Nye benker

Styret har besluttet å gå til innkjøp av tre nye benker på fellesarealene i 4. (én benk) og 6. etasje (to benker).

Det skyldes at materialet i benkene bærer tydelig preg av tidens tann. Materialet i benkene er ikke en gang impregnert, og dimensjonen er heller ikke «standard», noe som gjør det lite aktuelt å flikke på.

Tilfeldigvis kom vaktmester og styreleder Trond Heimdal over tilsvarende benker som er laget av en snekker i Lånke. Kvaliteten og finishen så veldig bra ut. Brukere som Heimdal var i kontakt med var godt fornøyde, og prisen var hyggelig. 3000 kroner per benk, er godt under det som flere produsenter tar.

Dagens benker er for øvrig 1,7 meter lange, mens de nye vi får er litt lenger – to meter; altså plass til flere som vil nyte fellesarealene…

Går alt som planlagt, blir de kortreiste benkene levert allerede i neste uke.

 

 

 

Vi kjøper hjertestarter

Styret har besluttet at det skal anskaffes en hjertestarter. Den blir plassert på mesaninen (i 2. etasje).

Hjertestarter har vært tema også tidligere, men konklusjonen den gang var at sameietikke skulle kjøpe hjertestarter. Hvorfor har dere kommet til motsatt konklusjon nå, styreleder Trond Heimdal?

– Da dette var tema forrige gang, hadde vi en instruktør på besøk som gikk gjennom bruken av hjertestarter og fortalte om plusser og minuser. Vi landet på et «nei» etter å ha lyttet til råd fra Norsk Luftambulanse. Det gikk ut på at vi ligger så nært St. Olavs hospital at det ville være lite å hente av tid ved å ha en hjertestarter her kontra å ringe 113 og få helsehjelp fra St. Olav / helikopter.

– Når vi nå har landet på at vi skal gå til innkjøp av hjertestarter, er det fordi vi vektlegger følelsen av trygghet hos beboerne av å ha en slik hjertestarter tilgjengelig, sier Trond.

Styret har også diskutert om man skal arrangere et førstehjelpskurs inklusive informasjon om bruken av hjertestarteren. Det siste er veldig enkelt; det kan rett og slett ikke gjøres noe feil.

Når vi i løpet av høsten får installert hjertestarteren, skal den også registreres hos AMK-sentralen (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral). Grunnen til det er at vi er pliktig til å låne ut hjertestarteren dersom det er noen i nabolaget som trenger den. AMK har oversikt hvor nært en som ringer inn behov det vil befinne seg en hjertestarter.

Forøvrig kan vi nevne at styret har ansvar for vedlikehold av starteren. Men dersom noen får bruk for apparatet, er det ikke styrets ansvar å sørge for at starteren blir hentet.

Styreleder Trond Heimdal håper å få hjertestarteren på plass i løpet av høsten.
Prisen er ca. 10 000 kroner.

Tekst: Tore Sæther

Spennende opptakt til vårdugnaden


Alle fotos: Vaktmester Trond

Spenningen var stor; hvordan ville oppmøte bli på vårens dugnad når Gislefoss og hans vær-kolleger ikke ville bidra med noe varme i været. Snøbyger var også fryktet, da det snødde i to perioder tidligere på dagen!

Derfor stilte vaktmesteren med hatt (caps) i oppstarten. Men den måtte han bare ta av seg, i dyp respekt for oppmøtet.

Ikke bare møtte amfibeboere opp i stort antall, vanskelig å telle dem, da de hele tiden var i bevegelse; les jobbet. Men antydes det ca 45 dugnadsjobbere, er vi nært.
Rett og slett imponerende!

 


Målfrid Murvold i full sving med rive og trillebår.

De fryktede skyene med snø etc, er jeg overbevist om ble presset bort fra bergheimsområdet av blide fjes, arbeidsvilje og positivitet, mens dugnaden ble gjennomført.

Været ble egentlig veldig så bra med sol og rimelig lite vind, men med fravær av vårvarme. Temperaturen var ikke mye å skryte av. Men kanskje den gikk i vår favør? Aktivitetsnivået økte for å holde oss varme?

