Vaktmesterens sommer 2013

I år har det ikke vært noen hendelser av større art i Sameiet i sommermånedene. Været har jeg dessverre ikke kunnet gjort noe med, men etter en dårlig start bedret det seg betraktelig.

Jeg har gjennomført ferien, uten at vi har leid inn vikar for vaktmesteren. Jeg har hatt hytta som base, men dratt inn til byen ukentlig og tatt unna nødvendig arbeid i form av plenklipping, renhold, lyspærer etc.

Håper og tror at det ikke har skapt noen problemer for den enkelte at det ble gjort på denne måten?

Jan Egil (Johnsen) i 6. etasje har på eget initiativ renset og smurt inn plattene i 6. etasjen. Stor takk til ham!

Noe måtte jeg jo gjøre når jeg gikk med den ene armen i fatle, som han selv sa.

Jeg har også registrert at de samme plattene er blitt et samlingspunkt på varme sommerdager. Her samles noen naboer (flest damer) med kaffe og hyggelig prat. Det er sikkert plass til flere. Hyggelig for vaktmesteren å stoppe opp også.

Jeg må dessverre også spe på med litt negative observasjoner.

I vår og utover sommeren har det dessverre tatt seg kraftig opp med hundeurin på søylen i foajeen og også på innsiden av ytterdøren i 1. etasje.

Lite hyggelig å oppleve!

Jeg lurer på hvorfor de som ser hunden sin gjøre slikt ikke vasker opp etter seg eller prøver å hindre at det gjentar seg?

Jeg tillater meg å nevne dette, da det ikke er et engangstilfelle, men i perioder skjer det daglig – og noen ganger flere ganger om dagen! En annen, og like lite behagelig opplevelse, er at noen har begynt å la hunden legge igjen sin avføring på plenene foran blokken. Eieren tar seg bryet med å legge gress over avføringen, men har ikke tanke om å fjerne den med en hundepose!

Jeg har dessverre vært så uheldig å tråkke i møkka.

Hva er det som rører seg i hodet på en slik hundeeier?

Torsdag i forrige uke (8. august) plukket jeg opp åtte(!) avføringshauger på våre plener, og senest i dag, mandag 12., fant jeg tre nye hauger. Disse velger jeg å la ligge en stund, i håp om at vedkommende som er skyld i dette svineriet fjernet møkka selv!

Et eget skriv fra Styret, med skjerpet tone, er sendt til alle våre hundeiere i bygget.

Vet at de fleste har god kontroll på sine hunder, men det blir dessverre slik at alle blir tilskrevet fordi vi ikke med sikkerhet vet hvem som er den «skyldige».

Alle hunder er hjertelig velkommen i bygget, men det kreves at eierne har kontroll på hvor de gjør sitt fornødne.

Det handler om sunn fornuft og ikke minst om å ta hensyn til at de alle fleste av oss ikke har hund og ønsker ikke slikt svineri i form av urin i bygget og avføring på våre plener.

Det var et lite hjertesukk fra min side…

Jeg vil i løpet av ettersommeren og høsten starte med malingsarbeid på veggene i svalgangene, 6. til 11. etasje høyblokk og 4. til 8. etasje lavblokk. Oppslag vil komme i etasjene etter hvert som jeg begynner med ønske om at blomsterkrukker og lignende skrus ned rundt den enkeltes ytterdør.

Det er kun veggene som blir malt. Ikke ytterdørene.

Ellers er vi i gang med nytt HMS-system for Sameiet. Jeg vil i perioder gå rundt å se veldig viktig ut, med skjema som krysses ut.

Litt spøkefull sagt, men det nye system krever at alle punkter gjennomgås og sjekkes. Det er til bygget og beboernes eget beste. Så langt virker det som vi har funnet det riktig HMS-systemet, levert av Tobb AS og som heter BevarHMS. Litt reklame, men kanskje også nyttig info?

Det ble dessverre litt negativ info i min oppsummering, men jeg håper på forståelse for dette.

