Det nye styret vårt

Fremhevet

Nesten to måneder er gått siden årsmøtet i amfiet med valg av nytt styre. Først nå kan vi presentere det nye styret samlet. Bedre sent enn aldri, som det heter…

Så her er de syv samlet, eller septetten vår som det vel heter på musiker Einar Sørensens språk.

Foran fra venstre; Frode Grindvold (medlem), Rolf Kulseth (leder) og Einar Sørensen (medlem).
Bak fra venstre; Karin Letnes (medlem), Unni Rande (vara), Karin Enodd (medlem) og Venche Johnsen (vara).

Under «Styret» på menyen øverst på siden finner du litt informasjon om alle syv.

Bildet ble tatt i forkant av kveldens styremøte.

TEKST og FOTO:
Tore Sæther

TV-opptak med Bjørnis, Ola og Leon i hovedrollene

Fremhevet

I går var det altså filmopptak her på Bergheim Amfi med tv-kjendisen Bjørnis og de to guttene som også spilte hovedroller, Ola og Leon. Produksjonsselskapene Monster og Herstory med seks personer var i aksjon en hel arbeidsdag.

I tillegg til produksjonsselskapenes folk og de tre hovedrolleinnehaverne, var det tre brannfolk, medbragte statister og også et par håndfuller statister plukket ut blant oss amfiboere.

Historien som skulle fortelles var altså brannutrykning til stor boligblokk, «spilt» av Bergheim Amfi og med de to guttene som oppdager og melder fra om brann.

Leiligheten som det ble meldt brann fra ble skikkelig røykfull, takket være bruk av en røykmaskin. En brent pizza var årsak til røykutviklingen. 

Vaktmesteren vår, Trond Heimdal, var ikke bare vår engasjerte fotograf. Han fikk også noen aha-opplevelser og lærepunkter, kunne han fortelle. Det gjaldt både hvordan røyk utvikler seg – den stiger kjapt til værs – hvordan brannfolkene arbeider med blant annet utlegging av slanger. 

Produksjonsselskapene er nå i ferd med å gjøre opptak til 20 Bjørnis-episoder på ca. 15 minutter. Episodene vil bli sendt i løpet av høsten på NRK Super.

PS!
For den som leser dette og ikke har vært inne på vår lukkede facebook-gruppe, der finner dere en hel rekke med bilder fra Bjørnis-dagen på Bergheim Amfi.

TEKST: Tore Sæther
FOTO: Trond Heimdal

Bjørnis – populær «TV-stjerne» kommer på besøk

Fremhevet

Det er kanskje ikke så mange av amfiboerne som kjenner Bjørnis. Jeg gjorde i alle fall ikke det – inntil for et par dager siden. Nå blir det anledning til å stifte bekjentskap med Bjørnis. Han kommer nemlig på besøk i Bergheim Amfi.

Bjørnis er en populær barnetv-figur i NRK. Men det er ikke slett ikke bare til tv-moro. Bjørnis er en brannbamse som forteller store små om nyttige ting knyttet til brannvern.

Og her kommer besøket hos oss inn i bildet. Styreformann Rolf Kulseth forteller:

– Onsdag 20. april kommer et team på 15 personer hit til Bergheim Amfi og blir her hele dagen for å gjøre filmopptak. I tillegg til filmfolk kommer brannfolk med en brannbil og Bjørnis, naturligvis. Men det er ingen grunn til å bli urolig hvis man ser brannbilen komme. Det blir verken røyk, ild eller vann.

– Hvorfor kommer Bjørnis med filmteam akkurat til oss?

– Det har sammenheng med at svigerdatter til én av beboerne er ansatt i et firma som som heter «Herstory», underleverandør for produksjonsfirmaet Monster, som produserer Bjørnis-episodene for NRK.

– Hvorfor vil vi ha Bjørnis på besøk – hva «får vi igjen» for besøket?