Apropos varme; varme vafler og en god kopp kaffe ble av nevnte årsaker ikke servert. Tror nok de fleste så frem til en god kopp kaffe i sin varme stue når dugnaden var gjennomført.

Synd at den sosiale biten med vaffelsteking og kaffeprat måtte utgå. Den er likeså viktig som selve dugnaden, mener nå jeg da…….
Håper å komme sterkt tilbake i så måte.

 


Knut Arne Nyrud og Geir Evjen tar noen sekunders
pause til ære for fotograf Trond.


Spyles skal det også under benkene, tenker 
Helga Heimdal og Roger Hansen.

 

Men vi fikk gjennomført mye. Raking av plener, luking i bed, skrapt bort ugress mellom steinheller og asfaltkanter, ryddet etter hekk som var stusset (Nypan, det vettu)


Lars Nypan –  alle dugnaders høye beskytter!

vasking av vinduer i inngangspartiet og heisrommene 6 – 11. etg, og sikkert mye annet som beboernes trente øyne så og utførte, både i front av bygget, 4. etg lavblokk og 6 etg. høyblokk.
Jeg er imponert over hvordan dere bare kommer, utfører og gjør eiendommen vår velstelt.

 


Ann Synnøve Hasfjord og Lars Ludvik
Gravseth på leting etter jobb å gjøre…

 

Ca kl. 18:20 var alt utført, og dugnaden avsluttet. Kl. 18:29, kom det en snøbyge igjen!

Tusen takk for innsatsen.

Hilsen
Vaktmester´n.


Også i nedkjøringen til garasjen skal det se 
skikkelig ut – Anders Fredrik KJær tar et tak.


Jan Terje Moe retter ryggen for et lite
fotoglimt. Fotografen «i svart» i forgrunnen…


Gode naboer i 9. og dugnadsnaboer på 
«gateplan» – Ragnhild Lium (t.v.) og Helga Heimdal.


Også på baksiden av bygget må det holdes i orden – i 4.etasje lavblokk (t.v.) og i området
mellom lav- og høyblokk i 6.etasje hvor Kirsten og Ottar Eggen og Mildrid Kvaal
(i
 midten) gjorde sin dugnadsinnsats.

  
Mellom høyblokk i 6. etasje og bergveggen er det grønt og fint – enda 
finere når Liv Drage har gjort unna sitt arbeid. Og i inngangspartiet er det
høye glassruter som krever spesialverktøy, ikke sant, Karin Letnes…

Raking er den største andelen av vårdugnadene.
Eva Kinn (over) var én av «ranerne» – to andre, på bildet
under – Roar Foss (t.v.) og Roger Hansen.

Odd Langklopp (t.v.) og Kjell Haugen sørger for
å få benker og bord på plass. Nå kan godværet
bare komme!

 

Vårens beboermøte

Referat fra vårens beboermøte, 9. april, ligger nå ute på hjemmesiden – under fanen «Om sameiet».

Styret vil på førstkommende styremøte gjennomgå referatet og gjøre en vurdering om noen av sakene som kom opp på beboermøtet skal følges opp som styresaker. Dette ihht vanlig rutine.

 

Årsmøtet: Historisk avstemning

Det har aldri før skjedd at man har måttet gå til en skriftlig avstemning over forslag på sameiets årsmøte. Og når Trond Heimdal sier det, så stemmer det ganske sikkert. Vaktmesteren har tross bodd her på «bruket» helt siden det var innflyttingsklart og vært styreleder i Bergheim Amfi nesten like lenge…

Stemmesedlene er samlet inn…

– og det telles og det telles…

Hva var det som forårsaket denne historiske begivenheten? Jo, et forslag fra beboer Jan Pedersen, og tema var dørselgere.

Litt om bakgrunnen:

For to år siden fattet styret et vedtak om at man ikke under noen omstendighet vil godkjenne eksterne selgere på «huset».

I februar i år opplyste styret om at man hadde gitt NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) tillatelse til å kontakte beboerne med hensikt å selge strømavtale.