Jeg ønsker dere alle en riktig fin ettersommer og forhåpentligvis en lun og fin høst

DSCN3792

Mvh Vaktmester’n

 

Garasjen gjort gulle ren

Vaktmesteren og hans gode hjelpere har sørget for at garasjen er blitt et hyggeligere sted for bilene våre…

Spylingen av p-kjelleren er nå utført. Dermed har vaktmesteren kvittet seg med en dårlig samvittighet som har «plaget» ham lenge… Jeg har hatt meget god hjelp av John Lium, Ottar Eggen, Henry Haarberg, Kjell Haugen og John B. Jørgensen.

Jeg er imponert over hvor hjelpsom folk er når jeg spør om en hjelpende hånd. Vet at flere har sagt seg villig til å hjelpe til, men i denne runden var vi nok. Tusen takk for hjelpen.

Det er først når en selv har tatt runden med spyling, at en skjønner ordentlig hvilket arbeid som «gutta» tidligere om årene har utført. De har virkelig gjort en skikkelig dugnadsinnsats opp gjennom mange år.

Beklager at dere ikke har blitt avbildet på hjemmesiden, men det har sin naturlige forklaring…

Men når det er sagt, p-kjelleren er nå så rein som den kan være. Det var virkelig behov for å få spylt den nå. Fint å se at det fungere ganske godt med rulleringen av uteparkering når den enkelte garasjedelen spyles. Det letter arbeid enormt for oss som utfører.

Mvh
Vaktmester’n

Etter ett år i jobben

I disse dager runder jeg ett år i jobben som vaktmester i Sameiet. Det kan være en passende anledning til å komme med en liten «oppsummering», føler jeg.

Vaktmester Trond Heimdal

Vaktmester Trond Heimdal

1. september 2011 begynte jeg i stillingen som vaktmester i Sameiet. Jeg hadde hodet fullt av tanker og idéer om hva som måtte prioriteres og påbegynnes. Dette kommer jeg tilbake til senere.

Renholdsrutinene
Det var viktig å innarbeide rutiner rundt vasking og støvsuging i fellesarealene. Etter noen «justeringer» underveis, er rutinen rundt renhold som følger:

* Mandag og fredag støvsuging og vasking i foajéen, heisene, søppelrommet, heisrommet i kjelleren, og vasking i heisrommene 6. til 11. etasje.
* Tirsdag, onsdag og torsdag, støvsuging og mopping i foajéen, heisene og søppelrommet. Disse dagene er det kun støvsuging i heisrommet i kjelleren.
* Innvendige korridorer støvsuges én til to ganger i måneden. Men de blir ukentlig gjennomgått med kost og støvbrett for å plukke opp saker og ting.
* Hovedtrappen blir vasket minst annenhver uke, eller oftere, hvis behov. Ellers blir de inspisert med kost og støvbrett i hånden.

Med andre ord, foajéen, heisene, søppelrommet, heisrommet i kjelleren, blir støvsuget/rengjort daglig. Hvis forholdene tilsier det, blir også foajéen og heisene rengjort også på slutten av dagene. Og det hender, alt etter hvordan været er ute.

Søppelrommet var en prioritert oppgave
Søppeldunkene hadde blitt rengjort av «gutta» ved behov tidligere. Dette hadde har Sameiet alltid satt stor pris på.

Men jeg merket fort at ytterligere tiltak måtte gjøres for å hindre lukt og uryddige forhold i søppelrommet. Dunkene spyles nå ukentlig etter at de er tømt. Proppene i bunnen på dunkene, viste seg å ikke  være 100 prosent tette. Disse blir nå fjernet etter hvert som de begynner å lekke og erstattet med pleksiglass og tetningsmasse. Dette for å hindre lekkasje utover gulvet. Jeg føler at jeg nå har begynt å få kontroll på den biten, selv om det sporadisk renner veske fra noen. Når det oppdages, gjøres det grep. Målet er å få dunkene såpass tette at eventuell rennende væske holder seg i søppeldunkene. Jeg vet at de fleste av oss sikrer søppelposene godt, men tror fortsatt at noen har et forbedringspotensial når det gjelder å hindre at væske renner ut fra posene. Problemet er ikke bare søppeldunkene, men også de områdene posene fraktes i for å komme til søppelrommet.