– Motivet vårt er at et slikt opptak i NRK er god reklame for oss. Vi får sjansen til å vise frem at vi har ting på stell – også når det gjelder brannvern. 

Da er det bare å ønske Bjørnis og teamet velkommen til Bergheim Amfi. De planlegger å være i gang fra klokken åtte og holde på til utpå ettermiddagen. 

Og så kan vi jo hente opp én av Bjørnis-innslagene som allerede er produsert  – de er på rundt ti minutter – på NRK, om vi finner frem til dem, da…

TEKST: Tore Sæther
FOTO: Øystein Eugene Hermstad og brannbamsen Bjørnis

Trond takket for seg – Rolf overtar som leder

Fremhevet

Det skjedde på gårsdagens årsmøte på mesaninen i 2. etasje. Etter å ha sittet i styret helt fra starten i 2002 og vært leder i 16 av de 20 årene, takket Trond Heimdal for seg og fikk stående applaus fra de drøyt 50 som deltok på årsmøtet. 

Blomster og rosende ord fra påtroppende styreleder Rolf Kulseth til avtroppende Trond Heimdal.

Trond og Amfi-styret har vært nesten som tvillinger å regne – om enn ikke eneggede… 

Årsmøtet applauderte inn Rolf Kulseth som ny leder – på linje med de øvrige som var på valg. Avtroppende Heimdal forsvinner ikke helt fra valgte organer i sameiet vårt all den stund han nå blir medlem av valgkomiteen. Ved avslutningen av årsmøtet ga den påtroppende lederen blomster, både verbale og ekte, til avtroppende. 

Også Rita Mørch, mangeårig leder av utsmykningskomiteen, fikk velfortjent applaus for sitt mangeårige engasjement som bidrag til å gjøre sameiet vårt et ekstra trivelig sted å bo.

Trond Heimdal fikk stående applaus fra årsmøtet for sin mangeårige ledelse av Bergheim Amfi-styret

Årsmøtet ble som vanlig ledet av styrelederen, og like vanlig, det gikk fort og greit unna på drøyt tre kvarter. Det eneste som skapte litt diskusjon var arbeidet med å innføre et forbedret brannvarslingsanlegg. Det endte med at årsmøtet ga styret (mot tre stemmer) fullmakt til å jobbe videre med et alternativ som NTE Elektro har presentert for oss. Ender vi med dette, betyr det at hver eierseksjon får en månedlig økt «husleie» på 98 kroner over en periode på syv år. Da er investeringskostnaden på drøyt én million kroner nedbetalt.


Vår nye leder – et sosialt styremenneske

Vår nyvalgte styreleder må i høyeste grad kunne omtales som et styremenneske. Han kan se tilbake på fartstid i styrer i flere borettslag/ sameier i tillegg til styreverv og lederjobber i næringslivet. Hva er det som gjør at Rolf gjerne sitter rundt styrebord?

– Når det gjelder styret i sameier som her i Bergheim Amfi, så er det mye godt på grunn av interessen jeg har for systemene der jeg bor. Så er jeg i tillegg en sosial type som både tar og liker kontakt med folk.

– Beskriv deg selv som leder?

– Jeg er en utadvendt type som har fokus på fremtid. Å være leder i et sameie som vårt sammenlignet med leder i næringslivet byr både likheter og mange ulikheter. Her på Bergheim er det tross alt 128 andre eiere i tillegg til meg. Lederjobben i Bergheim Amfi handler om å tilfredsstille ønskene til flest mulig. De siste fire-fem årene har jeg som nestleder samarbeidet tett og godt med Trond (Heimdal), blant annet i forskjellige arbeidsgrupper som styret har nedsatt. 

Trengte betenkningstid

– Hvor lang betenkningstid trengte du da valgkomiteen banket på døren med ønske om å innstille deg som ny styreleder?

