Vaktmester Trond syk

Fremhevet

Vaktmester Trond Heimdal er rammet av det samme som «alle andre» har fått smake på, forkjølelse eller influensa.

Det har sendt vaktmesteren ut i liggende stilling, naturligvis ikke i stand til å utføre sine daglige plikter.

Dersom det oppstår akutte behov, som i normaltilstand har betydd å ta vaktmester-kontakt, da er det mulig å kontakte nestleder Rolf Kulseth – 930 03 970 – eller et annet av styrets medlemmer.

Vi kan bare ønske Trond god og snarlig bedring!

Vår nye digitale hverdag med Get

Fremhevet

Amfi-boerne er tydelig spente på hva vår nye digitale hverdag vil bringe når Get overtar leveransen til oss med internett og tv. 63 leiligheter var representert, 85 personer var til stede på kveldens times lange informasjonsmøte på mesaninen (2. etasje).

Godt oppmøte og stor interesse for kveldens Get-møte

Nå gikk nok ikke alle beboere fra møtet med full klarhet i hva overgangen fra CanalDigital/Telenor vil bety for oss alle. Men de to Get-representantene, Hans Petter Thangstad og Roger Berntsen, gjorde sitt beste for å forklare og også ufarliggjøre overgangen. 

Når det gjelder utstyret som skal returneres til Telenor, så vil det komme informasjon om dette. Styret vil også sende ut ytterligere og meget detaljert informasjon om alle sider ved overgangen fra Telenor til Get.

Det vi ikke skjønner per i dag, det får vi god hjelp til å forstå når Get sender sitt «crew» for å montere de nye dekoderne. Det skjer i løpet av tre dager – 3., 4. og 5. mars. De som er borte disse dagene, kan enten hente dekoder hos Get på Brattøra  (Brattørgata 17B, vis à vis hurtigbåt-terminalen) – det kan gjøres allerede nå – eller man kan utstyre vaktmester/styrerepresentant med nøkkel og fullmakt slik at et crew-medlem til å gå inn i leilighet å installere dekoder.

For meg er det umiddelbare reaksjonen at skiftet av digital leverandør først og fremst byr på store fordeler med hensyn fleksibilitet og at noenlunde tilsvarende pakke med det vi har per i dag, vil bli billigere.

Get sin Hans Petter Thangstad viste og forklarte, og styreleder og testpilot Trond supplerte.

Men hva sier styreleder Trond, som har vært testpilot i Get-verdenen; hva er de fremste fordelene for hver av oss?

– For oss i styret, men som per i dag ikke har noen praktisk betydning for hver enkelt amfiboer, så har det vært et viktig moment i langsiktig perspektiv at Get har lagt fiber inn i bygget. 

– For hver enkelt av oss, vil jeg trekke frem følgende fordeler med i bli Get-kunde:
 * valget av tv-kanaler blir mer fleksibelt* tjenesten blir rimeligere per måned
 * opptak vi gjør blir lagret i skyen 
* internett-hastigheten blir mer enn fordoblet
* defekte dekodere eller annet utstyr blir byttet på dagen (ved Get-kontoret på Brattøra) og
* kundeservice inklusive Get-crew virker å være meget bra

Det ble på møtet blant annet anbefalt at man både laster ned Get-appen og også gjør seg litt nærmere kjent med Get-verdenen på selskapets hjemmeside, www.get.no

TEKST OG FOTO:
Tore Sæther

Detektorer til brannmannhjelp

 

Det er sikkert mange som har registrert plakater i alle etasjer med «detektor», piler og tall. Noen har kanskje lurt på om det har skjedd noe nytt, om det er noe vi som beboere skal befatte oss med. Svaret er «nei».

Vaktmester Trond (Heimdal) har kartlagt posisjon til alle 98 detektorer som finnes i bygget. Denne registreringen vil kunne være til stor hjelp for brannmannskap dersom det går brannalarm og det på grunn av en «skarp» situasjon, det vil si at det er en reell brannsituasjon.

Skulle dette altså skje, vil brannfolkene ha et viktig hjelpemiddel for raskt som mulig å finne frem til detektoren som har utløst alarmen.

