår og høst for å kunne holde uteområdene våre så ryddige og trivelige som de faktisk er. Et forslag om å operere med et par-tre alternative datoer for, spesielt høstdugnaden, ble lansert – og notert av styret, er jeg sikker på…

* Nybygg på Bergheim?

Noen amfiboere har snappet opp rykter om ytterligere bebyggelse på Bergheim. Trond Heimdal kunne fortelle at det var rykter som også er kommet ham for øre. Det er visstnok planer om en liten boligblokk med 20 leiligheter som skal plasseres på sørsiden av omsorgsboligen (det buede bygningen på andre siden av Bergheim Terrasse). Byggestart vil tidligst bli i 2021.

* Hjertestarter
Det ble reist spørsmål om det ikke ville vært fornuftig med å plassere en hjertestarter i Bergheim Amfi. Her ble det levert argumenter både for og imot. En konklusjon ble vel at styret ser nærmere på saken.


* Komfyrvakt
Her ble det vist til tilbudet som innhentet hos NTE Elektro og som ferdig montert kostet 5090 kroner. Én beboer viste frem en annen løsning (se bilde) som man greit kan montere selv (dersom man ikke har en innebygd komfyr, vil jeg tro) og som er langt billigere. Elektrobutikken i «Jula-bygget» på Haakon den 7. gate på Lade selger denne varianten.

Installering av komfyrvakt er en frivillig sak, men det er også i denne sammenhengen greit å minne om at til tilsvarende boliger som vår og som er bygd etter 2010, der er komfyrvakt påbudt.

* P-plass til leie
En beboer forhørte seg om det er noen av beboerne som ikke bruker sin plass i parkeringskjelleren. Vedkommende har to biler og vil gjerne leie plass til sin bil nummer to (eller kanskje er det bil nummer én…) Jeg vil skyte inn at både facebook-gruppen vår og hjemmesiden kan være egnede «annonseplass» for å søke lån av eller å leie ut parkeringsplass…

 

PS!
Helt til slutt. Demokratiets største forse er at så mange som mulig deltar. I sameie-demokratiet på Bergheim er det kanskje ikke veldig stor grunn til å være imponert over deltagelsen på den viktigste møteplassen, årsmøtet. Nå mener mann i TOBB at 53 stemmeberettigede av 129 – 41% – er et bra oppmøte. 64 beboere var til stede, av totalt innbyggertall, 201, og det blir ikke mer enn 32%.
Så skal det også sies at med 64 fremmøtte, så var det ifølge styreleder Trond bare én «svartstol» som var ledig…

Tekst og foto:
TORE SÆTHER