– Jeg hadde flere samtaler med Trond. Hans nei til videre styreleder-tid var mot min vilje. Selv om jeg i utgangspunktet var skeptisk til at Trond skulle være både vaktmester og styreleder da vaktmesterjobben skulle innføres, så har tiden etter ansettelsen vist at det har gått veldig bra. Trond hadde tatt sin beslutning om at nå var det nok, og han fortalte at han til valgkomiteen ville foreslå meg som etterfølger. Jeg trengte likevel ei drøy ukes tid hvor jeg gikk noen runder med meg selv om jeg ville dette. Til slutt sa jeg altså «ja» til å bli innstilt som ny leder.

– Hvordan blir det å overta etter Trond, er kar som har vært styreleder nesten like lenge som amfiet har eksistert?

– Det blir spennende. Noen vil sikkert huske uttrykke om å hoppe etter Wirkola, smiler Rolf og legger til:

– Nå er det ikke slik at Trond og all hans erfaring og kunnskap forsvinner. Han er fortsatt vaktmester, og jeg vil absolutt bruke han som den ressursen han er når det er aktuelt.

Styrejobb uten pandemi-tiltak…

– Det er vel en fordel å ta over styreleder-klubba nå som pandemien har sluppet taket i oss – den har tross alt hatt innvirkning både på oss vanlige amfiboere og for dere i styret?

– Ja, det stemmer. Jeg sa tidlig i pandemien at jeg syntes vi klarte oss bra med for eksempel håndspritdispensere, vasking av dørhåndtak og etasjetrykk-knappene i heisene. Her bidro flere av beboerne i tillegg til vaktmesteren. Jeg tror det går an å si at pandemien også hadde noe positivt i seg; den bidro til at beboere fikk et tettere forhold. Mange ble kjent med flere.

– Nevn noen av de viktigste oppgavene styret står overfor?

– Vedlikehold av boligmassen, og der har vi bra kontroll – også når de gjelder all slags sikring av hus og beboere. Det handler om gode løsninger for strøm, vann, tv og brann. Et forbedret og fremtidsrettet brannsikringssystem var som kjent også en årsmøte-sak. Videre er det selvsagt viktig å ha god økonomisk kontroll, og det mener jeg vi har selv om egenkapitalen er litt lavere enn for ett år siden.

– Hvor viktig er det for styret å ha en god dialog med amfi-beboerne?

– Kjempeviktig, og jo bedre dialogen er, blir det lettere å finne de riktige løsningene for flest mulig, sier Rolf Kulseth, vår nye styreleder

Det nye styret

Etter gårsdagens årsmøte, ser styret det kommende året slik ut:

Leder: 
Rolf Kulseth (ny)
Styremedlemmer:
Karin Enodd (gjenvalgt)
Frode Grindvold (ny)
Karin Letnes (ikke på valg)
Einar Sørensen (ikke på valg)
Varamedlemmer:
Unni Rande (ny)
Venche Johnsen (ny)

Nyvalgte styremedlemmer og styreleder for to år. Varamedlemmene for ett år.
Styret velger selv sin nestleder og sekretær.

I tillegg ble «avtroppende» Trond Heimdal valgt inn i valgkomiteen, for to år. I komiteen sitter fra før Haldis Dahl og Grethe Nergård, som ikke var på valg.

Utsmykningskomiteen fikk også en ny leder; Haldis Dahl. Grete Nergård var ikke på valg og fortsetter i komiteen.

Tema på beboermøtet

Som vanlig ble det holdt et beboermøte i bakkant av årsmøtet Et par håndfuller med saker ble luftet av beboerne. Her er noen:

* Busker utenfor 6. etasje (høyblokk) som ikke trives spesielt godt.
Avtroppende leder – og fortsatt veldig vaktmester, Trond Heimdal – lovet både en befaring og å konferere med «husgartneren» vår, Lars Nypan, for å se hva som kan gjøres.

* Appen «unluck» som forsvant.
Denne ble som kjent gjort tilgjengelig i en prøveperiode. Erfaringene var ikke gode nok til at styret valgte å gå videre med en slik løsning, i alle fall på nåværende tidspunkt.