Dette fikk Jan Pedersen til å spørre om hvorfor det er tydeligvis ikke var likhet for loven. Han synes ikke det var grunn til å slippe NTE-selgerne inn i huset selv om selskapet har en avtale med Bergheim Amfi om levering av strøm til fellesarealer i sameiet.

Forslagsstilleren fikk støtte fra flere beboere for sitt syn om at heller ikke NTE-selgere skal ha tillatelse til å drive dørsalg, om selskapet aldri så mye er en «samarbeidspartner» med sameiet vårt.

Avstemning med «forviklinger»

Det ble etterhvert klart for avstemning, som skulle foregå på sedvanlig vis, med håndsopprekning og manuell stemmetelling. Det var da ting begynte å gå skeis:

Til tross for et par-tre forsøk på å telle stemmer, fikk man ikke riktig «svar». I et par omganger var stemmetallene nesten like jevne som i et israelsk statsministervalg, men tallene stemte ikke.

Det viste seg etterhvert at noen faktisk hadde funnet det for godt å stemme både på Jan Pedersens forslag og på styrets forslag om å la NTE slippe inn.

Dermed var det ingen vei utenom; her måtte avstemningen gjøres skriftlig. Enden på visa ble at Pedersens forslag falt; fikk 23 stemmer, mens 30 stemte for styrets holdning om å la NTE-strømtilbyderne få lov til å ringe på hos hver enkelt av oss.

Raskt og effektivt

Om resten av årsmøtet er å si at det ble meget raskt gjennomført; konstituering uten kommentarer (52 stemmeberettigede, to fullmakter og totalt 64 fremmøtte da møtet ble satt). Regnskapet, disponering av resultat og revisjonsberetning ble banket gjennom. Det samme ble styrets årsmelding og satsene for godtgjørelse til styrets medlemmer. Årsmøtet kom i mål på én time «blank» J

Valgene

Valgene gikk forøvrig meget kjapt for seg; alle kandidatene ble klappet enstemmig inn, som betyr at Amfiets styre nå ser slik ut:

Leder: Trond Heimdal (ikke på valg)
Styremedlemmer: Karin Enodd (ikke på valg), Rolf Kulseth, Eva Kinn og Einar Sørensen – alle valgt for to år.
Vararepresentanter, begge valgt for ett år: Karin Letnes og Frode Grindvold.

Øvrige valg:

Valgkomiteen: Geir Sæther (ikke på valg), Halldis Dahl og Grethe Nergård (begge valgt for to år.
Revisor: BDO AS

Tre styremedlemmer, nestleder Asbjørn Flatås og vara-representantene Bente Malm og Jonny Gellein, ble takket av for sine bidrag til det som jeg innbiller meg må være noe av det aller beste på sameie-fronten i hele Trondheim! Flatås har for øvrig vært litt av en kontinuitetsbærer (sammen med styrelederen). Han har sittet i styret i ti(!) år.

 

BEBOERMØTET

Her kom det opp flere tema:

* Bord og stoler
Trond Heimdal minnet oss om at begge deler er til låns for den som måtte ha behov. Eneste krav er at det settes tilbake der det hentes – i sykkelboden.

* Parkeringsforbud
Innen skolestart til høsten vil det komme skilt som viser at det er parkering forbudt nedover Bergheimsveien – altså fra parkeringsplassen vår og ned til lyskrysset.

* Betydningen av dugnad
I fjor satte ufyselige værguder en stopper for høstdugnaden. Det ble understreket hvor viktig det er å ha dugnad både vår og høst for å kunne holde uteområdene våre så ryddige og trivelige som de faktisk er. Et forslag om å operere med et par-tre alternative datoer for, spesielt høstdugnaden, ble lansert – og notert av styret, er jeg sikker på…

* Nybygg på Bergheim?

Noen amfiboere har snappet opp rykter om ytterligere bebyggelse på Bergheim. Trond Heimdal kunne fortelle at det var rykter som også er kommet ham for øre. Det er visstnok planer om en liten boligblokk med 20 leiligheter som skal plasseres på sørsiden av omsorgsboligen (det buede bygningen på andre siden av Bergheim Terrasse). Byggestart vil tidligst bli i 2021.