«Detektorplakatene» er altså noe vi beboere ikke trenger å bekymre oss for overhodet, tvert imot, vi kan vite at denne registreringen gjør amfiet et enda tryggere sted å bo.

 

El-bil-eiere kan vente

 

Som kjent skal vi i løpet av to-tre måneder skifte ut ladestasjoner for el-biler. Den nye leverandøren, Ohmia Charging, kommer til å ta kontakt med alle som ha ladestasjoner og tilby et kundeforhold. Når det er i orden, vil de lovede 25 000 kronene for nåværende ladestasjon bli utbetalt til hver enkelt.

Altså er bare å «sitte stille i båten», som det heter nå til dags, og vente på en henvendelse fra Ohmia.

 

Radar – men ikke UP sin…

I løpet av det siste året har det vært tre episoder i nedkjørselen til garasjen, alle tre av samme karakter; sameiere på vei ned i garasjen har sett blinkende lys, men i stedet for å stoppe og trykke fjernkontroll for sikker åpning, har de tatt sjansen på å rekke og komme seg inn før porten går ned.

Det har altså endt med port på taket i tre tilfeller.

Vaktmester Trond Heimdal peker på den ny-
monterte radaren.

For å unngå at slike episoder skal skje igjen, har styret i sameiet sørget for å få installert en radar i taket et par meter foran porten, på utsiden av garasjen. Radaren registrerer biler på vei ned til parkering i området fra porten og ti meter opp i nedkjørselen.

Med denne radaren skulle det ikke være fare for at biler får porten på taket – selv om fører neglisjerer blinkende lys og håper å komme seg velberget inn. Radaren stopper nemlig en nedadgående port og sender den opp igjen når den registrerer bil i bevegelse ned mot porten.

Det nye systemet er stål-sikkert. Vi er forøvrig blant de aller første sameie-garasjene som har installert dette.

Så er det også grunn til å nevne at de tre uhellene som vi har hatt, slett ikke skyldes feil på porten. Vi skiftet port for en tid tilbake, og den beveget seg dobbelt så raskt som den første porten. Da kan det hende at noen har blir værende i gammelt kjøremønster og tatt sjanser som det ikke var så smart å ta…

Skiltene virker

Etter en tid med rikelig parkering forbudt-skilt nedover Bergheimsveien, kan vi slå fast at forbudsskiltene fungerer. Noen få dager med én feilparkert bil var det jeg la merke til. De siste dagene har det vært bilfritt langs veien fra p-plassen vår og ned til lyskrysset.

– Nå håper vi bare at Trondheim Bydrift også kommer og kutter ned noen av trærne som vokser langs veien og mot Bergheim Barnehage, sier styreleder Trond Heimdal. 

Han kan fortelle at man har bedt Statens Vegvesen om å vurdere og gjøre Bergheimsveien til forkjørsvei. I den snø- og isfrie delen av året, er det for så vidt uproblematisk. Men når det blir glatt og til tider vanskelig å måtte stoppe midt i Bergheimsveien for å overholde vikeplikt til trafikk som kommer ut i Brit Grytbaks vei, da kan det oppstå uønskede situasjoner.

Jeg har for øvrig registrert noen skepsis blant Amfi-boerne om at parkeringsforbudet vil medføre økt – og ulovlig – parkering på vår p-plass. Jeg tror skepsisen er ubegrunnet fordi vaktmesteren / styrelederen vår har ganske så god oversikt over biler som hører hjemme hos oss. Er Heimdal usikker på om det dreier seg om feilparkering, så får bilen en lapp på frontruten (se bildet under). Er det en feilparkert bil og dette gjentar seg, vil styret rekvirere borttauing på eiers bekostning. La oss håpe at det blir minimalt av slike aksjoner.

I skrivet taes det forbehold om at hvis det er en bil som har all mulig rett til å benytte p-plassen vår (Amfi-gjester for eksempel), så bes bilføreren ta kontakt med styreleder Heimdal.

TEKST OG FOTO:
Tore Sæther