* Nybyggingen i Bergheimsveien 26.
Her er det ikke mye å fortelle annet enn at det nå ser ut til å gå mot et bygg med 15 i stedet for 18 leiligheter. Ny styreleder Rolf Kulseth understreket at vi som sameie ikke er en del av prosjektet, men at vi følger med og ber om oppdateringer fra utbygger. Kulseth fortalte for øvrig at ledelsen i barnehagen «står på», er ikke minst bekymret for økt trafikk både under utbyggingsperioden og etter. 

* Parkering, den «ville», altså av bilister som ikke har rett til å parkere på vår p-plass. 
Det har vært og er stadig litt til hodebry. Vi har likefullt gode uformelle avtaler både med Bergheim Terrasse og Bergheim barnehage som gjør at «parkeringstoppene» kan håndteres.

* Lukt-problemer i korridor
Det er sjenerende lukt i 3. etasje lavblokk, noe beboer tror skyldes for sjelden rensing av tepper på gulvet i korridor. Heimdal mente at lukten sannsynligvis har en annen årsak, nemlig for dårlig/lite bruk av ventilasjonssystemet/viften i forbindelse med matlaging.

* Parkering av sykler.
Vi har for få plasser, og det er kanskje mager trøst at det var enda verre før. Men når det er fullt i «sykkelrommet» (gamle avfallsrommet ved hovedinngangen) og heller ikke plass i stativet i p-kjeller, da går det an å parkere sykkel i bergrommet med inngang i enden av høyblokka (mot Bergheim Terrasse). For jevnlig bruk av sykkelen er det helt ok, men for langtidsparkering uten bruk, er det på grunn av fukt ikke spesielt egnet.

* Waterguard og vedlikehold / testing. 
Det er noe som bør gjøres minimum én gang i året. Det var en dialog om dette på facebook-siden vår for kort tid siden. 

* 20-årsfest.
Styremedlem Karin Letnes er leder i arrangementskomiteen. Hun kunne fortelle at det har meldt seg 53 som er interessert i å delta på festen for å feire vår egen 20-årsdag. Det er reservert lokale, i det gamle Fjellanger-bygget i Sorgenfriveien. Toastmaster er engasjert (hemmelig! ) Én beboer har påtatt seg å lage en sang i anledning jubileet, og det blir naturligvis levende musikk og dans. Dato for festen er satt til 2. desember. Bindende påmelding vil skje etter sommerferien.

Og da var det dags for å takke for oppmøtet, på begge møtene – akkurat tidsnok til å rekke andreomgangen av fotball-landskampen mot Armenia 

TEKST og FOTO:
Tore Sæther (webmaster)

Skipper Trond går av BA-skuta

Fremhevet

Trond Heimdal har sittet i styret vårt lenger enn Bergheim Amfi har eksistert. På årsmøtet 29. mars sier han takk for seg.

Innflytting i Bergheim Amfi startet i desember 2002. Et par måneder før ble det holdt et stiftelsesmøte i det nye sameiet, og styre ble valgt. Ett av medlemmene, Trond, og som styremedlem fungerte han til 2005. Da ble han konstituert som styreleder fordi den valgte lederen måtte trekke seg av helsemessige årsaker.

– Jeg sa ja til å bli konstituert fordi jeg da kunne se hva et slikt verv innebar; jeg fikk et halvt års prøveperiode, kan du si, på det å være leder av styret. Da valgkomiteen før årsmøtet i 2006  spurte om jeg ville fortsette, sa jeg «ja». Men jeg innrømmer det glatt; jeg følte meg slett ikke kompetent til å sitte som styreleder. Når jeg sa «ja», så skyldtes det ikke minst at jeg ville få et bra styret med meg, et styre hvor det ble samarbeidet godt. 

Ett av mange styrebilder med Trond (foran til venstre) som leder. Dette er av det nyvalgte styret i 2011.