* Hjertestarter
Det ble reist spørsmål om det ikke ville vært fornuftig med å plassere en hjertestarter i Bergheim Amfi. Her ble det levert argumenter både for og imot. En konklusjon ble vel at styret ser nærmere på saken.


* Komfyrvakt
Her ble det vist til tilbudet som innhentet hos NTE Elektro og som ferdig montert kostet 5090 kroner. Én beboer viste frem en annen løsning (se bilde) som man greit kan montere selv (dersom man ikke har en innebygd komfyr, vil jeg tro) og som er langt billigere. Elektrobutikken i «Jula-bygget» på Haakon den 7. gate på Lade selger denne varianten.

Installering av komfyrvakt er en frivillig sak, men det er også i denne sammenhengen greit å minne om at til tilsvarende boliger som vår og som er bygd etter 2010, der er komfyrvakt påbudt.

* P-plass til leie
En beboer forhørte seg om det er noen av beboerne som ikke bruker sin plass i parkeringskjelleren. Vedkommende har to biler og vil gjerne leie plass til sin bil nummer to (eller kanskje er det bil nummer én…) Jeg vil skyte inn at både facebook-gruppen vår og hjemmesiden kan være egnede «annonseplass» for å søke lån av eller å leie ut parkeringsplass…

 

PS!
Helt til slutt. Demokratiets største forse er at så mange som mulig deltar. I sameie-demokratiet på Bergheim er det kanskje ikke veldig stor grunn til å være imponert over deltagelsen på den viktigste møteplassen, årsmøtet. Nå mener mann i TOBB at 53 stemmeberettigede av 129 – 41% – er et bra oppmøte. 64 beboere var til stede, av totalt innbyggertall, 201, og det blir ikke mer enn 32%.
Så skal det også sies at med 64 fremmøtte, så var det ifølge styreleder Trond bare én «svartstol» som var ledig…

Tekst og foto:
TORE SÆTHER

Ett av vårens vakreste eventyr – vårdugnaden

I år er dagen å merke seg, tirsdag 7. mai.

Vi starter klokken 17 og holder på så lenge som det er nødvendig. Erfaring fra de siste vårdugnadene er at det ikke blir veldig lenge – forutsatt at mange amfiboere tar et tak.

Men dugnad er ikke bare arbeid. Det er også sosialt. Her har vi sjansen til å treffe naboer og snakke med folk som vi ellers bare er på nikk med – og knapt nok det…

Arbeidsoppgavene er som vanlig på disse dugnadene raking av plenområder, luking av blomsterbed og utsetting av benker og bord som har stått i vinteropplag i bergrommene.

Så er det viktig å ta med seg sin egen kaffekanne – gjerne med kaffe på…
Vi er bortskjemte med å bli tilbudt vafler til kaffen. Det blir vi også denne gangen.

For øvrig; container er på plass mandag 6. mai og blir stående til torsdag 9.

 

 

 

 

Vi får ny garasjeport

Førstkommende tirsdag, 19. februar, fra ca. klokken 08:00 og ut dagen, vil det bli begrensede muligheter for å passere inn i og utkjøring fra parkeringskjelleren.

Da blir garasjeporten, som pr. i dag lever godt på overtid, byttet i sin helhet. Alt skal byttes; motor, skinner og selve porten.

Portåpnere og andre åpningsmuligheter videreføres. Ingen trenger å bytte ut noe som helst, i så måte.

Med litt smidighet skal det i perioder være mulig å passere, men i enkelte tidsrom på tirsdag vil det bli helt stengt for passeringer. Det er uvisst når nevnte stengetidspunkt blir i løpet av dagen.

Smidighet og godt humør vil prege oss alle den dagen, ikke sant?

Med vennlig hilsen,
Trond Heimdal
(vaktmester)

Ny parkeringsavtale – vinn-vinn

I referat fra siste styremøte ble det vist til tre saker som definitivt kan berøre hver enkelt av oss amfiboere i hverdagen. Én av sakene var parkeringsplassen vår.

Avtale om «barnehage-parkering» på plassen vår, blir ikke til sjenanse for oss amfiboere, forsikrer styreleder Trond Heimdal.

