Nye brannslukningsapparat kommer

Styret har kjøpt inn nye brannslukningsapparater, til utdeling til alle leilighetene. Nye brannforskrifter sier at alle leiligheter skal ha eget brannslukningsapparat.

Utdeling blir annonsert litt senere. Følg med på vår nye infoskjerm i foajeen for nærmere informasjon.

Gamle apparater skal samles inn og returneres NOHA AS, for destruering. Nærmere informasjon om dette kommer også på infoskjermen.

Referat fra siste styremøte kan du lese ved å klikke på lenken under:

Styremøtereferat 27. november 2013