– I løpet av den første valgte perioden følte jeg at jeg lærte mer og mer og ble mer komfortabel i rollen. Så skal det også sies at det har vært – og fortsatt er – veldig viktig for meg å ha det gode samarbeidet som vi har med forvalter TOBB. Slik gikk «no´ åran». Selv om jeg annethvert år understreket for valgkomiteen at jeg slett ikke måtte fortsette som styreleder, så ble det nå slik – helt til nå…

Så har Trond likevel nå kommet til en beslutning om at nok er nok. Det er på tide å slippe andre til. Hvorfor akkurat nå?

Styrelederen i aksjon. Fra årsmøtet i 2014.

– Da jeg for to år siden ble spurt om å fortsette, gikk jeg noen runder med meg selv om tiden var kommet for å si «nei, takk» til tilbudet om å fortsette. Men så sto vi foran flere store og spennende prosjekt – montering av ladestasjonene i p-kjelleren, utskifting av alle lysarmaturer – for å nevne to. Det var ting jeg gjerne kunne tenke meg å bidra med gjennomføringen av. 

– Når jeg foran dette årsmøtet ble spurt om jeg ville fortsette, da var jeg klar for å si «nei, takk» til valgkomiteen. Det er et fint tidspunkt å slippe andre til. Jeg gikk noen runder og diskuterte med kone Helga før jeg landet på mitt standpunkt. Én gang må jeg jo tross alt slutte, og jeg vil ikke bli oppfattet som en slags syvende far i huset. Nå vil det bli sittende mange kompetente personer i styret, så det er ingen fare. Dessuten vil jeg jo som vaktmester hele tiden være i bygget og kan bidra.

– Hvis du skulle nevne noen viktige milepæler i Bergheim Amfi og styreleder Tronds historie, hvilke vil det være?

– Først og fremst at vi ligger godt an i det som gjerne kalles «det grønne skifte»; og da tenker jeg på ting som skifte av lysarmaturer, fremtidsrettet ladestasjon-anlegg i parkeringskjelleren og en detaljert 10-års vedlikeholdsplan. Det er ting som er utrolig viktige.

– Vi er jo langt på vei mot en stadig mer digital hverdag. Derfor er jeg godt tilfreds med at vi har fått lagt alle styredokumenter lagret «i skyen», en prosess som gjør at vi også ivaretar personvernet på en betryggende måte.

Et bilde fra 2014 da TOBB laget en videopresentasjon av vårt veldrevne sameie. Trond (nummer to fra høyre) sammen med noen av beboerne – og ikke minst vår hus-saksofonist, Carl Fredrik Wold.

– Er det noen negative ting å se tilbake på?

– Nei, vet du, det tror jeg faktisk ikke.

– Hva med utfordringene vi som straks 20-årig sameie står overfor?

– Vi må absolutt huske på at vi er et 20 år gammelt bygg, og da handler det gjerne om vedlikehold av fasader, vinduer og tak – store ting, som per i dag likevel ikke er påtrengende gjøremål.

– Nå ser det ut som vi kanskje vil få nye naboer, et nytt 15 enheters stort nybygg på nedsiden av enden på vår «lavblokk». I hvilken grad tror du det vil påvirke vår hverdag?

– Jeg tror ikke det vil ha stor negativ innvirkning, men vi vil naturligvis merke noe økt trafikk på nedsiden av området vårt. På pluss-siden håper vi at vi får søppelkontainere som blir plassert under bakkenivå, på plassen hvor dagens kontainere står og at dette blir et prosjekt som forhåpentligvis ikke vil by på store kostnader for sameiet vårt siden vi avstår tomt til formålet.

– Du har takket pent nei til valgkomiteens spørsmål om å gå på en ny toårsperiode som leder, men helt ute av styre og stell blir du trolig ikke siden du er innstilt av valgkomiteen som nytt medlem av valgkomiteen…

– Hvis årsmøtet sier ok, så er jeg klar for det. I den funksjonen er det naturligvis en fordel at jeg kjenner beboerne så godt som det jeg gjør.