Styret har inngått avtale med Bergheim Barnehage om bruk av vår parkeringsplass. Skeptisk? Ikke så rart. Det var jeg også – før jeg fikk intervjuet styreleder om detaljene.

Så hvorfor har dere inngått denne avtalen, Trond Heimdal?

– Utgangspunktet var parkeringene på Bergheimsveien (fra vår P-plass og nedover mot lyskrysset) i forbindelse med levering og henting av barn. Det reduserer oversikten for biler som skal passere. Vi har hatt noen nestenulykker med barn ut i veien, noe som har aktualisert dette.

– Avtalen vi har inngått med barnehagen – styret i Bergheim Terrasse er innstilt på å gjøre det samme – er at foresatte kan parkere bilen på vår parkeringsplass under levering om morgenen og henting av barn på ettermiddagen. Disse to tidspunktene er ikke tider på døgnet hvor vårt behov for p-plasser er som størst. Det er gjerne senere på dagen/kvelden med gjesteparkering ikke minst.

Redd for misbruk av avtalen?

– Ser dere for dere utfordringer her, for eksempel at barnehage-foreldre parkerer hos oss, setter igjen bilen og tar buss eller sykkel til jobb?

– Vi tror ikke det vil være noe problem. Om det skulle vise seg at noen misbruker avtalen på den måten du antyder, ja, så blir avtalen opphevet. Så enkelt er det, sier Heimdal og legger til et forhold som gjør avtalen med barnehagen til en vinn-vinn-situasjon:

– Vi får nå lov til å bruke barnehagens p-plasser fra klokken 17 til klokken 07 – altså i timene når barnehagen er stengt, og når det erfaringsmessig kan være bruk for ekstra plasser for våre beboere.

Parkering forbudt?

Styreleder Trond kan for øvrig fortelle at Trondheim Parkering har innstilt overfor kommunen at Bergheimsveien skal få parkering forbudt-merking. Foreløpig er det ikke gjort vedtak om forbud om å parkere på veien.

 

Her er komfyrvakten vi kan bestille til «amfiboer-pris», 5090 kroner, ferdig montert. Veil. pris på nettet er 5490 kroner.

Komfyr-vakt – tilbud innhentet

Det andre forholdet som nettopp er styrebehandlet, er en anbefaling om å installere såkalt komfyr-vakt.

– Dette kom opp som en sak etter et initiativ fra en beboer. Vi kan ikke pålegge noen å installere en komfyr-vakt, men vi anbefaler det på det sterkeste. Så er det også slik at i 2010 ble det påbudt å ha komfyr-vakt i bokompleks som vårt, uten at det har tilbakevirkende kraft.

– Er det mange som allerede har det blant amfiboerne?

– Det har jeg ingen formening om.

– I styremøte-referatet heter det at dere skal innhente tilbud på installering.

– Og det har vi gjort. NTE elektro tilbyr å installere en komfyrvakt som heter Garo SR 3. Den har batterisensor. Komplett med installering og som spesialtilbud til våre beboere blir prisen 5090 kroner. Tilbudet gjelder fra i dag.

– Alle står selvsagt fritt til å velge installatør hvis man ønsker å få satt inn en komfyrvakt. Men å få på plass et slikt sikkerhetstiltak, det anbefaler vi.

 

Trond Heimdal og hans styre har ingen betenkeligheter med å «slippe inn» strømselgere fra NTE i amfiet.

 

– Men likefullt, dørsalg er dørsalg…

– Viktig for oss er at NTE spurte om tillatelse. Nå skal selskapet sette sammen et team som kommer til å ta kontakt med oss amfiboere. Vi i styret vet naturligvis ikke hvilke avtaler hver enkelt har. Men om denne tillatelsen kan føre til at noen får bedre strømavtale, så er jo det fint.
– Tilbudet NTE kommer med til oss er for øvrig prisuavhengig. Det er altså det samme enten én eller 129 vil inngå avtale med selskapet, sier Trond Heimdal.

PS!
Og så benytter jeg anledningen til også å minne om dato for årsmøtet; tirsdag 9. april.

 

Tekst og foto:
TORE SÆTHER