Syklene i søppelrommet
Jeg har også hatt en opprydding blant syklene som er  søppeldunkrommet. Sykler som bar tydelige tegn på ikke være i bruk, eller meget sjelden i bruk, ble plassert i bergrommet i enden av høyblokken. Dette bidro til å gjøre nevnte rom mer ryddig.

Håper at de tiltakene som er gjort i søppelrommet har vært til det positive. Nå skal det sies at tilbakemeldingene fra mange har vært meget positive. Når det kommer forslag om at ettermiddagskaffen kan inntas i rommet, har jeg kanskje lyktes med noe 🙂

Full oversikt
Det første halvåret ble brukt til å få en fullstendig oversikt og opprydning i hele bygget.

* Rømningstrapper ble støvsuget og vasket. Nå kostes de ved behov med kost og støvbrett.

* Alle bodarealer ble støvsuget og vasket. Nå støvsuges de ved behov.

* Alle sluk i utvendige svalganger er rengjort. Det var virkelig behov. Når det begynner og vokse blomster fra noen sluk, skjønner dere kanskje at det var behøvelig med ettersyn.

* Nå blir slukene kontrollert og rensket med jevne mellomrom.

* Taket i lavblokken er kostet og rengjort. Både taktekket og slukene. Da vi ikke har en sikker adkomst til taket i høyblokken, er det foreløpig ikke tatt. Fastmontert stige ble bestilt i vår, men vedkommende som skulle ordne det, sluttet i sin daværende jobb og fulgte ikke opp bestillingen internt i bedriften før avgang. Dette ble ikke «oppdaget» før etter sommeren. Det jobbes med saken. Dette er den ene av mine to saker jeg har dårlig samvittighet for ikke å ha fått utført ennå!

* Slukene utvendig foran blokken og foran garasjeporten blir jevnlig kontrollert og rensket.

* Fellesboden i p-kjelleren er tømt fullstendig og ryddet opp i. Mye skrammel ble kastet.

* Bergrommene i lavblokken og høyblokken er blitt ryddet opp i. Mye skrammel og rot ble kastet også fra disse rommene.

* Jeg tror med hånden på hjertet jeg kan tillate meg å si at det er ikke én plass i bygget, hvor jeg har tilgang til, som ikke er blitt kontrollert og ryddet/vasket. Men er det noe jeg har oversett, og i verste fall noe å irritere seg over, gi meg tilbakemelding, gjerne snarest, så skal det bli sjekket.

* Skråningen bak høyblokken har fått stusset seg skikkelig. Alle trær på innsiden av gjerdet og i to meters avstand på yttersiden, er saget ned. Når jeg begynte med det arbeidet, dukket det plutselig opp mange hjelpere, bare sånn lell… Det var jeg meget takknemlig for! Arbeidet som på egen hånd, fort ville tatt opp i mot to uker, ble gjort unna på tre dager. 

Tusen takk til Ragnhild, John, Inger, Ottar, Rolf, og til slutt Helga som bar i oss kaffe og noe godt å bite i. Mest imponert ble jeg nok av Inger på 80 år + som stilte opp disse dagene og bar kvister og ryddet terrenget. En ekstra takk til deg, Inger!

Villnis som stadig vokser på de samme områdene blir kappet med kantklipper, to-tre ganger i sesongen.

Teknisk assistanse

Jeg har signalisert at jeg skal bistå de beboerne som trenger hjelp i forbindelse med lyspæreskifte/spotter, TV, dekoder, modem, PC, internett, trådløsnett etc. Dette har det vært et stort behov for. Jeg har vært innom til ganske mange og bistått i slike sammenhenger. Jeg føler at dette settes det stor pris på. I de sammenhengene jeg ikke kan bidra, har jeg prøvd å henvise til riktig instans.