Det virker som om styrelederen er ivrig etter å komme i gang med møtet…

– Om du skulle gi den nye styrelederen (nestleder Rolf Kulseth er innstilt av valgkomiteen) gode råd, hva skulle det bli?

– Fortsett å lytte til beboerne, og der er Rolf god. Ha skarpt fokus på sameiets økonomi og vedlikeholdsplan.

– Du kan sees på som vår «sitting Bull» (referanse til en tidligere lengesittende ordfører, Brynjulf Bull, i Oslo), og det betyr at du har trivdes godt i rollen…

– Absolutt! Det har vært veldig interessant å få så godt innblikk i hvordan et boligsameie fungerer, et sameie med beboere fra unge par, barnefamilier og godt voksne. Utrolig lærerikt og har gitt meg innsikt i veldig mye som jeg ellers ikke ville ha fått. Så er det trivelig å ha kontakt med så mange bra folk, sier avtroppende Trond, men legger til:

– Så skal jeg ikke legge skjul på at det innimellom kan være ganske utfordrende. Da tenker jeg på vedtak vi gjør som ikke er i tråd med enkeltbeboeres ønske(r). Når reaksjonen blir at vi har fattet avslag-vedtak for å «være vanskelig» og at vedtak blir tatt personlig og ikke sett på som den saken det er, da kan det være ugreit å være den som fronter vedtakene. Noen ganger har jeg opplevd at jeg har «mistet tonen» med beboere, og det synes jeg selvsagt ikke er morsomt. Det kan rett og slett være en mental belastning. Men det er nå en gang slik i den boformen vi har at alle vedtak vi gjør de skal angå alle. Vi skal ikke, og har ikke, gjort et eneste vedtak som bare har vært til gode for enkeltpersoner. 

– Når du nå trer ut av styret, hva skal du bruke den frigitte «styreleder-tiden» til?

– Ja, si det. Jeg vet nå i alle fall at vi blir i stand til i større grad å stille opp for barnebarn når det melder seg behov. Vi har ni barnebarn som bor ganske så nær oss.

Sammen med Elina, ett av sine ni barnebarn, på julegløggen vår i 2013.

– Til slutt, Trond, du gikk på som vaktmester i september 2011. Nå er du 62-år, du kan gå av med AFP, som 67-åring er den vanlige aldersgrensen nådd, og du kan vel også søke om å få stå i jobben til du er 70. Hvor lenge kan du love oss at vi får både nytte og glede av deg i den jobben?

– 70 kan du hvert fall bare glemme. Jeg har ikke tenkt særlig på når det kan være aktuelt å gå av. Så lenge jeg trives, blir jeg, smiler vår avtroppende styreleder.

Vi andre kan bare takke for den utmerkede styreleder-jobben han har gjort i 17 år og applaudere hans «vedtak» om å stå i vaktmesterjobben i enda noen år.

TEKST og FOTO:
Tore Sæther

Beboer-tavla godt mottatt

Fremhevet

– Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger om den nye elektroniske beboertavla som vi nå har fått montert. Et par har vært litt skeptiske til lysstyrken, forteller styreleder Trond Heimdal og fortsetter:

– Et par beboere har gitt uttrykk for at lyset i tavlen er for sterkt. Til det er å si at vi har valgt en slik løsning for at tavlen skal være lesbar selv midt på sommerdagene når sola skinner rett på. Vi har vel de fleste av oss opplevd at vi må trekke for gardiner når vi skal se på tv og sola skinner rett på skjermen. I foajeen vår har vi ingen gardiner å trekke for, men den nye skjermen er av så god kvalitet at teksten er lesbar selv i den sterkeste trønderske sommersol.

Overgangen fra «papir» til elektronikk på beboertavlen ble trigget av at den gamle oversikten ble skjemmet av gulnede papir/adresselapper. Det skjedde etter bare et par-tre måneder, forteller Trond som syntes det rett og slett var mindre pent. 

