Detektorer til brannmannhjelp

 

Det er sikkert mange som har registrert plakater i alle etasjer med «detektor», piler og tall. Noen har kanskje lurt på om det har skjedd noe nytt, om det er noe vi som beboere skal befatte oss med. Svaret er «nei».

Vaktmester Trond (Heimdal) har kartlagt posisjon til alle 98 detektorer som finnes i bygget. Denne registreringen vil kunne være til stor hjelp for brannmannskap dersom det går brannalarm og det på grunn av en «skarp» situasjon, det vil si at det er en reell brannsituasjon.

Skulle dette altså skje, vil brannfolkene ha et viktig hjelpemiddel for raskt som mulig å finne frem til detektoren som har utløst alarmen.

«Detektorplakatene» er altså noe vi beboere ikke trenger å bekymre oss for overhodet, tvert imot, vi kan vite at denne registreringen gjør amfiet et enda tryggere sted å bo.

 

El-bil-eiere kan vente

 

Som kjent skal vi i løpet av to-tre måneder skifte ut ladestasjoner for el-biler. Den nye leverandøren, Ohmia Charging, kommer til å ta kontakt med alle som ha ladestasjoner og tilby et kundeforhold. Når det er i orden, vil de lovede 25 000 kronene for nåværende ladestasjon bli utbetalt til hver enkelt.

Altså er bare å «sitte stille i båten», som det heter nå til dags, og vente på en henvendelse fra Ohmia.

 

Radar – men ikke UP sin…

I løpet av det siste året har det vært tre episoder i nedkjørselen til garasjen, alle tre av samme karakter; sameiere på vei ned i garasjen har sett blinkende lys, men i stedet for å stoppe og trykke fjernkontroll for sikker åpning, har de tatt sjansen på å rekke og komme seg inn før porten går ned.

Det har altså endt med port på taket i tre tilfeller.

Vaktmester Trond Heimdal peker på den ny-
monterte radaren.

For å unngå at slike episoder skal skje igjen, har styret i sameiet sørget for å få installert en radar i taket et par meter foran porten, på utsiden av garasjen. Radaren registrerer biler på vei ned til parkering i området fra porten og ti meter opp i nedkjørselen.

Med denne radaren skulle det ikke være fare for at biler får porten på taket – selv om fører neglisjerer blinkende lys og håper å komme seg velberget inn. Radaren stopper nemlig en nedadgående port og sender den opp igjen når den registrerer bil i bevegelse ned mot porten.

Det nye systemet er stål-sikkert. Vi er forøvrig blant de aller første sameie-garasjene som har installert dette.

Så er det også grunn til å nevne at de tre uhellene som vi har hatt, slett ikke skyldes feil på porten. Vi skiftet port for en tid tilbake, og den beveget seg dobbelt så raskt som den første porten. Da kan det hende at noen har blir værende i gammelt kjøremønster og tatt sjanser som det ikke var så smart å ta…

Skiltene virker

Etter en tid med rikelig parkering forbudt-skilt nedover Bergheimsveien, kan vi slå fast at forbudsskiltene fungerer. Noen få dager med én feilparkert bil var det jeg la merke til. De siste dagene har det vært bilfritt langs veien fra p-plassen vår og ned til lyskrysset.

– Nå håper vi bare at Trondheim Bydrift også kommer og kutter ned noen av trærne som vokser langs veien og mot Bergheim Barnehage, sier styreleder Trond Heimdal. 

Han kan fortelle at man har bedt Statens Vegvesen om å vurdere og gjøre Bergheimsveien til forkjørsvei. I den snø- og isfrie delen av året, er det for så vidt uproblematisk. Men når det blir glatt og til tider vanskelig å måtte stoppe midt i Bergheimsveien for å overholde vikeplikt til trafikk som kommer ut i Brit Grytbaks vei, da kan det oppstå uønskede situasjoner.

Jeg har for øvrig registrert noen skepsis blant Amfi-boerne om at parkeringsforbudet vil medføre økt – og ulovlig – parkering på vår p-plass. Jeg tror skepsisen er ubegrunnet fordi vaktmesteren / styrelederen vår har ganske så god oversikt over biler som hører hjemme hos oss. Er Heimdal usikker på om det dreier seg om feilparkering, så får bilen en lapp på frontruten (se bildet under). Er det en feilparkert bil og dette gjentar seg, vil styret rekvirere borttauing på eiers bekostning. La oss håpe at det blir minimalt av slike aksjoner.

I skrivet taes det forbehold om at hvis det er en bil som har all mulig rett til å benytte p-plassen vår (Amfi-gjester for eksempel), så bes bilføreren ta kontakt med styreleder Heimdal.