Dette er i grove trekk saker og ting jeg har hatt fokus på, det første året. Mye er ikke nevnt i denne oppsummeringen, men jeg mener og tror at det viktigste er nevnt? Skulle noen føle at det er ting som ikke er utført eller blitt lovt fulgt opp av meg og ikke utført, setter jeg stor pris på å få en tilbakemelding. Jeg prøver å følge opp alt, men ting kan glippe. Ja, da, Anne Kristin og Leif, jeg hører hva dere tenker…  Men jeg dukker opp 🙂

P-kjelleren

Her er jeg inne på den siste av de to tingene jeg har dårlig samvittighet for. Målet mitt var å få organisert spyling av garasjegulvet innen sommeren. Tiden strakk dessverre ikke til. Jeg vet det er mange som savner at dette blir gjort. Mange har også tilbudt seg å hjelpe til. Målet er få det utført før vinteren kommer. I disse dager har jeg innhentet pris på å få montert vannuttak i p-kjelleren med kraftigere dimensjon. Jeg venter på pris for dette. Noen av byggets eksperter mener det er fånyttes å stå med vanlig hageslangedimensjon å holde på med sånt arbeid. Jeg er enig i det synspunktet, men prisen blir avgjørende. Høytrykksspyleren fungerer godt den også, men kanskje etter en skikkelig gjennomgang/rengjøring med kraftig utstyr, kan vaktmesteren utføre spyling med oftere mellomrom uten hjelp, når riktig utstyr er på plass? Jeg prøver å holde p-kjelleren så ryddig som mulig med tanke på løv og lignende. Ellers går tiden med til sesongbetont arbeid; snømåking foran dørene inn til heisrommene i 6 – 11 etasje, gressklipping (når været tillater det), renhold og kosting av p-plassen ute og adkomstveien til hovedinngangen, for sneiper, snus og annet rusk, og masse andre saker og ting.

«Trives du?»
Jeg har ofte blitt spurt om jeg trives i jobben. Svaret er JA! Jeg stortrives. Savner du ikke arbeidskollegaer? Jo da, jeg hadde gode arbeidskollegaer der jeg jobbet tidligere, men jeg vil påstå at jeg aldri har hatt en mer sosial arbeidsplass enn jeg har nå. Jeg treffer daglig bare hyggelige naboer som jeg prater med. Alle er jo så hyggelige og positive.  Dere bidrar alle til at jeg ikke «rekker» å savne min tidligere arbeidsplass 🙂

Avslutningsvis vil jeg bare minne om mitt «motto»:

Jeg har ikke som mål å være synlig hele tiden da bygget er såpass stort, men målet er at det skal være synlig at jeg er her… Leter du etter meg noen ganger på dagtid, er jeg aldri lengre unna enn en telefonoppringning.

Mvh,
Vaktmester’n

Mer fra vaktmesteren

I søppelrommet står det et kjøleaggregat. Anlegget har av ukjente årsaker vært avslått de 7 – 8 siste årene. (strømbesparende tiltak?) Men nå er det påslått. Har hatt service på anlegget i dag 6/10 og fikk det deretter påslått av fagperson.

Det er påbud med slikt anlegg i søppelrom, ble jeg fortalt. Det er innstilt på +10 grader. Dette vil medføre at på varmedager, vil vi fortsatt ha en jevn temperatur i dette rommet på +10 grader, som igjen vil påvirke miljøet i søppelrommet positivt, spesielt med tanke på lukt.

Dere vil oppleve at det heretter vil være kald å kaste søpla, men det er vel ingen som oppholder seg i rommet over lengre tid? (unntatt undertegnede til tider :))

Avfukteren til anlegget står i p-kjelleren, på veggen bak vaktmesterboden. Her vil det også høres en vifte som går, men når årsaken nå er forklart, kjenner alle til hvorfor.

Ha en fin dag!

Hilsen,
Vaktmester’n

Fra vaktmesteren

Håper alle kan ta seg tid i to minutter og lese dette nøye, da jeg mener at dette er viktig info som må leses 🙂

Det kan hende at du vil savne sykkelen din i sykkelboden fra og med i dag, 29/9. Den er nok mest sannsynlig ikke stjålet, men flyttet til bergrommet på enden av høyblokken. For de som eventuelt vil savne sykkelen sin og som ikke vet hvilket rom jeg snakker om, er
det døren på enden av høyblokken, rett frem gjennom bodarealet. Kriteriet for at en sykkel er “nedgradert” til dette rommet er som følger:

– Sykkel uten luft i dekkene.
– Sykkel uten hjul.
– Veldig nedstøvet med tydelige tegn på at den ikke er i daglig/ukentlig bruk.