– Med den nye tavla slipper vi det, og nytavla er vel også et tegn på at den digitale delen av vår hverdag blir stadig mer omfattende, sier styrelederen vår.

Trond kan også fortelle at man så vidt var innom tanken på å montere en beboeroversikt på ei tavle med touch-funksjonalitet. Det stoppet fort på grunn av prisen, som var altfor heftig. Tavla vi nå har kostet ca. 60 000 kroner, og da er også utgiften til en oppgradering av infoskjermen vår inkludert – faktisk er den en dyrere del av pakken enn beboeroversikten.

Info-tavla i foajeen har fått nytt utseende med blant annet klokke, og dag-info, været akkurat nå og en løpende nyhetsoppdatering fra NRK nederst på skjermen.

Den nye beboeroversikten er veldig enkel å oppdatere og redigere, som i og for seg er et viktig element. Så snart styret mottar fra TOBB informasjon om eier-overdragelser, så blir tavla oppdatert. Et viktig moment er også installering av en såkalt UPS-boks som er plassert under beboertavla. Denne gir skjermen strøm i minimum én time ved eventuelle strømbrudd. Viktig for ambulanse etc. hvis de tilfeldigvis skulle ankomme når strømmen er borte, noe som heldigvis er meget sjeldent.

TEKST og FOTO:
Tore Sæther

Testpilot for TOBB

Fremhevet

TOBB har lenge ønsket å gå i kompaniskap med en tilbyder av elektroniske dørlås. Nå har TOBB innledet et samarbeid med firmaet UNLOC og som en følge av det spurt blant annet Bergheim Amfi om å være testpilot av systemet.

Styret i amfiet har svart ja på TOBB-utspillet, og derfor fikk vi amfiboere mulighet til å laste ned en app som gir oss tilgang til elektronisk nøkkel som går til hovedinngangsdøren og porten til parkeringskjelleren.

Men hvorfor skal vi vurdere en slik løsning når vi har et system med åpning av de samme to inngangene med våre mobiltelefoner?

– Godt spørsmål. Vi syntes likefullt det kan være greit å være med på et slikt prøveprosjekt. En eller annen gang i ikke veldig fjern fremtid, så vil vi helt sikkert gå inn for et totalt nøkkelfritt låssystem. Vi er slett ikke der i dag, men det kommer, sier styreleder Trond Heimdal.

– Hvordan har beboerne reagert på nyheten?

– I det store og hele positivt, men tommelen opp. Men det er også noen som har stilt det samme spørsmålet som du gjorde; hvorfor – vi har jo et godt fungerende system på mobiltelefon.

En svakhet selv i en testperiode er at bare den som står som eier av leilighetene får anledning til å teste ut systemet. Et annet moment når vi skal inn eller ut av garasjen, er at vi med Unloc må kjøre bilen helt frem til porten for å få kontakt med systemet. Dette skyldes at Unloc-løsningen er basert på blåtann-teknologi. Mobiltelefon-løsningen vi har i dag gjør at vi «når frem» med vårt «åpne-signal» mange meter fra garasjeporten.

Styret vil ikke ta stilling til Unloc før på sitt neste møte som holdes i slutten av januar.

TEKST og FOTO:
Tore Sæther / webmaster

Om hjertesukk og smekklås

Fremhevet

Forleden dag ble vaktmester Tronds hjertesukk sendt oss alle. For den som ikke har lest mailen; det handler om å låse døren til de arealene som inneholder flere boder.

Vaktmesteren minnet oss om en avis-sak som omhandlet innbrudd i flere bodareal i bygninger rundt omkring i byen. Vi har ikke vært rammet av slike ting de siste årene. Et viktig grep for å bidra til at det holder seg like innbruddsfritt hos oss i Bergheim Amfi, er i alle fall å låse døren – og slukke lysene også – når vi som ikke har egen bod med dør direkte inn til boden. Det er det tydeligvis ikke alle som er like nøye med. Trond skrev:

– I forrige uke avdekket vaktmesteren at tre dører inn til forskjellige bodareal sto ulåst. Det er ikke veldig lurt! Husk at det helt sikkert er noen av beboerne i bygget som oppbevarer ting i sine boder som de helst ikke vil skal komme bort. 