TEKST OG FOTO:
Tore Sæther

Nå kommer hjertestarter

Skal vi gå til innkjøp av hjertestarter eller skal vi la det være?

Hjertestarter har vært tema i Bergheim Amfi i lang tid. Nå er det kommet til endelig avklaring; styret har besluttet at det skal kjøpes inn en hjertestarter.

– Vi vurderer også om vi skal tilby opplæring i bruken av hjertestarteren, selv om den er meget enkel i bruk. Den er rett og slett selvforklarende med norsk stemme, forteller styreleder Trond Heimdal. 

Hjertestarteren vil koste ca. 10 000 kroner.

Når vår hjertestarter er på plass, vil den også inngå i registeret til AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral). 

I utgangspunktet er det planlagt å henge hjertestarteren på veggen i mesaninen (2. etasje).

Tekst: TORE SÆTHER

 

Styret går i forhandlingsmøte med Get

Et enstemmig styre i Sameiet har besluttet å gå i forhandlingsmøte med Get om levering av signaler til tv og internett.

– Vi har innhentet tilbud fra Telenor (vår nåværende leverandør) og NTE Altibox i tillegg til Get, sier styreleder Trond Heimdal (bildet).

– Hvilke momenter er det som gjør Get til «vinner» slik styret ser det?

– Det er flere ting, pris ikke minst. Get sitt tilbud er 149 kroner rimeligere per måned for hver «leilighet»/enhet enn det dagens leverandør, Telenor, tilbyr. Per år betyr det 1788 kroner spart.

Som det fremgår av tabellen som ligger som vedlegg til info-skrivet fra siste styremøte og også nederst i denne saken, så er Altibox det dyreste alternativet.

Flere argumenter for et bytte av leverandør?

– Get sin dekoder (bildet over) er ikke bare mye mindre enn Telenor sitt utstyr – på størrelse med en Apple tv-boks, for den som er kjent med den. Systemet er også veldig fleksibelt på den måten at Get-boksen kan tas med til hytta, enten den ligger i Trøndelag, øvrige Norge eller i Syden. Forutsetningen er at «hytta» har internett-forbindelse. Er den biten på plass, er det bare å ta med dekoder, kabel og fjernkontroll så har man samme tv-tilbud på «hytta» som hjemme. Dette er naturligvis veldig positivt dersom man er borte i lengre perioder, og det er det jo stadig flere «godt voksne» som er, også blant oss på Bergheim Amfi, sier styreleder Trond.

– Flere gode «Get-meldinger»?

– Når man gjør opptak av tv-program, blir det med Get lagret i skyen. Kapasiteten er veldig stor – 500 timer – og man kan i prinsippet gjøre opptak i alle kanaler samtidig. Og så er det også muligheter til individuelle tilpasninger. Det betyr for eksempel at hvis man ikke ønsker internett-tilgang, men bare tv, så får man en utvidet tv-pakke, forteller Trond Heimdal.

– Noen minuser i forhold til dagens opplegg er det vel…?

– Det eneste er at vi ikke får den såkalte «alltid på nett-garantien» som Telenor har. Men det er i praksis ikke noe stort minus. I løpet av de to siste årene har det skjedd én(!) gang at hele nettverket har vært nede.

– Tilbud om telefon-avtale har Get også?

– Det stemmer, men i første omgang er ikke det noe vi har brukt tid på. Først gjelder det å se om vi kan forhandle oss til enighet med Get. Dessuten er jo også en mobil-avtale noe som må avtales av hver enkelt.

Dersom det blir en avtale med Get, så vil skifte skje til våren 2020. For å få installert et Get-system, kreves det en del graving – fra området nede ved Startbo-husene og opp til oss i Amfiet. Det blir i så fall trukket en fiberkabel inn til «hovedtavla» i kjelleren her på Bergheim Amfi.

– Beboere som ikke har mobil-abonnement som fungerer på Telenor-plattform, kan i dag ikke fjernstyre hoveddør og garasjeport via sin mobiltelefon – enten i hånden eller montert i bilen. Get opererer på Telia-«sokkel». Betyr det at det blir som i dag om vi blir Get-kunde?

– Nei, da vil det bli langt flere som kan åpne garasjeport og hoveddør med mobil. Get monterer uten kostnad for oss et trådløst nett som gjør det mulig for «alle» å åpne med mobil. Det er dog en forutsetning at man har mobil som støtter wifi-tale, sier Heimdal og avslutter med nok et godt Get-moment:

– Dersom det er leiligheter hvor det er ujevnt og stedvis dårlig trådløst signal, vil Get ta en befaring og eventuelt levere en forsterker til trådløsnettet som vil gi god dekning i hele leiligheten.

Tabell TV_Internett tilbydere 2019

Tekst og foto: 
TORE SÆTHER