Mulig jeg har vært noe streng i utvelgelseskriteriet, men håper på forståelse for valgene? Kanskje også noen av syklene som har blitt kvalifisert til fortsatt å bli stående i sykkelboden kan flyttes? Tape gjerne en lapp på sykkelsetet med teksten “ikke i bruk” så skal jeg gjerne flytte den for deg. Lås gjerne sykkelen din selv om den står i låst rom. Det ble nemlig stjålet en sykkel fra sykkelboden i forrige uke. Den var ikke låst.

Resultat av mitt inngrep på deres eiendom, er at søppelrommet/sykkelboden er blitt mye mer innbydende og ryddig. Gulvet er støvsuget og vasket. Målet er at rommet skal holdes på dette nivået Jeg har også ommøblert noe i nevnte rom. Syklene skal heretter kun parkeres på langveggen der hvor de nå er oppstilt. Som dere etter hvert vil se, så er også søppelkassene delvis omplassert. Det åpne rommet ved enden av søppelrommet, ved ytterdøren og på enden av langveggen hvor søppeldunkene nå står, er “beslaglagt” av vaktmesteren. Her vil gressklipper og annet nødvendig utstyr etter hvert bli plassert. Må bare få ordnet meg med noe som jeg kan låse fast utstyret i, slik at det ikke blir stjålet
av uvedkommende. Dette vil komme senere. Jeg vil ordne med en hengelås som går til alle beboerne sin husnøkkel, slik at utstyret fortsatt vil være til fri benyttelse for alle.

Noen av dere vil sikkert tenke at nå begynner vaktmesteren å ta seg vel mye til rette i bygget? Mulig det, men dette rommet har vært et “problembarn” hele tiden, som det måtte ryddes opp i. Nok en gang, jeg håper på mest mulig forståelse for mitt (i mine øyne)
nødvendige inngrep.

Ett lite hjertesukk før jeg avslutter denne saken
Hvorfor ikke benytte alle søppeldunkene? Jeg kan ikke, uansett så godt jeg forsøker, skjønne at noen legger søppelposene i en søppeldunk som er full, slik at lokket ikke lukkes, når det er dunker som har ledig kapasitet? Synes ikke alle det er ubehagelig
med søppellukt i rommet, som vil spre seg til foajeen og andre omkringliggende arealer? HERETTER KREVES DET FULL INNSKJERPING RUNDT DETTE FORHOLDET…

Ellers litt generell info fra vaktmesteren etter 4 uker i jobben
Jeg har i disse ukene prøvd å gjøre bygget “ajour” Med det mener jeg at jeg har støvsuget høyt og lavt. Jeg mener og tror at alle fellesrommene er bortimot støvfritt og vasket. (skulle det være noen som mener at noe er avglemt, så gi meg gjerne beskjed) Det er selvfølgelig mye annet også som er utført, men ser ikke nødvendigheten av å gå i for mye detaljer. Målet mitt er ikke at vaktmesteren skal være synlig til en hver tid, men at det skal være synlig at vaktmesteren har gjort noe.

La gjerne alle i husstanden, voksne og barn, ta del i denne infoen, slik at opplysningene om syklene og bruken av søppeldunkene blir kjent av som mange som mulig.

Det var det jeg hadde på hjertet denne gangen. Det ble både viktig info, nyttig info og en pekefingerinfo 🙂

Ha en fin dag!
Hilsen Vaktmester’n

Første dag på jobben

1. september er en liten milepæl for Bergheim Amfi; i dag er arbeidsdag nummer én for Amfiets første vaktmester.

Trond Heimdal hadde vært i gang en god stund da ”amfiposten” forstyrret ham noen minutter denne torsdag morgenen.

– Jeg er i utgangspunktet ”sju-menneske”, sier vaktmester´n med henvisning til når arbeidsdagene nå vil begynne.

Og dag nummer én, hvordan vil den fortone seg?

– Jeg har valgt å få orden på tette sluk som den første arbeidsoppgaven. Det gjelder slukene både i innkjøringen til garasjen og i svalgangene både i lav- og høyblokka, sier Trond Heimdal.