– Vi trenger ikke gjøre det enkelt for eventuelle uønskede gjester, så derfor: 
Lås boddørene etter dere!

En betimelig påminnelse, herr vaktmester, som vel egentlig skulle være unødvendig all den stund vi får en påminnelse om både å slukke lys og låse dør «midt i fleisen» (i lesehøyde på innsiden av boddøren) når vi forlater bodarealet. Når det nå en gang er slik, hva med smekklås på disse dørene?

– Det har kommet spørsmål fra beboere om det, men vi i styret har ikke funnet grunn til å gå videre med det. Det har med rømningssikkerhet dersom strømmen går og det blir stupmørkt i bodene, i tillegg til at det er et økonomisk aspekt her. Det er i sameiet totalt 15 slike felles «ytterdører» til bodearealene. Bytte av lås vil koste ca. 2000 kroner, altså totalt 30 000 kroner. Å dele et slikt utlegg på alle enheter i amfiet, vil bli feil all den stund det er mellom 25 og 30 andeler som har direkte inngang til egen bod, boder som er plassert enten i p-kjelleren eller oppover i etasjene. 

– I tillegg vil det vel heller ikke være verken populært eller riktig at alle som har bod i felles bodareal skal bli belastet med kostnadene fra låsbytter når de aller, aller fleste gjør som det står på plakaten på døren – låser og slukker og det er bare noen få «slendrianer»…

– Det er selvsagt også et moment som taler for ikke å bytte til smekklåser, konkluderer vaktmester Trond Heimdal.

TEKST og FOTO:
Tore Sæther / webmaster

Vil du være med på 20-årsjubileum

Fremhevet


I desember neste år er det 20 år siden de første beboerne startet å flytte inn her på Bergheim Amfi. Vi runder altså neste år 20, og det er naturligvis et jubileum vi ikke bør la gå upåaktet hen.

Vi i Styret synes rett og slett av vi bør markere runddagen, eller rundåret, med en jubileumsfest.
Spørsmålet er om det er interesse stor nok blant Amfi-boerne.


Siden desember er en helt spesiell måned med tanke på uteliv og festligheter, er det viktig at vi tar en beslutning ganske raskt. Det kan kanskje synes i overkant tidlig ut å bringe dette på bane nå, et drøyt år før en eventuell fest, men vi tror det er lurt med tanke på bestilling av lokale.


Og apropos lokale; er det noen av Amfi-boerne som har tips om egnet sted, tar Styret mer enn gjerne imot forslag.
Så, det vi nå først og fremst gjerne vil ha respons på; hvem kan tenke seg å delta på en slik fest. Et «ja» er naturligvis ikke bindende.


Vi ser frem til svar fra dere og ønsker å danne oss et bilde av interessen innen utgangen av oktober.


Vennligst,
STYRET

Styret har satt sammen en jubileumskomité med Karin Letnes (bildet) som leder. Har du forslag til innspill i tillegg til at du signaliserer interesse for å delta på en eventuell jubileumsmarkering, mail det til Karin. 

Her er hele komiteen med kontaktpunkter:

Karin Letnes (leder)
Mob. 47662952
E.post: fletnes@online.no

Tove Tronvold
Mob.:97509724
E.post: tove1943@gmail.com

Turid Hegglund Hansen
Mob.: 40676255
E.post: Turidheggh@gmail.com

Karsten Skarphol

Mob.: 90973345
E.post: karskar@online.no

Einar Sørensen

Mob.:91760018
E.post: eisø@online.no

Karin Enodd
Mob: 41583268 
E.post:karin.enodd@broadpark.no